Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

30 มิถุนายน 2559 กสทช.จะเรียก CTH มาชี้แจงสาเหตุการยุติการให้บริการผ่านระบบเคยูแบนด์ และมาตรการเยียวยาลูกค้าเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบ ซึ่ง กสทช.คาดว่ามีลูกค้าที่รับชมผ่านระบบเคยูแบนด์กว่า 40,000 ราย.

ประเด็นหลัก ด้าน นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. กล่าวว่า ในวันที่ 28 มิ.ย.2559 กสทช.จะเรียก CTH มาชี้แจงสาเหตุการยุติการให้บริการผ่านระบบเคยูแบนด์ และมาตรการเยียวยาลูกค้าเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบ ซึ่ง กสทช.คาดว่ามีลูกค้าที่รับชมผ่านระบบเคยูแบนด์กว่า 40,000 ราย. _______________________________ 'ไทยคม'ค้านขึ้นค่าต๋ง สคบ.เอาจริงฟ้องCTH
ไทยคมออกโรงโต้ ดวง 7-8 กสทช.ออกใบอนุญาต ไม่เกี่ยวสัมปทาน ชี้นโยบายรัฐต้องชัดเจน มองให้ไกลต้นทุนเพิ่มต่างชาติไม่ซื้อ สคบ.ชี้หาก CTH ไร้แผนเยียวยาฟ้องศาลเท่านั้น

นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม เปิดเผยถึงกระแสข่าวเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางกำกับกิจการดาวเทียมสื่อสารของภาครัฐ และใบอนุญาตดาวเทียมไทยคม 7 และ 8 ว่า ดาวเทียมที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันมีดาวเทียมไทยคม 4, 5 และ 6 ซึ่งให้บริการอยู่ภายใต้สัญญาสัมปทาน ซึ่งยังคงให้บริการต่อไปตามเงื่อนไขเดิมของสัญญาปัจจุบันจนถึงปี 2564 ส่วนดาวเทียมไทยคม 7 และ 8 นั้น เป็นดาวเทียมดวงใหม่ที่ทางไทยคมได้ขออนุญาตและได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการจาก กสทช.ตามระบบใบอนุญาต แยกต่างหากออกจากระบบสัมปทานเดิม ซึ่งตามเงื่อนไขกำหนดชัดเจนว่า ค่าธรรมเนียมของดาวเทียมไทยคม 7 และ 8 จะลดลงจากระบบสัมปทาน เพื่อสนับสนุนการแข่งขัน

ดังนั้น หากภาครัฐต้องการจะมีเงื่อนไขหรือคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในส่วนของดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ก็ควรจะคำนึงถึงผลกระทบต่อภาคเอกชนที่ได้รับอนุญาตและลงทุนดำเนินโครงการไปแล้ว โดยการพิจารณาและการกำหนดนโยบายและค่าธรรมเนียมของภาครัฐ ไทยคมอยากให้ภาครัฐให้ความสำคัญในการคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันของเอกชนไทยในระยะยาว อยากให้พิจารณาเทียบเคียงกับค่าธรรมเนียมต่างประเทศ เพราะหากดาวเทียมไทยมีต้นทุนที่สูงกว่าก็จะแข่งขันได้ยาก

ด้าน นายอำพล วงษ์ศิริ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยหลังร่วมหารือกับ กสทช. ว่า แนวทางการคุ้มครองและเยียวยาผู้บริโภค กรณี CTH ยกเลิกการให้บริการผ่านเคยู-แบนด์ (KU-Band) ของไทยคมนั้น หาก CTH ไม่มีมาตรการเยียวยาผู้บริโภคออกมา สคบ.มีอำนาจที่จะส่งเรื่องไปยังศาล เนื่องจากที่มีการร้องเรียนเรื่องมาที่ สคบ.โดยตรง ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สคบ.ได้รับการร้องเรียนปัญหาการเอาเปรียบผู้บริโภคจากสำนักงาน กสทช.กว่า 200 ราย

ด้าน นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. กล่าวว่า ในวันที่ 28 มิ.ย.2559 กสทช.จะเรียก CTH มาชี้แจงสาเหตุการยุติการให้บริการผ่านระบบเคยูแบนด์ และมาตรการเยียวยาลูกค้าเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบ ซึ่ง กสทช.คาดว่ามีลูกค้าที่รับชมผ่านระบบเคยูแบนด์กว่า 40,000 ราย.

http://www.thaipost.net/?q=%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%8B%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87cth

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.