Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

08 กุมภาพันธ์ 2559 คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 22 ธ.ค. อนุมัติ 24 โครงการนำร่องนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้กรอบงบประมาณ 3,755 ล้านบาท ซึ่งแปลงงบประมาณมาจากการจัดทำโครงข่ายWiFi รองรับโครงการแท็บเลตเพื่อการศึกษา (One Tablet PC Per Child)

ประเด็นหลักการขับเคลื่อน "เศรษฐกิจดิจิทัล" หรือดิจิทัลอีโคโนมี เป็น 1 ในนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ 12 ก.ย. 2557 ที่ผ่านมา โดยต้องการสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งส่งผลให้ภาคธุรกิจตื่นตัวเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็ค่อย ๆ แผ่วหายไป เนื่องจากต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่หมด หลังมีการเปลี่ยนตัวรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เมื่อ ส.ค.ที่ผ่านมา

ก่อนจบปี 2558 ไม่กี่วัน คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 22 ธ.ค. อนุมัติ 24 โครงการนำร่องนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้กรอบงบประมาณ 3,755 ล้านบาท ซึ่งแปลงงบประมาณมาจากการจัดทำโครงข่ายWiFi รองรับโครงการแท็บเลตเพื่อการศึกษา (One Tablet PC Per Child)โดย "อุตตม สาวนายน" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที เปิดเผยว่า งบประมาณดังกล่าวแบ่งออกเป็น 8 แผนงาน ซึ่งแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (Connectivity) ได้งบประมาณสูงสุดที่ 1,356 ล้านบาท มีโครงการสำคัญ อาทิ โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน โดยจะติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ต 7,400 แห่ง

ให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เชื่อมต่อโครงข่ายไปยังจุดให้บริการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวมแล้วกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งส่วนนี้ใช้งบประมาณราว 900 ล้านบาท โดยจะมอบหมายให้ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม ดำเนินการ และมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free WiFi) เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานอีก 130 ล้านบาท

รองลงมาเป็น แผนงานด้านพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชน 717 ล้านบาท เป็นการอัพเกรดศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนที่มีราว 2,280 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน โดยมี 600 ศูนย์ที่ผลการประเมินดีเด่น นำร่องในการยกระดับศักยภาพของศูนย์ภายในสิ้นปี 2559 ก่อนทยอยทำให้ครบ และจะพัฒนาศูนย์ กศน.อีก 1,631 แห่งเป็นศูนย์ให้บริการด้านดิจิทัลของชุมชนด้วย________________________________


ชำแหละงบฯ 3,755 ล้านบาท ก้าวแรก "ดิจิทัลไทยแลนด์"

การขับเคลื่อน "เศรษฐกิจดิจิทัล" หรือดิจิทัลอีโคโนมี เป็น 1 ในนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ 12 ก.ย. 2557 ที่ผ่านมา โดยต้องการสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งส่งผลให้ภาคธุรกิจตื่นตัวเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็ค่อย ๆ แผ่วหายไป เนื่องจากต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่หมด หลังมีการเปลี่ยนตัวรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เมื่อ ส.ค.ที่ผ่านมา

ก่อนจบปี 2558 ไม่กี่วัน คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 22 ธ.ค. อนุมัติ 24 โครงการนำร่องนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้กรอบงบประมาณ 3,755 ล้านบาท ซึ่งแปลงงบประมาณมาจากการจัดทำโครงข่ายWiFi รองรับโครงการแท็บเลตเพื่อการศึกษา (One Tablet PC Per Child)โดย "อุตตม สาวนายน" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที เปิดเผยว่า งบประมาณดังกล่าวแบ่งออกเป็น 8 แผนงาน ซึ่งแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (Connectivity) ได้งบประมาณสูงสุดที่ 1,356 ล้านบาท มีโครงการสำคัญ อาทิ โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน โดยจะติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ต 7,400 แห่ง

ให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เชื่อมต่อโครงข่ายไปยังจุดให้บริการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวมแล้วกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งส่วนนี้ใช้งบประมาณราว 900 ล้านบาท โดยจะมอบหมายให้ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม ดำเนินการ และมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free WiFi) เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานอีก 130 ล้านบาท

รองลงมาเป็น แผนงานด้านพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชน 717 ล้านบาท เป็นการอัพเกรดศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนที่มีราว 2,280 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน โดยมี 600 ศูนย์ที่ผลการประเมินดีเด่น นำร่องในการยกระดับศักยภาพของศูนย์ภายในสิ้นปี 2559 ก่อนทยอยทำให้ครบ และจะพัฒนาศูนย์ กศน.อีก 1,631 แห่งเป็นศูนย์ให้บริการด้านดิจิทัลของชุมชนด้วย

ต่อมาเป็นแผนงานด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ SMEs มีงบประมาณ 539 ล้านบาท อาทิ โครงการสร้างระบบ e-Invoice 50 ล้านบาท โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับสร้างมาตรฐานสินค้าด้วยมาตรฐานสากล 20 ล้านบาท โครงการศึกษาแนวทางเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับของสินค้า 20 ล้านบาท โครงการสร้างฐานข้อมูลสถานประกอบการในอุตสาหกรรม 40 ล้านบาท

ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับโลกยุคดิจิทัล ได้งบประมาณ 268 ล้านบาท มีโครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการพัฒนาเทคสตาร์ตอัพ 170 ล้านบาท

ขณะที่แผนงานด้านการสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับงบประมาณ 239 ล้านบาท มีโครงการสำคัญ ได้แก่ การพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ (Thai-MOOC) เพื่อจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด การสร้างคลังสื่อด้านอาชีพเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสู่สากลและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ส่วนการสร้าง "สมาร์ทซิตี้" ได้งบประมาณ 234 ล้านบาท มีโครงการนำร่องคือ ภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ และแผนงานด้านการพัฒนาบริการด้านดิจิทัลภาครัฐ ได้รับงบประมาณ 218 ล้านบาท โดยจะมีการปรับกระบวนการทำงานของภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการภาครัฐ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

สุดท้ายคือการสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้งบประมาณ 182 ล้านบาท มีโครงการสำคัญ ได้แก่ การเตรียมพร้อมในการปรับเปลี่ยนเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 70 ล้านบาท และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอีก 50 ล้านบาท

"โครงการทั้งหมดจะเริ่มดำเนินงานในปี 2559 และจะทยอยเสร็จสิ้นตามแผนงาน 1-3 ปี ภายใต้การทำงานแบบบูรณาการทั้งกระทรวงไอซีที กระทรวงวิทย์ และกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกระทรวงไอซีทีเป็นแกนกลางในการผลักดัน ซึ่งจะมี 18 โครงการเป็นของไอซีที รวมเป็นเงิน 3,163 ล้านบาท และ 3 โครงการของกระทรวงวิทย์ เป็นเงิน 324 ล้านบาท และอีก 3 โครงการของกระทรวงศึกษาฯ เป็นเงิน 267 ล้านบาท"

สำหรับความคืบหน้าในการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2559-2563 ซึ่งจะเป็นกรอบแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ทางกระทรวงไอซีทีได้ยกร่างวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ซึ่งภายใต้แผนดังกล่าว ใน 6 ด้าน ได้แก่ 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ (Hard Infrastructure) 2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐาน (Soft Infrastructure)

3.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการ (Service Infrastructure) 4.การส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ (Digital Economy Accelerator) 5.การส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อสังคม (Digital Society) และ 6.การพัฒนากำลังคนดิจิทัล (Digital Workforce) เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะเสนอให้ ครม.พิจารณาได้ในเดือน ม.ค.นี้

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1452736813

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.