Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

31 กรกฎาคม 2559 CAT เร่งจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์รูปแบบของธุรกิจตามที่ คนร.บอกให้จ้างให้เสร็จภายใน 3 เดือนด้วย หากที่ปรึกษาบอกว่าไม่ดีก็ต้องมานั่งคุยกัน ปรึกษากันว่าสิ่งไหนคือ สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับ กสท เพราะยอมรับว่าทั้งกรรมกา รและฝ่ายบริหารก็ยังกังขากับรูปแบบของบริษัทใหม่ที่จะตั้งขึ้นเหมือนกัน

ประเด็นหลักเมื่อเวลา 12.00 น. วันนี้ (14 ก.ค.) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสังวรณ์ พุ่มเทียน ประธานสหภาพฯ กสท พร้อมพนักงานจำนวนกว่า 300 คน รวมตัวกันเพื่อรับฟังคำชี้แจงจากฝ่ายผู้บริหาร และนายสุรพันธ์ เมฆนาวิน กรรมการและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม ถึงความชัดเจนในการปรับโครงสร้างตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ว่า เป็นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจหรือไม่


นายสังวรณ์ กล่าวว่า สหภาพฯ กสท พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการนำเสนอของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และบริษัท ดีลอยท์ ที่ปรึกษาเพียงฝ่ายเดียว เป็นการเร่งรีบ รวบรัด ปรับเปลี่ยนไปมา ไม่มีความชัดเจนใดๆ ในการปรับโครงสร้าง ทิศทางการดำเนินธุรกิจ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แม้กระทั่งคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ยังไม่ได้ทราบถึงรายละเอียด ลักษณะคล้ายกับเผด็จการทางความคิด และการมีส่วนร่วม เพราะอ้างว่าได้สั่งการมานานแล้วแต่ไม่ดำเนินการใดๆ ทั้งที่ผู้มีตำแหน่งใหญ่โตในกระทรวงขณะนี้ในสมัยท่านมาเป็นรองประธาน ท่านก็ไม่เคยมีนโยบายในการขับเคลื่อน หรือแก้ปัญหาตามที่ คนร.มอบหมาย จึงเกิดข้อสงสัยว่า การปรับเปลี่ยนโครงสร้างจะเป็นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้มีความแข็งแกร่ง หรือทำให้รัฐวิสาหกิจอ่อนแอลงกันแน่


__________________________________________________________________
สหภาพฯ กสท กังขามติ คนร.นำไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ


สหภาพฯ กสท โทรคมนาคม นัดชุมนุมพนักงานพบผู้บริหารเปิดใจข้อกังขามติ คนร.ตั้งบริษัทลูกอาจนำไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ขณะที่ฝ่ายบริหารยอมรับรูปแบบที่เสนอไม่ใช่แบบนี้ การตั้งบริษัทใหม่ยังไม่เคลียร์ รับปากจะไปเจรจากับกระทรวงไอซีทีเพื่อหาความชัดเจน ชี้ “อุตตม” ให้คำมั่น ไม่ใช่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ พนักงานไม่ถูกลอยแพ สวัสดิการเหมือนเดิม ด้านนักวิชาการหนุนนำทรัพยากร 2 รัฐวิสาหกิจมารวมกัน แต่ยังหวั่นวัฒนธรรมองค์กรที่ต่างกัน ด้านสหภาพฯ ทีโอที ไร้น้ำยาตามเคย
เมื่อเวลา 12.00 น. วันนี้ (14 ก.ค.) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสังวรณ์ พุ่มเทียน ประธานสหภาพฯ กสท พร้อมพนักงานจำนวนกว่า 300 คน รวมตัวกันเพื่อรับฟังคำชี้แจงจากฝ่ายผู้บริหาร และนายสุรพันธ์ เมฆนาวิน กรรมการและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม ถึงความชัดเจนในการปรับโครงสร้างตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ว่า เป็นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจหรือไม่
นายสังวรณ์ กล่าวว่า สหภาพฯ กสท พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการนำเสนอของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และบริษัท ดีลอยท์ ที่ปรึกษาเพียงฝ่ายเดียว เป็นการเร่งรีบ รวบรัด ปรับเปลี่ยนไปมา ไม่มีความชัดเจนใดๆ ในการปรับโครงสร้าง ทิศทางการดำเนินธุรกิจ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แม้กระทั่งคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ยังไม่ได้ทราบถึงรายละเอียด ลักษณะคล้ายกับเผด็จการทางความคิด และการมีส่วนร่วม เพราะอ้างว่าได้สั่งการมานานแล้วแต่ไม่ดำเนินการใดๆ ทั้งที่ผู้มีตำแหน่งใหญ่โตในกระทรวงขณะนี้ในสมัยท่านมาเป็นรองประธาน ท่านก็ไม่เคยมีนโยบายในการขับเคลื่อน หรือแก้ปัญหาตามที่ คนร.มอบหมาย จึงเกิดข้อสงสัยว่า การปรับเปลี่ยนโครงสร้างจะเป็นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้มีความแข็งแกร่ง หรือทำให้รัฐวิสาหกิจอ่อนแอลงกันแน่

