Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

08 กุมภาพันธ์ 2559 กสท.พร้อมลงดาบ GMMB-GMMZ กรณี Z Pay TV เข้าข่ายละเมิดสัญญา เอาเปรียบผู้บริโภค ขณะที่เตรียมส่งหนังสือถึง ธ.กรุงเทพ ยึดแบงก์การันตีไทยทีวี 1,600 ล้านบาท

ประเด็นหลักนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า การประชุม กสท.วันที่ 8 ก.พ.2559 นี้ จะมีการพิจารณากรณีบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด แจ้งเปลี่ยนระบบการให้บริการแพ็กเกจ Z Pay TV ทางกล่องรับสัญญาณ GMMz เมื่อวันที่ 6 ก.พ.59 ที่ผ่านมา และไม่สามารถเติมช่องรายการได้ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค.นั้น สำนักงานได้เสนอว่าเป็นความผิดร่วมของทั้งบริษัทจีเอ็มเอ็มแซท จำกัด และบริษัทจีเอ็มเอ็มบี จำกัด


ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทจีเอ็มเอ็มแซท เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วัน ก่อนมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนบริษัทจีเอ็มเอ็มบี จำกัด ไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่าไม่สามารถซื้อแพ็กเกจเพื่อเป็นสมาชิกรับชมรายการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค.59 โดยการกระทำของทั้ง 2 บริษัท เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 15 วรรคแรก ของประกาศ กสทช.เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ.2556 และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการให้บริการที่บริษัทฯ ได้ตกลงไว้กับผู้ใช้บริการ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ซึ่งถือเป็นการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
__________________________________________________
ลงดาบแซทเพย์ทีวี ยึด1.6พันล้านเจ๊ติ๋ม
กสท.พร้อมลงดาบ GMMB-GMMZ กรณี Z Pay TV เข้าข่ายละเมิดสัญญา เอาเปรียบผู้บริโภค ขณะที่เตรียมส่งหนังสือถึง ธ.กรุงเทพ ยึดแบงก์การันตีไทยทีวี 1,600 ล้านบาท

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า การประชุม กสท.วันที่ 8 ก.พ.2559 นี้ จะมีการพิจารณากรณีบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด แจ้งเปลี่ยนระบบการให้บริการแพ็กเกจ Z Pay TV ทางกล่องรับสัญญาณ GMMz เมื่อวันที่ 6 ก.พ.59 ที่ผ่านมา และไม่สามารถเติมช่องรายการได้ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค.นั้น สำนักงานได้เสนอว่าเป็นความผิดร่วมของทั้งบริษัทจีเอ็มเอ็มแซท จำกัด และบริษัทจีเอ็มเอ็มบี จำกัด

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทจีเอ็มเอ็มแซท เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วัน ก่อนมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนบริษัทจีเอ็มเอ็มบี จำกัด ไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่าไม่สามารถซื้อแพ็กเกจเพื่อเป็นสมาชิกรับชมรายการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค.59 โดยการกระทำของทั้ง 2 บริษัท เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 15 วรรคแรก ของประกาศ กสทช.เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ.2556 และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการให้บริการที่บริษัทฯ ได้ตกลงไว้กับผู้ใช้บริการ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ซึ่งถือเป็นการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

นอกจากนี้ ที่ประชุม กสท.จะลงมติโทษทางปกครองบริษัทไทยทีวีจำกัด หลังมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาต ช่อง MVTV Family หรือช่องโลก้า และช่องไทยทีวี กรณีเพิกเฉยไม่ชำระค่าธรรมเนียมค่าประมูลคลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ.2559 เป็นต้นไป โดย กสท.จะใช้สิทธิตามกฎหมายเรียกให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ค้ำประกันชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระแทนบริษัทต่อไป เป็นจำนวนเงิน 1,634.4 ล้านบาท (ไม่รวมภาษี) รวมทั้งดำเนินการแจ้งโครงข่ายต่างๆ ที่นำสัญญาณช่องออกไปเผยแพร่ตามกฎมัสต์แครี่ (Must Carry)

“ขณะนี้มีข่าวลือมากว่ามีช่องอื่นๆ ล้มหายตายจากไปไม่รอด ส่วนตัวที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ประกอบการรายใหม่ ส่วนใหญ่บอกว่ายังสู้ ยังไหวอยู่ ยังไม่ถอดใจ และต้องการให้ กสทช.เร่งทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้เร็วที่สุด ก็น่าจะสามารถผ่อนหนักเป็นเบาได้ ก็ขอให้กำลังใจทุกรายเดินหน้าต่อไปได้ราบรื่น” นางสาวสุภิญญา กล่าว.


http://www.thaipost.net/?q=%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5-%E0%B8%A2%E0%B8%B6%E0%B8%9416%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%8A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8B%E0%B8%A1

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.