Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

21 กุมภาพันธ์ 2559 กสทช. จะขอแจกคูปองเพิ่มอีก 11.6 ล้านครัวเรือน ให้ครบ 22.9 ล้านครัวเรือน ทางคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) จึงได้เรียกทางสำนักงานฯ เข้าไปชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณา

ประเด็นหลักโดย กสทช. จะขอแจกคูปองเพิ่มอีก 11.6 ล้านครัวเรือน ให้ครบ 22.9 ล้านครัวเรือน ทางคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) จึงได้เรียกทางสำนักงานฯ เข้าไปชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณา

“คสช.อนุมัติงบแจกคูปองมาทั้งหมด 1.1 หมื่นล้านบาท มีประชาชนใช้สิทธิ์ราว 8.6 ล้านใบใช้เงินไปราว 5,900 ล้านบาท ล็อตนี้ที่จะแจกเพิ่มอีก 11.6 ล้านใบ ก็คาดว่าน่าจะมีประชาชนมาใช้สิทธิ์ราว 60% เหมือนเดิม วงเงินเดิมจึงน่าจะพอ ส่วนกำหนดจะแจกเมื่อใดขึ้นอยู่กับการอนุมัติของ คสช.”

__________________________________________

11 ล้านครัวเรือน รอลุ้น “คสช.” ไฟเขียวแจกคูปองทีวีดิจิทัลเพิ่ม

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 ก.พ. 2559 คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ได้เรียกทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เข้าไปชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณโครงการแจกคูปองส่วนลดมูลค่า 690 บาทให้แก่ประชาชนเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบทีวีดิจิทัล

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เพื่อขอให้อนุมัติการแจกคูปองส่วนลด 690 บาทให้ประชาชนนำไปซื้อกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัลเพิ่ม ซึ่งเป็น 1 ในข้อเสนอแนวทางแก้ปัญหาทีวีดิจิทัลที่ได้จากการประชุมร่วมระหว่างผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล เจ้าของโครงข่ายทีวีดิจิทัล และตัวแทนธนาคารผู้ออกหนังสือรับรองเงินกู้ กับ กสทช. ที่ได้มีการหารือกัน 3 ครั้งเมื่อเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา

โดย กสทช. จะขอแจกคูปองเพิ่มอีก 11.6 ล้านครัวเรือน ให้ครบ 22.9 ล้านครัวเรือน ทางคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) จึงได้เรียกทางสำนักงานฯ เข้าไปชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณา

“คสช.อนุมัติงบแจกคูปองมาทั้งหมด 1.1 หมื่นล้านบาท มีประชาชนใช้สิทธิ์ราว 8.6 ล้านใบใช้เงินไปราว 5,900 ล้านบาท ล็อตนี้ที่จะแจกเพิ่มอีก 11.6 ล้านใบ ก็คาดว่าน่าจะมีประชาชนมาใช้สิทธิ์ราว 60% เหมือนเดิม วงเงินเดิมจึงน่าจะพอ ส่วนกำหนดจะแจกเมื่อใดขึ้นอยู่กับการอนุมัติของ คสช.”

ส่วนกลุ่มที่จะได้รับแจกเพิ่มเติมคือ 1. กลุ่มครัวเรือนที่มีสิทธิ์ได้รับแต่ยังไม่ได้รับคูปอง 2.กลุ่มบ้านใหม่ที่เพิ่งมีทะเบียนบ้านหลังการแจกคูปองเฟสแรก 3. บ้านที่มีผู้อยู่อาศัยแต่ไม่ปรากฏชื่อเจ้าบ้านในทะเบียน 4.กลุ่มที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราว 5.กลุ่มบ้านพักข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ

“ปัญหาที่ผ่านมาคือ ส่งแบบลงทะเบียนตอบรับ เมื่อไม่มีผู้เซ็นรับ ทำให้คูปองตกค้างที่ไปรษณีย์ 1.1 ล้านใบ ครั้งนี้จะให้ส่งแบบธรรมดา หากไม่ได้รับก็ส่งเรื่องร้องเรียนมาที่คอลเซ็นเตอร์ กสทช. เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน และลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งจากฉบับละ 10 บาท เหลือ 3 บาท”


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1455610767

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.