สหภาพฯ กสท กังขามติ คนร.นำไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
นายสุรพันธ์ เมฆนาวิน กรรมการและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม

ขณะที่ฝ่ายผู้บริหาร กสท ต่างให้คำยืนยันเป็นเสียงเดียวกันต่อที่ชุมนุมว่า ก็กังวลใจ และทราบว่ามติของ คนร.ยังไม่ชัดเจน ดังนั้น จึงพร้อมจะต่อสู้เพื่อพนักงาน หากสิ่งที่ทำไม่ได้ทำให้ กสท ดีขึ้นเพราะไม่ต้องการให้ชื่อของ กสท โทรคมนาคม หายไป สอดคล้องต่อคำยืนยันจากปากของนายสุรพันธ์ ว่า รมว.ไอซีที นายอุตตม สาวนายน ได้ยืนยันว่าสิ่งที่ทำจะไม่กระทบต่อพนักงานและสวัสดิการยังมีเหมือนเดิมแน่นอน จากนี้จะรวบรวมความเห็นของพนักงาน และฝ่ายบริหารไปชี้แจงต่อกระทรวงไอซีที ซึ่งหากจะให้คัดค้านมติของ คนร.เลยคงไม่ง่าย แต่ กสท สามารถให้ความเห็นในรายละเอียดเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ จะมีการเสนอโซลูชันที่เป็นทางออกของ กสท เองให้ผู้ใหญ่ดูด้วย ยอมรับว่าสิ่งที่กรรมการบริษัทเสนอต่อผู้ใหญ่ไม่ควรออกมาในรูปแบบนี้
อย่างไรก็ตาม กสท ต้องเร่งจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์รูปแบบของธุรกิจตามที่ คนร.บอกให้จ้างให้เสร็จภายใน 3 เดือนด้วย หากที่ปรึกษาบอกว่าไม่ดีก็ต้องมานั่งคุยกัน ปรึกษากันว่าสิ่งไหนคือ สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับ กสท เพราะยอมรับว่าทั้งกรรมกา รและฝ่ายบริหารก็ยังกังขากับรูปแบบของบริษัทใหม่ที่จะตั้งขึ้นเหมือนกัน ไม่มีอะไรชัดเจน ซึ่ง กสท เอง ก็ยังไม่ได้ถูกกระทรวงไอซีทีนัดเข้าไปหารือในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด แต่ทราบมาว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนเพราะนอกจากต้องหาบริษัทที่ปรึกษาให้ได้ภายใน 3 เดือนแล้ว จากนั้นภายใน 6 เดือน ต้องจัดตั้งบริษัทลูกให้เสร็จ และโอนทรัพย์สินให้เสร็จภายใน 12 เดือน
นายสังวร กล่าวต่อพนักงานทิ้งท้ายว่า สิ่งที่พูดคุยกันในวันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้น สหภาพฯ จะไม่นับว่าเป็นการชี้แจงจากกระทรวงไอซีที แต่เป็นเพียงการทำความเข้าใจร่วมกันกับฝ่ายบริหาร และพนักงาน ดังนั้น ต่อไปสหภาพฯ จะไม่หยุดแค่นี้ และจะมีการเคลื่อนไหวต่อไปอีกแน่นอน

