Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

21 กุมภาพันธ์ 2559 ริษัทวอยซ์ทีวี ได้นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ช่วงปี 2556และ ปี 2557ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับทราบ ระบุ ผลประกอบการปี 2556มีรายได้รวม157,261,307.28 บาท มีรายจ่ายรวม 289,953,144.45 บาท ขาดทุนสุทธิ 134,094,264.39บาท และในปี 2557 มีรายได้จากการบริการ 106,916,623.52 บาท รายได้อื่น 10,406,523.12 บาท รวมรายได้ 117,323,146.64

ประเด็นหลัก
ทั้งนี้บริษัทวอยซ์ทีวี ได้นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ช่วงปี 2556และ ปี 2557ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับทราบ ระบุ ผลประกอบการปี 2556มีรายได้รวม157,261,307.28 บาท มีรายจ่ายรวม 289,953,144.45 บาท ขาดทุนสุทธิ 134,094,264.39บาท และในปี 2557 มีรายได้จากการบริการ 106,916,623.52 บาท รายได้อื่น 10,406,523.12 บาท รวมรายได้ 117,323,146.64

ส่วนรายจ่ายแจ้งว่า มีต้นทุนบริการ235,229,469.76 บาท ค่าใบอนุญาต 60,973,515.98 บาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 37,556,374.30 บาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 79,709,134.51 บาท รวมรายจ่าย 413,468,494.55 บาท ขาดทุนสุทธิ 310,128,621.59 บาท

__________________________________________

วงการทีวีดิจิทัลป่วน

ถึงคิวโอ๊ค-วอยซ์ ทีวี

ประกาศเลิกจ้าง57คน

อ้างรับมือแข่งขันเดือด

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ นายพยุงศักดิ์ ชาญด้วยวิทย์ ผู้อำนวยการอาวุโสบริษัท วอยซ์ทีวี(Voice TV) จำกัด ได้ทำหนังสือแจ้งต่อสื่อมวลชนถึงนโยบายการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในปี 2559 นี้ปรับลดพนักงานลงจำนวน 57 อัตรา เพื่อให้องค์กรมีขนาดที่เหมาะสมต่อการทำงานในภาวะการแข่งขันอย่างสูงมากในธุรกิจทีวีดิจิตอล

ทั้งนี้บริษัทฯได้มีการสื่อสารกับพนักงานทั้งหมดให้เข้าใจเป้าหมายและนโยบายต่างๆเพื่อก้าวสู่การพัฒนาคุณภาพเนื้อหารายการให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค

หนังสือระบุว่า ในการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งนี้ บริษัทฯได้ดูแลและชดเชยพนักงานที่ถูกเลิกจ้างด้วยความเป็นธรรม ตามกฎหมายแรงงานทุกประการ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมีแผนงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตามโครงสร้างองค์กรปี 2559 อีกกว่า300 คน มุ่งสู่การเติบโตไปพร้อมกับองค์กรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดทั้งวันมีข่าวสะพัดว่า วอยซ์ทีวี ซึ่งมีนายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าของ ได้ส่งข้อความภายในถึงพนักงานทุกคน ให้เข้าร่วมประชุมภายใน เพื่อรับฟังสารเกี่ยวกับองค์กรจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) ในเวลา 16.30 น. ที่ห้องประชุม 409 มหาวิทยาลัยชินวัตร วิทยาคารกรุงเทพฯ อาคารบีบีดี ถนนวิภาวดีรังสิต ก่อนมีหนังสือประกาศเลิกจ้างพนักงานกว่าครึ่งร้อยดังกล่าว

ด้านสำนักข่าวอิศรา รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากสถานีโทรทัศน์วอยซ์ ทีวี ระบุว่า การปลดพนักงานในครั้งนี้ได้เลิกจ้างเฉพาะบุคคลที่มีสัญญาจ้างชั่วคราวเท่านั้น โดยยังเหลือพนักงานทั้งสิ้นกว่า 300 คน

ก่อนหน้านี้ในการจัดเรตติ้งของเอซี นีลสัน ที่มีผู้เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย พบว่าล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา วอยซ์ทีวี ซึ่งอยู่ในหมวดหมู่ช่องรายการข่าวและสาระ อยู่ในอันดับสุดท้าย (25) โดยมีค่าเรตติ้งอยู่ที่ 0.027

สำหรับบริษัท ว๊อยซ์ ทีวี จำกัด ช่อง ดิจิทัล หมายเลข 21 ที่ตั้ง อยู่เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เป็นบริษัทของคนในตระกูลชินวัตร ซึ่งบริษัทวอยซ์ทีวี จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546 ทุนจดทะเบียน 810 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่12 กุมภาพันธ์ 2557 เพิ่มทุนเป็น2,310ล้านบาท ซึ่งทุนปัจจุบัน 2,310ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจผลิตรายการเพื่อออกอากาศทั่วไป

ทั้งนี้บริษัทวอยซ์ทีวี ได้นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ช่วงปี 2556และ ปี 2557ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับทราบ ระบุ ผลประกอบการปี 2556มีรายได้รวม157,261,307.28 บาท มีรายจ่ายรวม 289,953,144.45 บาท ขาดทุนสุทธิ 134,094,264.39บาท และในปี 2557 มีรายได้จากการบริการ 106,916,623.52 บาท รายได้อื่น 10,406,523.12 บาท รวมรายได้ 117,323,146.64

ส่วนรายจ่ายแจ้งว่า มีต้นทุนบริการ235,229,469.76 บาท ค่าใบอนุญาต 60,973,515.98 บาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 37,556,374.30 บาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 79,709,134.51 บาท รวมรายจ่าย 413,468,494.55 บาท ขาดทุนสุทธิ 310,128,621.59 บาท

http://www.naewna.com/business/203282

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.