Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

21 กุมภาพันธ์ 2559 ICT เปิดเผยว่า ภายในเดือน มี.ค.นี้ กระทรวงไอซีทีจะพยายามดำเนินการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้านประมาณ 30,000 หมู่บ้าน และอินเตอร์เน็ตไร้สายฟรี (ไวไฟฟรี) 1 จุด ณ ศาลาประชาคมทุกหมู่บ้าน ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ งบประมาณ 15,000 ล้านบาท เพื่อให้ทุกหมู่บ้านมีอินเตอร์เน็ตใช้

ประเด็นหลัก
นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ภายในเดือน มี.ค.นี้ กระทรวงไอซีทีจะพยายามดำเนินการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้านประมาณ 30,000 หมู่บ้าน และอินเตอร์เน็ตไร้สายฟรี (ไวไฟฟรี) 1 จุด ณ ศาลาประชาคมทุกหมู่บ้าน ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ งบประมาณ 15,000 ล้านบาท เพื่อให้ทุกหมู่บ้านมีอินเตอร์เน็ตใช้

“ขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกันสำรวจข้อมูลหมู่บ้าน และให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กำหนดพื้นที่ในการลงมือติดตั้งให้ชัดเจน แล้วนำมาเสนอให้พิจารณาในวันที่ 23 ก.พ.นี้ เพื่อนำมาเป็นแผนปฏิบัติการติดตั้งโครงข่ายอินเตอร์เน็ตให้เข้าถึงทุกหมู่บ้าน ซึ่งจะต้องทยอยติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน หรือแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2560”

__________________________________________

ไอซีทีคิกออฟเน็ตเร็วสูงหมู่บ้าน มี.ค.นี้

นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ภายในเดือน มี.ค.นี้ กระทรวงไอซีทีจะพยายามดำเนินการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้านประมาณ 30,000 หมู่บ้าน และอินเตอร์เน็ตไร้สายฟรี (ไวไฟฟรี) 1 จุด ณ ศาลาประชาคมทุกหมู่บ้าน ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ งบประมาณ 15,000 ล้านบาท เพื่อให้ทุกหมู่บ้านมีอินเตอร์เน็ตใช้

“ขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกันสำรวจข้อมูลหมู่บ้าน และให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กำหนดพื้นที่ในการลงมือติดตั้งให้ชัดเจน แล้วนำมาเสนอให้พิจารณาในวันที่ 23 ก.พ.นี้ เพื่อนำมาเป็นแผนปฏิบัติการติดตั้งโครงข่ายอินเตอร์เน็ตให้เข้าถึงทุกหมู่บ้าน ซึ่งจะต้องทยอยติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน หรือแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2560”

สำหรับยุทธศาสตร์การทำงานของกระทรวงไอซีที จะแบ่งกลุ่มงานออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกคือสนับสนุนงานด้านเศรษฐกิจ เพราะโครงข่ายโทรคมนาคมจะส่งเสริมและสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ รวมทั้งการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) ใช้ระบบออนไลน์มาช่วยในการจำหน่ายสินค้า การสร้างมาตรฐานสินค้าออนไลน์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคที่สั่งซื้อของทางออนไลน์ เป็นต้น อีกส่วนคือสนับสนุนงานด้านสังคม.

http://www.thairath.co.th/content/579924

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.