Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

20 มีนาคม 2559 Pantip.com โดยพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ “ออโต้แท็ก” (Auto Tag) เป็นครั้งแรกในประเทศไทยบนเว็บไซต์ Pantip.com ที่จะช่วยประมวลผลข้อความจากเนื้อหากระทู้ทั้งหมดผ่านระบบคลาวด์

ประเด็นหลัก


ทั้งนี้ Pantip.com ได้ร่วมมือกับบริษัท ไอน็อกซ์ หรืออินโนเวทีฟ เอ็กซ์ตรีมิสต์ จำกัด และห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมสารสนเทศและความรู้ขนาดใหญ่ (MikeLab : Massive Information & Knowledge Engineering Laboratory) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำให้เกิดโมเดลของการร่วมมือกันของภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาที่สามารถนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้จริง โดยพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ “ออโต้แท็ก” (Auto Tag) เป็นครั้งแรกในประเทศไทยบนเว็บไซต์ Pantip.com ที่จะช่วยประมวลผลข้อความจากเนื้อหากระทู้ทั้งหมดผ่านระบบคลาวด์ และแสดงผลแท็กที่เกี่ยวข้องขึ้นมา จำนวน 15 แท็กภายในเสี้ยววินาที ซึ่งทำให้การตั้งกระทู้บนเว็บ Pantip.com ง่ายดาย รวดเร็ว และถูกต้องมากยิ่งขึ้น

