Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

30 มิถุนายน 2559 แหล่งข่าวจาก กสทช.เปิดเผยว่าตามแผนเลขหมายโทรคมนาคมของ กสทช.ได้ระบุ ปรับเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่จาก 9 หลักเป็น 10 หลัก โดยเติมเลข "1" เข้าไปต่อท้ายเลข "0" เดิมที่ขึ้นต้นเลขหมายเดิม ทำให้ต้องกันหมวดที่ขึ้นต้นด้วย "01x" ไว้สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่ด้วย

ประเด็หลัก
ด้านแหล่งข่าวจาก กสทช.เปิดเผยว่าตามแผนเลขหมายโทรคมนาคมของ กสทช.ได้ระบุให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้เลขหมายในหมวด 08x-xxx-xxxx หมวด 09x-xxx-xxxx ซึ่งปัจจุบันทั้ง 2 หมวดเหลือแต่กลุ่มเบอร์สวยที่ยังไม่ได้จัดสรรเลขหมายออกไป ขณะที่หมวด 06x-xxx-xxxx และหมวด 01x-xxx-xxxx เป็นหมวดเลขหมายที่ใช้ร่วมกันระหว่างบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับบริการอื่น โดยในหมวด 06 บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ได้เฉพาะหมวดที่ขึ้นต้นด้วย 061 ถึง 066 เท่านั้น

และมีเลขหมายเหลือให้จัดสรรได้อีก 23.43 ล้านเลขหมาย ส่วนหมวดที่ขึ้นต้นด้วย 01 แม้จะเหลืออยู่เต็ม 100 ล้านเลขหมาย เนื่องจากยังไม่ได้มีการจัดสรรเบอร์ออกไป แต่ กทค.อนุมัติให้เตรียมปรับเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่จาก 9 หลักเป็น 10 หลัก โดยเติมเลข "1" เข้าไปต่อท้ายเลข "0" เดิมที่ขึ้นต้นเลขหมายเดิม ทำให้ต้องกันหมวดที่ขึ้นต้นด้วย "01x" ไว้สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่ด้วย จึงต้องมีการประเมินเกี่ยวกับการจัดสรรเลขหมายในหมวดนี้อีกครั้ง
______________________________________________________________ กสทช.สั่งคุมเข้มจัดสรรเลขหมาย บี้ค่ายมือถือเคลียร์เบอร์ค้าง-เพิ่มหมวดรับไอโอที


"กสทช." คุมกำเนิดเบอร์ใหม่ สั่งเข้มจัดสรรเลขหมายมือถือ หลังมีเหลือให้จัดสรรได้อีกแค่ 40 ล้านเลขหมาย บี้ค่ายมือถือเร่งเคลียร์เบอร์ที่ไม่มีการใช้คืนเพื่อจัดสรรใหม่ พร้อมตีกรอบเพดานการขอใหม่ เฉพาะยักษ์มือถือถ้าใช้ไม่ถึง 80% หมดสิทธิขอใหม่ ขณะที่ MVNO ได้ครั้งละไม่เกินแสนเบอร์ ทั้งวางแผนจัดสรรหมวดเลขหมายใหม่ 13-14 หลัก รองรับเทรนด์ไอโอที

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า กสทช.จะเข้มงวดกับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ้น และถือเป็นนโยบายสำคัญในครึ่งปีหลังนี้ เนื่องจากได้จัดสรรเลขหมายให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปแล้ว 196.28 ล้านเลขหมาย แต่มีเบอร์ออกสู่ตลาดเพื่อใช้งานจริงราว 102 ล้านเลขหมายเท่านั้น จึงเหลือเลขหมายที่ไม่ได้ใช้งานเกือบ 90 ล้านเลขหมาย

เหลือเบอร์ใหม่แค่ 40 ล้าน

ขณะที่มีเลขหมายที่เหลือจะจัดสรรได้อีกแค่ราว 20 ล้านเลขหมาย เมื่อรวมกับกลุ่มเลขหมายที่เป็น "เบอร์สวย" ที่สำนักงาน กสทช.ดึงเก็บไว้เพื่อรอประมูลอีกราว 20 เลขหมาย เท่ากับมีเลขหมายให้จัดสรรใหม่ได้แค่ 40 ล้านเลขหมายเท่านั้น

"สถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้คือในกลุ่มเบอร์สวย โอเปอเรเตอร์จะนำมาขายทำกำไรและดึงดูดลูกค้า ส่วนเบอร์ปกติก็ค้างเก็บไว้ ไม่ยอมคืน หากสถานการณ์เป็นแบบนี้ไปเรื่อย ๆ มีความเป็นไปได้สูงที่จะต้องปรับระบบเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก 10 หลักเป็น 11 หลักภายใน 1-2 ปีนี้ ซึ่งจะทำให้ทุกบริษัทต้องลงทุนปรับระบบเพิ่มอีก เช่น ทีโอที ผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานประจำที่เองก็ต้องปรับระบบใหม่รองรับ ซึ่งอาจต้องใช้เงินลงทุนราว 3-4 พันล้านบาท คงไม่ไหวถ้าจะต้องปรับระบบเพื่อเพิ่มเลขหมายมือถือเป็น 11 หลัก ทั้งที่ยังมีเบอร์ที่ไม่ได้นำไปใช้เป็นจำนวนมาก"

