Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

12 เมษายน 2559 คสช.ใช้ม.44แก้ปัญหาคลื่น900 แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดให้สื่อมวลชนทราบได้ แต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) รับทราบข้อยุติดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 11 เม.ย.ในการประชุมวาระพิเศษ

ประเด็นหลัก

จบด้วยดี ฐากร ระบุประมูลคลื่น 900 MHz ได้ข้อยุติแล้ว คาด คสช.ใช้ ม.44 แก้ปัญหา รอฟังประกาศไม่เกิน 12 เม.ย.พร้อมวันประมูลใหม่เป็น 27 พ.ค. กสทช.น้อมรับคำสั่งศาล นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 11 เม.ย.ได้เข้าพบนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย เพื่อปรับปรุงร่างประกาศหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz พร้อมร่างประกาศมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีการสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาให้บริการโทรศัพท์มือถือ (มาตรการเยียวยา) อีกครั้งหนึ่งหลังจากส่งให้นายวิษณุไปแล้วเมื่อวันที่ 8 เม.ย.เพื่อให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้มาตรา 44 นำร่างประกาศดังกล่าวฯ ออกเป็นประกาศคำสั่ง คสช.

นอกจากนี้ยังมีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาฟ้องร้องต่อศาล หลังจากที่บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ทำหนังสือร้องสอดต่อศาลปกครอง ร้องขอความเป็นธรรมกับ คสช.และ กสทช.ดังนั้นเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เท่าเทียมและเป็นธรรมจึงต้องปรับปรุงร่างประกาศฯข้างต้นเพิ่มเติม คาดว่าทาง คสช.จะประกาศคำสั่งได้ภายในไม่เกินวันที่ 12 เม.ย.

ทั้งนี้รับประกันได้ว่าเรื่องต้องจบลงด้วยดี โดยมีการตกลงกันทุกฝ่ายแล้ว ซึ่งได้ข้อยุติกับนายวิษณุแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดให้สื่อมวลชนทราบได้ แต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) รับทราบข้อยุติดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 11 เม.ย.ในการประชุมวาระพิเศษ ส่วนเรื่องการขยายเวลาซิมดับ ก็ยังตอบไม่ได้ คงต้องรอให้ คสช.ออกประกาศมาก่อน ซึ่งเชื่อว่าศาลปกครองกลางก็คงต้องรอเช่นกันและทาง กสทช.เองก็ได้ประสานให้ทางศาลปกครองกลางทราบแล้วเช่นกัน



_____________________________________________








คสช.ใช้ม.44แก้ปัญหาคลื่น900 ฐากรชี้จบด้วยดีเคาะเปิดประมูล27พ.ค.


จบด้วยดี ฐากร ระบุประมูลคลื่น 900 MHz ได้ข้อยุติแล้ว คาด คสช.ใช้ ม.44 แก้ปัญหา รอฟังประกาศไม่เกิน 12 เม.ย.พร้อมวันประมูลใหม่เป็น 27 พ.ค. กสทช.น้อมรับคำสั่งศาล นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 11 เม.ย.ได้เข้าพบนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย เพื่อปรับปรุงร่างประกาศหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz พร้อมร่างประกาศมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีการสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาให้บริการโทรศัพท์มือถือ (มาตรการเยียวยา) อีกครั้งหนึ่งหลังจากส่งให้นายวิษณุไปแล้วเมื่อวันที่ 8 เม.ย.เพื่อให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้มาตรา 44 นำร่างประกาศดังกล่าวฯ ออกเป็นประกาศคำสั่ง คสช.

นอกจากนี้ยังมีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาฟ้องร้องต่อศาล หลังจากที่บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ทำหนังสือร้องสอดต่อศาลปกครอง ร้องขอความเป็นธรรมกับ คสช.และ กสทช.ดังนั้นเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เท่าเทียมและเป็นธรรมจึงต้องปรับปรุงร่างประกาศฯข้างต้นเพิ่มเติม คาดว่าทาง คสช.จะประกาศคำสั่งได้ภายในไม่เกินวันที่ 12 เม.ย.

ทั้งนี้รับประกันได้ว่าเรื่องต้องจบลงด้วยดี โดยมีการตกลงกันทุกฝ่ายแล้ว ซึ่งได้ข้อยุติกับนายวิษณุแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดให้สื่อมวลชนทราบได้ แต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) รับทราบข้อยุติดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 11 เม.ย.ในการประชุมวาระพิเศษ ส่วนเรื่องการขยายเวลาซิมดับ ก็ยังตอบไม่ได้ คงต้องรอให้ คสช.ออกประกาศมาก่อน ซึ่งเชื่อว่าศาลปกครองกลางก็คงต้องรอเช่นกันและทาง กสทช.เองก็ได้ประสานให้ทางศาลปกครองกลางทราบแล้วเช่นกัน

สำหรับการแก้ไขหลักเกณฑ์การประมูลยังคงยึดแนวทางเดิมคือเริ่มต้นการประมูลในราคา ที่ บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด ชนะการประมูลคือ 75,654 ล้านบาท และร่นระยะเวลาในการจัดประมูลคลื่นความถี่ลง1 เดือน โดยตัดช่วงเวลาในเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) ในร่างประกาศฯ และปรับปรุงวันประมูลจากเดิมวันที่ 22 พ.ค. เป็นวันที่ 27 พ.ค.เนื่องจากหลังจากหารือกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ (โอเปอเรเตอร์) แล้วพบว่าหากประมูลในวันที่ 22 พ.ค.จะทำให้ไม่สามารถหาธนาคารเพื่อทำหนังสือค้ำประกันทางการเงิน (แบงก์การันตี) ได้ทัน ทั้งนี้ยังคงยืนยันให้ ทรู สามารถเข้าร่วมประมูลได้

คาดว่า คสช. จะประกาศไม่เกินวันที่ 12 เม.ย.นี้

ด้าน พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ ในฐานะประธาน กทค. เปิดเผยภายหลังเข้าให้ข้อมูลต่อศาลปกครองเมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 เม.ย.ว่า บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) หรือ เอไอเอส ได้ยื่นคำขอให้ศาลปกครองขยายระยะเวลาการหยุดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีคลื่นความถี่ 900 MHz ออกไปอีก จากคำสั่งเดิมให้ระยะเวลาคุ้มครองชั่วคราวสิ้นสุดวันที่ 14 เม.ย.59

ทั้งนี้ กสทช.ได้ให้ข้อมูลทางเทคนิค และผลกระทบทางการแข่งขันในกรณีขยายระยะเวลาให้เอไอเอส และ กรณีที่ไม่ขยายระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กสทช.ยืนยันตามเดิมว่า กสทช.พร้อมปฏิบัติตามที่คำสั่งศาล พร้อมเชื่อว่าศาลจะระวังการใช้อำนาจ.

http://www.thaipost.net/?q=%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%8A%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%A144%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99900-%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A527%E0%B8%9E%E0%B8%84

_______________________________________



 

11 เม.ย. 59 เวลา 19.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. เข้าหารือถึงการปรับปรุงร่างประกาศหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อยุติ จึงไม่ควรพูดอะไร ส่วนจะใช้มาตรา 44 แก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือไม่นั้นยังไม่สามารถบอกได้ เพราะขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้น เมื่อถามย้ำว่า หากจะใช้มาตรา 44 ต้องมาคุยกับหัวหน้าคสช.อีกหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ตน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และกสทช. ต้องสรุปและเสนอให้หัวหน้าคสช.ชั่งน้ำหนัก แต่ขณะนี้ยังไม่ถึงขั้น

http://www.naewna.com/business/211077

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.