Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

31 กรกฎาคม 2559 AIS ระบุ คิดอัตราค่าบริการรวมเฉลี่ยเป็นไปตามที่ประกาศ กสทช. รวมถึงเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตที่ กสทช.ให้ไว้ โดยอัตราค่าบริการย่าน 2.1 GHz. ค่าโทร.ไม่เกิน 0.71 บาท/นาที อินเทอร์เน็ตไม่เกิน 0.23 บาท/เมกะบิต และอัตราค่าบริการ 1800 MHz ค่าโทร.ต่ำกว่า 0.51 บาท/นาที อินเทอร์เน็ตต่ำกว่า 0.11 บาท/เมกะบิต.

ประเด็นหลัก
ปัจจุบันเอไอเอสคิดอัตราค่าบริการรวมเฉลี่ยเป็นไปตามที่ประกาศ กสทช. รวมถึงเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตที่ กสทช.ให้ไว้ โดยอัตราค่าบริการย่าน 2.1 GHz. ค่าโทร.ไม่เกิน 0.71 บาท/นาที อินเทอร์เน็ตไม่เกิน 0.23 บาท/เมกะบิต และอัตราค่าบริการ 1800 MHz ค่าโทร.ต่ำกว่า 0.51 บาท/นาที อินเทอร์เน็ตต่ำกว่า 0.11 บาท/เมกะบิต.

________________________________________
เอไอเอสย้ำคิดค่าบริการตามจริง

เอไอเอสยืนยันเก็บค่าบริการตามจริง ตามประกาศ กสทช. โดยให้ความสำคัญจัดสรรบริการส่งเสริมการขายเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ

นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส เปิดเผยถึงกรณีการดำเนินการจัดเก็บค่าบริการโทรศัพท์มือถือว่า บริษัทได้มีการจัดเก็บค่าบริการดังกล่าวตามจริงตามประกาศที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และบริษัทเล็งเห็นผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยพิจารณาได้จากการจัดรายการส่งเสริมการขายให้แก่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่หลากหลายให้ครอบคลุมต่อความต้องการของลูกค้าทุกประเภท เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีโอกาสเลือกใช้ตามความเหมาะสมและพฤติกรรมการใช้บริการของตนเอง

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ามีจำนวนรายการส่งเสริมการขายของบริษัท จำนวนเกินกว่า 1,000 รายการ นอกจากนี้บางรายการส่งเสริมการขายเป็นรายการที่ให้สิทธิ์ผู้ใช้บริการสามารถสลับค่าบริการรายเดือนเป็นค่าบริการเสียง (Voice) หรือค่าบริการข้อมูล (Data) ได้ด้วยตัวเอง โดยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการในแต่ละเดือน

ปัจจุบันเอไอเอสคิดอัตราค่าบริการรวมเฉลี่ยเป็นไปตามที่ประกาศ กสทช. รวมถึงเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตที่ กสทช.ให้ไว้ โดยอัตราค่าบริการย่าน 2.1 GHz. ค่าโทร.ไม่เกิน 0.71 บาท/นาที อินเทอร์เน็ตไม่เกิน 0.23 บาท/เมกะบิต และอัตราค่าบริการ 1800 MHz ค่าโทร.ต่ำกว่า 0.51 บาท/นาที อินเทอร์เน็ตต่ำกว่า 0.11 บาท/เมกะบิต.

http://www.thaipost.net/?q=เอไอเอสย้ำคิดค่าบริการตามจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.