_________________________________________

Pantip.com เปิดฟีเจอร์ “ออโต้แท็ก” ครั้งแรกในประเทศไทย


Pantip.com ผุดโมเดลต้นแบบดึงงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง จับมือ ม.เกษตร เปิดฟีเจอร์ใหม่ “ออโต้แท็ก” แนะนำแท็กที่เหมาะสมแบบอัตโนมัติ เพิ่มความสะดวก และรวดเร็วในการตั้งกระทู้ด้วยเทคโนโลยี Big Data Analytics รองรับปริมาณกระทู้ที่เพิ่มขึ้น และช่วยลดภาระบุคลากร ชวนเอกชนเดินตามสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ
นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี เว็บไซต์ Pantip.com กล่าวว่า ฟีเจอร์ใหม่ “Auto Tag” จะช่วยแนะนำแท็กที่เหมาะสมให้แก่ผู้ตั้งกระทู้ โดยผู้ตั้งกระทู้จะสามารถเลือกใช้แท็กได้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น และยังช่วยให้กระทู้เหล่านั้นไปอยู่ในห้องต่างๆ ที่เหมาะสมต่อเนื้อหา ทำให้กระทู้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ตั้งกระทู้ และผู้อ่านทั่วไป อีกทั้งยังช่วยลดภาระการตรวจทานความถูกต้องของการติดแท็กกระทู้ที่มีกว่า 5,000 กระทู้ต่อวันได้อย่างสะดวกมากขึ้น
ทั้งนี้ Pantip.com ได้ร่วมมือกับบริษัท ไอน็อกซ์ หรืออินโนเวทีฟ เอ็กซ์ตรีมิสต์ จำกัด และห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมสารสนเทศและความรู้ขนาดใหญ่ (MikeLab : Massive Information & Knowledge Engineering Laboratory) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำให้เกิดโมเดลของการร่วมมือกันของภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาที่สามารถนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้จริง โดยพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ “ออโต้แท็ก” (Auto Tag) เป็นครั้งแรกในประเทศไทยบนเว็บไซต์ Pantip.com ที่จะช่วยประมวลผลข้อความจากเนื้อหากระทู้ทั้งหมดผ่านระบบคลาวด์ และแสดงผลแท็กที่เกี่ยวข้องขึ้นมา จำนวน 15 แท็กภายในเสี้ยววินาที ซึ่งทำให้การตั้งกระทู้บนเว็บ Pantip.com ง่ายดาย รวดเร็ว และถูกต้องมากยิ่งขึ้น
“งานวิจัยชิ้นนี้ได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และนับเป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างเอกชน และสถาบันวิจัยของไทยที่มีศักยภาพในการต่อยอดผลงานออกมาสู่ตลาดจริง ซึ่งผลงานวิจัยของไทยมีหลายชิ้นมากมายที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเอกชน หากแต่การจับคู่ระหว่างเอกชนเพื่อดึงจุดเด่น และงานวิจัยที่สอดคล้องเพื่อนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม อาจจะต้องใช้เวลา และจังหวะที่เหมาะสมในการหาคู่ที่ใช่ และครั้งนี้นับว่าเป็นแบบอย่างของการจับคู่ที่ลงตัว ซึ่งก็อยากให้เอกชนรายอื่นๆ พิจารณาเพื่อต่อยอดธุรกิจของตนเองต่อไป”
ด้าน รศ.ดร.อานนท์ รุ่งสว่าง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า Pantip.com ได้ใช้ระบบการติดแท็กเป็นตัวกำหนดว่ากระทู้ที่ตั้งขึ้นใหม่นั้นควรจะไปปรากฏอยู่ในห้องสนทนาใด โดยในทุกครั้งที่มีการตั้งกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้จะต้องเลือกติดอย่างน้อย 1 แท็ก แต่ไม่เกิน 5 แท็ก แต่ปัญหาที่มักพบคือ มีกระทู้ใหม่บางส่วนถูกติดแท็กไม่เหมาะสมต่อเนื้อหา ทางทีมวิจัย MikeLab จึงได้วิจัย และพัฒนาเครื่องมือที่จะเป็นตัวช่วยแนะนำให้ผู้ตั้งกระทู้สามารถติดแท็กได้ถูกต้องเหมาะสมตามเนื้อหา และสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีด้าน Big Data Analytics ที่วิเคราะห์ และเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้ในการตั้งกระทู้และการติดแท็กจากข้อมูลกระทู้ฝึกสอน (training data) จำนวนมาก และจัดหมวดหมู่ของกระทู้ตามแท็กที่เคยถูกติดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อสร้างเป็นต้นแบบของเครื่องจักรเรียนรู้
จากข้อมูลกระทู้ของ pantip.com ที่มีปริมาณมาก และครอบคลุมเนื้อหาหลากหลาย ซึ่งเนื้อหาในบางกระทู้สามารถปรากฏอยู่มากกว่า 1 ห้องสนทนาได้ งานนี้จึงเป็นงานที่สนุก ท้าทาย และเป็นโอกาสดีของทีมวิจัย MikeLab ที่จะนำเอาเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และเครื่องจักรเรียนรู้ที่ทางทีมวิจัยได้ทำการวิจัยมาอย่างยาวนาน มาสร้างกระบวนการ และเรียนรู้พฤติกรรมการติดแท็กของผู้ใช้จากข้อมูลกระทู้ตัวอย่างที่มีจำนวนมาก และเนื้อหาหลากหลายเหล่านั้น จากนั้นใช้ต้นแบบเครื่องจักรเรียนรู้ที่ได้ประมวลข้อมูลจากกระทู้ที่ถูกผู้ใช้งานตั้งขึ้นใหม่ และคัดเลือกแท็กที่เหมาะต่อเนื้อหาในกระทู้นั้นมาแนะนำให้ผู้ตั้งกระทู้เลือกใช้ในการติดแท็ก
ความท้าทายที่พบในระหว่างการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ “Auto Tag” ของ Pantip.com นั้น ทาง รศ.ดร.อานนท์ เผยว่า เป็นเรื่องของขนาดข้อมูล และจำนวนกระทู้ที่มีเป็นจำนวนมาก และมีจำนวนกระทู้เกิดใหม่เพิ่มขึ้นถึง 4-5 พันกระทู้ต่อวัน และที่สำคัญคือ ยังรับมือต่อความซับซ้อนของภาษาไทยที่มีรูปแบบที่หลากหลายอีกด้วย ซึ่งทางทีมวิจัย MikeLab เองก็ได้นำประสบการณ์ด้านการประมวลผลเกี่ยวกับภาษาไทยมาใช้งานอย่างเต็มที่ ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างมากที่ Pantip.com บริษัท ไอน็อกซ์ และทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถร่วมกันพัฒนานวัตกรรมมาใช้งานในประเทศได้สำเร็จ
สำหรับฟีเจอร์ใหม่ “Auto Tag” เริ่มใช้งานใน Pantip.com แล้วเมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบัน Pantip.com มีสมาชิกกว่า 3,000,000 คน มีจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 4,200,000 คนต่อวัน จำนวน pageviews กว่า 16,000,000 หน้าต่อวัน จากทั้งหมด 35 ห้องสนทนาที่ครอบคลุมในทุกเรื่องราว โดยมีรายได้หลักจากการโฆษณาเป็นหลัก และในปีที่ผ่านมา มีรายได้เป็นหลักร้อยล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้ากว่า 20% ด้วยจำนวนแบนเนอร์ และกระทู้โฆษณา (Native Advertising) ที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการใช้สื่อโซเชียลเพื่อช่วยด้านการตลาด โดยการเปิดเพจเฟซบุ๊กสำหรับห้องสนทนาต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้กระทู้ดีมีคุณภาพได้มีโอกาสเข้าถึงผู้อ่านมากยิ่งขึ้น


http://www.manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9590000027423&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=MGR+Morning+Brief+17-3-59&utm_campaign=20160316_m130290968_MGR+Morning+Brief+17-3-59&utm_term=Pantip_com+_E0_B9_80_E0_B8_9B_E0_B8_B4_E0_B8_94_E0_B8_9F_E0_B8_B5_E0_B9_80_E0_B8_88_E0_B8_AD_E0_B8_A

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.