สหภาพฯ กสท กังขามติ คนร.นำไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

*** นักวิชาการหนุนควบรวม
ด้าน นายสืบศักดิ์ สืบภักดี นักวิจัยโทรคมนาคม ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวถึงกระแสข่าวการควบรวมองค์กรระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ว่า แนวคิดเรื่องรวมทีโอที กับ กสท มีมานานแล้ว ในแง่ดี การรวมกันถ้าทำได้เป็นสิ่งที่จะได้เปรียบ เพราะทั้ง 2 องค์กรมีโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมทั่วประเทศ เมื่อรวมแล้วจะมีโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมมากกว่าโอเปอเรเตอร์ทุกราย ข้อดีคือ ช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจ ลดความซ้ำซ้อนในการลงทุน ทรัพยากรที่มีทั้งหมดหากรวมกันแล้วนำมาหารายได้ หรือให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมสร้างความได้เปรียบ และรายได้อย่างมหาศาล การรวมของทั้ง 2 บริษัทจึงเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
แต่กระนั้นก็ตาม การรวม 2 บริษัทไม่ใช่เรื่องยากยังต้องมีเรื่องพิจารณาอีกมาก อุปสรรคสำคัญของการรวม 2 องค์กร คือ วัฒนธรรมองค์กร การเป็นรัฐวิสาหกิจแต่มีวัฒนธรรมองค์กรต่างกัน โดยเฉพาะวัฒนธรรมในการทำงานต่างกันอย่างเห็นได้ชัด เป็นเรื่องที่ต้องหาจุดร่วมให้ได้
“หลังการเป็นบริษัทมหาชนจะเห็นว่า กสท ปรับตัวได้ดี มีการสร้างสรรค์รูปแบบบริการใหม่มากมาย มีภาพลักษณ์องค์กรที่เปิดกว้างในการทำธุรกิจกับเอกชน หรือแข่งกับเอกชนได้หลายแบบ ขณะที่ทีโอที โตมาจากการเป็นรัฐวิสาหกิจอย่างยาวนาน คุ้นเคยต่อการให้สัมปทาน และมีรายได้เยอะแม้จะปรับเปลี่ยนองค์กรแล้วแต่ยังมีความอนุรักษนิยม จุดนี้ทำให้ทีโอที กับ กสท ยังมีช่องว่าง สิ่งที่ต้องคิดคือถ้ ารวมกันแล้วจะทำยังไงให้พนักงานทำงานร่วมกันได้ แข่งกันเอกชนได้ นี่คือเรื่องใหญ่ที่ต้องใช้เวลายาวนาน”
นักวิจัยโทรคมนาคม กล่าวอีกว่า ทางออกถ้าต้องรวมกันน่าจะทอดเวลาออกไป และเริ่มจากการตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อร่วมมือกันทำธุรกิจภายใต้ทรัพยากรของทั้ง 2 บริษัทที่พร้อมในการเอาออกมาหารายได้ จากนั้นจึงส่งพนักงานของทั้ง 2 บริษัทไปร่วมกันทำงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงาน วัฒนธรรมองค์กรใหม่ เมื่อบริษัทร่วมทุนแข็งแกร่งแล้วจึงขยายส่วนแบ่งตลาดไปแข่งขันกับเอกชน ทั้ง 2 บริษัทต้องสร้างรายได้ และทิศทางธุรกิจที่เข้มแข็งในการให้บริการภาครัฐที่แข่งกับเอกชนได้

สหภาพฯ กสท กังขามติ คนร.นำไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

*** สหภาพฯ ทีโอที กิ๊กก๊อก
ในขณะที่สหภาพฯ กสท แสดงพลังแข็งขัน ด้านสหภาพฯ ทีโอที ก็ทำสิ่งที่ถนัดคือ ไร้น้ำยา โดยนายอนุชิต ธูปเหลือง รองประธานสหภาพฯ ทีโอที กล่าวว่า เมื่อวันที่ 14 ก.ค.สหภาพฯ ยังไม่ได้เข้าพบ นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ทีโอที ตามที่ได้นัดหมายไว้ เนื่องจากสหภาพฯ ต้องการนำพนักงานจากต่างจังหวัดมาร่วมฟังนโยบายด้วย แต่ฝ่ายบริหารไม่อนุมัติ จึงจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นการล่ารายชื่อผู้ไม่เห็นด้วย และส่งหนังสือไปยัง สคร.แทน ขณะที่ฝ่ายบริหารเองเลือกที่จะออกเสียงตามสายชี้แจงต่อพนักงานผ่านรายการที โอที ทอล์ก แทน

http://manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9590000070327&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=MGR+Morning+Brief+15-7-59&utm_campaign=20160714_m132943010_MGR+Morning+Brief+15-7-59&utm_term=_E0_B8_AA_E0_B8_AB_E0_B8_A0_E0_B8_B2_E0_B8_9E_E0_B8_AF_E0_B8_81_E0_B8_AA_E0_B8_97+_E0_B8_81_E0_B8_B1

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.