Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

21 กุมภาพันธ์ 2559 (บทความ)6เทรนด์ปฏิวัติอุตสาหกรรมสื่อสารเอเชีย // สำคัญ การจัดการข้อมูลเพื่อประโยชน์ของสังคม ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big data จะถูกนำมาใช้มากยิ่งขึ้นในปีนี้โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการช่วยเหลือสังคม

ประเด็นหลัก


ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ผ่านทางสมาร์ทโฟน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีจำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนมากกว่า 1,000 ล้านคนการแปลงไปสู่ความเป็นดิจิตอล จะเปลี่ยนทิศทางของอุตสาหกรรมสื่อสารในทุกด้าน โดยผู้บริโภคจะมีความเชื่อมั่นและใช้โมบายเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น และศูนย์วิจัยเทเลนอร์ได้ระบุถึง 6 เทรนด์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ ประกอบด้วย แนวโน้มที่ 1 คือ ลูกค้าร่วมคิดและสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ลูกค้าเป็นมีความรอบรู้ด้านดิจิตอลมากขึ้น เรียกร้อง และแสดงอำนาจในการตัดสินใจเพิ่มขึ้น แนวโน้มที่ 2 การจัดการข้อมูลเพื่อประโยชน์ของสังคม ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big data จะถูกนำมาใช้มากยิ่งขึ้นในปีนี้โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการช่วยเหลือสังคม ในขณะที่ข้อมูลมีการเติบโต ศักยภาพในการนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ จึงมีการคิดค้น Big data ขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลที่จะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะและแนวโน้มที่ 3 การถูกปรับเปลี่ยนเป็นซอฟต์แวร์ในการเชื่อมโยงเครือข่าย ซอฟต์แวร์จะมีบทบาทสำคัญมากกว่าฮาร์ดแวร์ เนื่องมาจากเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นโซลูชันบนโครงสร้างของระบบโดยการสร้างโลกเสมือน (Network Function Virtualization: NFV) และเครือข่ายที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ (Software Defined Networking: SDN) จะช่วยสร้างวิธีการใหม่ในการออกแบบ และจัดการเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
__________________________________________

6เทรนด์ปฏิวัติอุตสาหกรรมสื่อสารเอเชีย


6เทรนด์ปฏิวัติอุตสาหกรรมสื่อสารเอเชีย

“ศุนย์วิจัยเทเลนอร์กรุ๊ป” เผย 6 แนวโน้มสื่อสารของเอเชียในปีนี้ เผยปีแห่งการจัดการข้อมูลเพื่อสังคม และการครองระบบของซอฟต์แวร์

นายบียอร์น ทัลเล่ แซนด์เบิร์ก หัวหน้าศูนย์วิจัยของเทเลนอร์ เปิดเผยว่า เนื่องจากเอเชียเป็นภูมิภาคซึ่งมีคนอยู่ 60% ของประชากรโลก และ มีผู้ที่ใช้อินเตอร์เน็ตจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของโลก เป็นจุดรวมความสนใจในฐานะตลาดเกิดใหม่ที่มีความแข็งแกร่ง

ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ผ่านทางสมาร์ทโฟน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีจำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนมากกว่า 1,000 ล้านคนการแปลงไปสู่ความเป็นดิจิตอล จะเปลี่ยนทิศทางของอุตสาหกรรมสื่อสารในทุกด้าน โดยผู้บริโภคจะมีความเชื่อมั่นและใช้โมบายเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น และศูนย์วิจัยเทเลนอร์ได้ระบุถึง 6 เทรนด์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ ประกอบด้วย แนวโน้มที่ 1 คือ ลูกค้าร่วมคิดและสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ลูกค้าเป็นมีความรอบรู้ด้านดิจิตอลมากขึ้น เรียกร้อง และแสดงอำนาจในการตัดสินใจเพิ่มขึ้น แนวโน้มที่ 2 การจัดการข้อมูลเพื่อประโยชน์ของสังคม ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big data จะถูกนำมาใช้มากยิ่งขึ้นในปีนี้โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการช่วยเหลือสังคม ในขณะที่ข้อมูลมีการเติบโต ศักยภาพในการนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ จึงมีการคิดค้น Big data ขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลที่จะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะและแนวโน้มที่ 3 การถูกปรับเปลี่ยนเป็นซอฟต์แวร์ในการเชื่อมโยงเครือข่าย ซอฟต์แวร์จะมีบทบาทสำคัญมากกว่าฮาร์ดแวร์ เนื่องมาจากเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นโซลูชันบนโครงสร้างของระบบโดยการสร้างโลกเสมือน (Network Function Virtualization: NFV) และเครือข่ายที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ (Software Defined Networking: SDN) จะช่วยสร้างวิธีการใหม่ในการออกแบบ และจัดการเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แนวโน้มที่ 4 การฝึกฝนคอมพิวเตอร์ด้วยวิธี Deep Learningเมื่อถูกโปรแกรมให้ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ เพื่อให้บริการด้านดิจิตอลที่หลากหลาย คอมพิวเตอร์จะสามารถเข้าใจเนื้อหาที่เป็นดิจิตอลมากขึ้น อุปกรณ์ซึ่งรองรับเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่ออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ,5. บริการ(Internet of Things: IoT) ในอนาคตจะมีต้นทุนต่ำ และประหยัดพลังงาน ซึ่งการเชื่อมโยงเครือข่ายในบริเวณกว้างโดยใช้พลังงานต่ำ (Low Power Wide Area: LPWA) จะช่วยเสริมการพัฒนาไปสู่สังคมแห่งเทคโนโลยี ที่จะมีบริการและแพลตฟอร์มใหม่ๆ ทางด้าน IoT เกิดขึ้นอีกมากมาย และ สร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน รัฐบาลและหน่วยงานควบคุมกฎระเบียบต้องเตรียมรับมือกับการปรับเปลี่ยนกรอบการใช้กฎหมาย เพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจยุคดิจิตอล

http://www.thansettakij.com/2016/02/07/29965

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.