นายฐากรกล่าวต่อว่า ได้มอบนโยบายให้สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม กสทช.ไปว่า ไม่ให้จัดสรรเบอร์ใหม่ง่าย ๆ เพราะมองว่า ด้วยจำนวนประชากรตอนนี้ ใช้อย่างไรก็ไม่ควรถึง 200 ล้านเบอร์ ไม่ควรเกินนี้ นี่คือภาพรวมที่วางไว้ จะบังคับให้ค่ายใหญ่มีการรียูสเบอร์ และเร่งคืนเบอร์กลับมาให้ กสทช.จัดสรรใหม่ ซึ่งจะทำให้มีเบอร์เหลือพอจัดสรรให้กลุ่มผู้ให้บริการ MVNO โดยผู้ให้บริการ 3 ราย ได้แก่ บริษัทในเครือ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส), บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และกลุ่มทรู จะขอเลขหมายเพิ่มได้ก็ต่อเมื่อมีเลขหมายในมือเหลือแค่ 15-20% จากที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว ส่วนกลุ่ม MVNO จะจัดสรรให้ครั้งละไม่เกิน 100,000 เลขหมาย

กำหนดหมวดเบอร์ "ไอโอที"

สำหรับการจัดสรรเลขหมายให้กับการให้บริการโทรคมนาคมผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของเทคโนโลยีที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์ (ไอโอที) ซึ่งจำเป็นต้องมีการใช้เลขหมายจำนวนมากสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น กสทช.ได้เตรียมความพร้อมมาระยะหนึ่งแล้ว โดยมีการประสานกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) มาตลอด

โดยขณะนี้รอให้ไอทียูกำหนดมาตรฐานออกมาก็พร้อมดำเนินการได้ทันที คาดว่าน่าจะมีการประกาศมาตรฐานนี้ในอีกไม่นาน ซึ่งในเบื้องต้นที่ได้มีการหารือกันจะมีการแยกหมวดเลขหมายการให้บริการออกมาต่างหากจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ปกติโดยจะใช้เลขหมาย13-14หลักเพื่อไม่ให้มีการจัดสรรเลขหมายทับซ้อนกัน

ข้อมูลจากสำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. ณ วันที่ 18 พ.ค. 2559 ระบุว่า ได้มีการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปแล้ว 196.28 ล้านเลขหมาย แยกเป็นเอไอเอสจำนวน 46.33 ล้านเลขหมาย, เอดับบลิวเอ็นจำนวน 38.18 ล้านเลขหมาย ดีแทคจำนวน 38.01 ล้านเลขหมาย ดีแทคไตรเน็ตจำนวน 21.76 ล้านเลขหมาย เรียลมูฟ6.49 ล้านเลขหมาย ทรูมูฟ เอช 14.03 ล้านเลขหมาย บมจ.กสท โทรคมนาคม (แคท) 23.29 ล้านเลขหมาย ซึ่งเป็นการใช้ทั้งกับบริการ my by CAT และกับกลุ่มทรู ในฐานะ MVNO ตามกฎเก่าของ กสทช. ที่เจ้าของโครงข่ายต้องขอเลขหมายให้กับคู่สัญญา MVNO ด้วย

และ บมจ.ทีโอที 7.27 ล้านเลขหมาย บริษัท ดาต้าซีดีเอ็มเอ จำกัด (MVNO ของแคท) ผู้ให้บริการภายใต้แบรนด์ My world3G 2 แสนเลขหมาย เท่ากับ MVNO ของแคทอีก 2 ราย คือ บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย และบริษัทเดอะ ไวท์สเปซ ผู้ให้บริการภายใต้แบรนด์ "ซิมเพนกวิน"ประมูลคลื่นดันยอดจัดสรรเบอร์พุ่ง

ขณะที่มีเลขหมายเหลือให้จัดสรรตามแผนบริหารจัดการเลขหมายอีก63.72ล้านเลขหมายโดยในปี2557 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปทั้งหมด 33.26 ล้านเลขหมาย ในปี 2558 จัดสรรไป 8.69 ล้านเลขหมาย และ 4 เดือนแรกของปีนี้จัดสรรไปแล้ว 8.03 ล้านเลขหมายฃ

อย่างไรก็ตาม ในรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ณ ปี 2559 ของ 3 ค่ายมือถือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พบว่า เอไอเอสมีฐานลูกค้า 38.9 ล้านเลขหมาย ดีแทคมี 25.5 ล้านเลขหมาย และกลุ่มทรูมี 20.4 ล้านเลขหมาย

ด้านแหล่งข่าวจาก กสทช.เปิดเผยว่าตามแผนเลขหมายโทรคมนาคมของ กสทช.ได้ระบุให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้เลขหมายในหมวด 08x-xxx-xxxx หมวด 09x-xxx-xxxx ซึ่งปัจจุบันทั้ง 2 หมวดเหลือแต่กลุ่มเบอร์สวยที่ยังไม่ได้จัดสรรเลขหมายออกไป ขณะที่หมวด 06x-xxx-xxxx และหมวด 01x-xxx-xxxx เป็นหมวดเลขหมายที่ใช้ร่วมกันระหว่างบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับบริการอื่น โดยในหมวด 06 บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ได้เฉพาะหมวดที่ขึ้นต้นด้วย 061 ถึง 066 เท่านั้น

และมีเลขหมายเหลือให้จัดสรรได้อีก 23.43 ล้านเลขหมาย ส่วนหมวดที่ขึ้นต้นด้วย 01 แม้จะเหลืออยู่เต็ม 100 ล้านเลขหมาย เนื่องจากยังไม่ได้มีการจัดสรรเบอร์ออกไป แต่ กทค.อนุมัติให้เตรียมปรับเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่จาก 9 หลักเป็น 10 หลัก โดยเติมเลข "1" เข้าไปต่อท้ายเลข "0" เดิมที่ขึ้นต้นเลขหมายเดิม ทำให้ต้องกันหมวดที่ขึ้นต้นด้วย "01x" ไว้สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่ด้วย จึงต้องมีการประเมินเกี่ยวกับการจัดสรรเลขหมายในหมวดนี้อีกครั้ง

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1466059929

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.