Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

21 กุมภาพันธ์ 2559 ICT ตั้ง TOT CAT เป็นผู้รับผิดชอบโครงการโดยทีโอที จะติดตั้งโครงข่าย internet ภาคเหนือและอีสาน ส่วนที่เหลือจะเป็นของ กสท ในสัดส่วน 55:45 “วันที่ 23 ก.พ.59 ทีโอที กสท จะต้องส่งแผนงานและรายละเอียดของพื้นที่ที่จะติดตั้ง ซึ่งเบื้องต้นต้องให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ ช่วยสำรวจข้อมูลด้วย

ประเด็นหลักซึ่งกระทรวงไอซีทีได้ให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการโดยทีโอที จะติดตั้งโครงข่ายภาคเหนือและอีสาน ส่วนที่เหลือจะเป็นของ กสท ในสัดส่วน 55:45 “วันที่ 23 ก.พ.59 ทีโอที กสท จะต้องส่งแผนงานและรายละเอียดของพื้นที่ที่จะติดตั้ง ซึ่งเบื้องต้นต้องให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ ช่วยสำรวจข้อมูลด้วย เชื่อว่าจะเห็นภาพชัดเจนขึ้น และพร้อมเดินหน้าทันที ส่วนงบประมาณนั้นหากแผนงานพร้อมก็นำมาดำเนินการได้ทันที ส่วนอีกก้อนจะเบิกได้เดือน ก.ย.59 เพื่อให้งานดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ในระยะ 12 เดือน” นายอุตตม กล่าว“
__________________________________________

"อุตตม"สั่ง"ทีโอที-กสท"เดินหน้าปูเน็ตครอบคลุมประเทศ | เดลินิวส์


„"อุตตม"สั่ง"ทีโอที-กสท"เดินหน้าปูเน็ตครอบคลุมประเทศ ไอซีที สั่งเดินหน้ายกระดับโครงข่ายโทรคมนาคมประเทศ ย้ำอังคารหน้า ทีโอที-กสท ต้องส่งแผนงานและพื้นที่ให้ชัดเจน ระบุ แผนงานชัดเจนพร้อมเบิกงบประมาณให้ทันที วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16:23 น. วันนี้(19 ก.พ.) ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที กล่าวภายหลังประชุมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดว่า ขณะนี้โครงการยกระดับโครงข่ายโทรคมนาคมของประเทศในส่วนของการดำเนินการวางโครงข่ายอินเตอร์ความเร็วสูง (บรอดแบนด์)ไปยัง30,000หมู่บ้าน ภายใต้งบประมาณ15,000ล้านบาท เพื่อให้โครงข่ายบรอดแบนด์เข้าถึงครบทุกหมู่บ้านในประเทศไทยหรือ70,000หมู่บ้านนั้น ได้ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่18ก.พ.59 ที่ผ่านมา เพื่อจัดทำเป็น พ.ร.บ.งบประประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ.2559 อย่างไรก็ตามขั้นตอนหลังจากนี้ ทางกระทรวงไอซีที จะมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวอีกครั้งในขั้นตอนสุดท้ายก่อนนำแผนทั้งหมดเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป ซึ่งกระทรวงไอซีทีได้ให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการโดยทีโอที จะติดตั้งโครงข่ายภาคเหนือและอีสาน ส่วนที่เหลือจะเป็นของ กสท ในสัดส่วน 55:45 “วันที่ 23 ก.พ.59 ทีโอที กสท จะต้องส่งแผนงานและรายละเอียดของพื้นที่ที่จะติดตั้ง ซึ่งเบื้องต้นต้องให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ ช่วยสำรวจข้อมูลด้วย เชื่อว่าจะเห็นภาพชัดเจนขึ้น และพร้อมเดินหน้าทันที ส่วนงบประมาณนั้นหากแผนงานพร้อมก็นำมาดำเนินการได้ทันที ส่วนอีกก้อนจะเบิกได้เดือน ก.ย.59 เพื่อให้งานดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ในระยะ 12 เดือน” นายอุตตม กล่าว“

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/it/380681

http://www.dailynews.co.th/it/380681

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.