Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

31 กรกฎาคม 2559 นายกรัฐมนตรี ให้นโยบาย CAT TOT แยกออกมาเป็น 3 บริษัท อย่างที่เข้าใจ คือ 1.บริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์ภายในประเทศ (NBN CO) 2.บริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศ (NGN CO) และ 3.บริษัทศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (IDC CO) แต่อาจจะเป็นรูปแบบการตั้งหน่วยธุรกิจขึ้นมาแล้วให้บุคลากรทั้ง 2 บริษัทมาทำงานร่วมกันเพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน และสามารถอยู่รอดได้

ประเด็นหลักนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า มติของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานนั้น ไม่ได้ต้องการแปรรูป 2 รัฐวิสาหกิจ อย่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) แต่อย่างใด เพียงแต่เป็นนโยบายตั้งแต่แรกในการนำทรัพยากรของทั้ง 2 บริษัทมาทำงานร่วมกัน ดังนั้น จึงไม่ได้ต้องการแยกออกมาเป็น 3 บริษัท อย่างที่เข้าใจ คือ 1.บริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์ภายในประเทศ (NBN CO) 2.บริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศ (NGN CO) และ 3.บริษัทศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (IDC CO) แต่อาจจะเป็นรูปแบบการตั้งหน่วยธุรกิจขึ้นมาแล้วให้บุคลากรทั้ง 2 บริษัทมาทำงานร่วมกันเพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน และสามารถอยู่รอดได้
ดังนั้น จึงขอยืนยันว่าไม่ใช่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจอย่างแน่นอน ซึ่งภายในสัปดาห์นี้ตนเองได้มอบหมายให้คณะทำงานที่ดำเนินการเรื่องนี้ นำโดย นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ ช่วยรัฐมนตรีไอซีที นัดหารือ และชี้แจงข้อเท็จจริงกับผู้บริหาร และพนักงานของทั้ง 2 บริษัท พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็น ซึ่งทั้ง 2 บริษัทก็ต้องมีแผนในการทำงานเสนอต่อกระทรวงไอซีทีด้วย โดยอาจจะจ้างบริษัทที่ปรึกษามาวิเคราะห์ และคุยถึงแผนธุรกิจร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนนำเสนอที่ประชุม คนร.ในครั้งต่อไป ซึ่งอาจจะประชุมอีกครั้งภายใน 2-3 เดือนข้างหน้านี้ จึงต้องรอดูก่อนว่ารูปแบบการรวมธุรกิจของทั้ง 2 บริษัทจะมีแนวทางในการดำเนินงานอย่างไร และกรอบระยะเวลาที่กำหนดว่าต้องทำให้ทั้ง 3 บริษัทจะต้องสามารถดำเนินธุรกิจได้ภายในวันที่ 1 ก.ค.2560 นั้น ก็ไม่เป็นความจริง
“ที่ผ่านมา การเสนอแผนของรัฐวิสาหกิจ เช่น การบินไทย ก็ไม่ได้จบเพียงครั้งเดียว สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้หลายครั้งกว่าจะลงตัว 2 รัฐวิสาหกิจด้านโทรคมนาคมก็เช่นกัน เรายังไม่ได้สรุปว่าต้องตั้งบริษัทแยกออกมา ทั้งทีโอที และ กสท สามารถเสนอแนวทางได้ ผลที่ออกมาอาจจะเป็นแค่การตั้งหน่วยงานขึ้นมา แล้วให้บุคลากรทั้ง 2 บริษัททำงานร่วมกัน ขอย้ำว่าไม่ใช่การแปรรูป คนร.ก็ไม่คิดให้แปรรูป นายกรัฐมนตรี ก็ย้ำว่าต้องดูแลบุคลากรทั้ง 2 บริษัท อย่าให้กระทบ” นายอุตตม ย้ำ


__________________________________________________________________
“อุตตม” นั่งยันไม่แปรรูป กสท-ทีโอที


นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

“อุตตม” ยันไม่แปรรูป 2 รัฐวิสาหกิจ กสท-ทีโอที ชี้เป็นเพียงการตั้งหน่วยธุรกิจร่วมกัน ไม่ได้แยกออกมาเป็น 3 บริษัท ย้ำนายกฯ กำชับต้องดูแลพนักงานไม่ให้ได้รับผลกระทบ เผยมอบหมายให้ ผช.รมว.ไอซีที นัดทำความเข้าใจต่อพนักงานและฝ่ายบริหารของทั้ง 2 บริษัทแล้ว ยินดีรับฟังแนวทางการปรับรูปแบบธุรกิจร่วมกัน พร้อมเดินหน้าเน็ตหมู่บ้าน ยืนยันโครงการโปร่งใสแน่นอน
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า มติของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานนั้น ไม่ได้ต้องการแปรรูป 2 รัฐวิสาหกิจ อย่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) แต่อย่างใด เพียงแต่เป็นนโยบายตั้งแต่แรกในการนำทรัพยากรของทั้ง 2 บริษัทมาทำงานร่วมกัน ดังนั้น จึงไม่ได้ต้องการแยกออกมาเป็น 3 บริษัท อย่างที่เข้าใจ คือ 1.บริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์ภายในประเทศ (NBN CO) 2.บริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศ (NGN CO) และ 3.บริษัทศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (IDC CO) แต่อาจจะเป็นรูปแบบการตั้งหน่วยธุรกิจขึ้นมาแล้วให้บุคลากรทั้ง 2 บริษัทมาทำงานร่วมกันเพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน และสามารถอยู่รอดได้
ดังนั้น จึงขอยืนยันว่าไม่ใช่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจอย่างแน่นอน ซึ่งภายในสัปดาห์นี้ตนเองได้มอบหมายให้คณะทำงานที่ดำเนินการเรื่องนี้ นำโดย นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ ช่วยรัฐมนตรีไอซีที นัดหารือ และชี้แจงข้อเท็จจริงกับผู้บริหาร และพนักงานของทั้ง 2 บริษัท พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็น ซึ่งทั้ง 2 บริษัทก็ต้องมีแผนในการทำงานเสนอต่อกระทรวงไอซีทีด้วย โดยอาจจะจ้างบริษัทที่ปรึกษามาวิเคราะห์ และคุยถึงแผนธุรกิจร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนนำเสนอที่ประชุม คนร.ในครั้งต่อไป ซึ่งอาจจะประชุมอีกครั้งภายใน 2-3 เดือนข้างหน้านี้ จึงต้องรอดูก่อนว่ารูปแบบการรวมธุรกิจของทั้ง 2 บริษัทจะมีแนวทางในการดำเนินงานอย่างไร และกรอบระยะเวลาที่กำหนดว่าต้องทำให้ทั้ง 3 บริษัทจะต้องสามารถดำเนินธุรกิจได้ภายในวันที่ 1 ก.ค.2560 นั้น ก็ไม่เป็นความจริง
“ที่ผ่านมา การเสนอแผนของรัฐวิสาหกิจ เช่น การบินไทย ก็ไม่ได้จบเพียงครั้งเดียว สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้หลายครั้งกว่าจะลงตัว 2 รัฐวิสาหกิจด้านโทรคมนาคมก็เช่นกัน เรายังไม่ได้สรุปว่าต้องตั้งบริษัทแยกออกมา ทั้งทีโอที และ กสท สามารถเสนอแนวทางได้ ผลที่ออกมาอาจจะเป็นแค่การตั้งหน่วยงานขึ้นมา แล้วให้บุคลากรทั้ง 2 บริษัททำงานร่วมกัน ขอย้ำว่าไม่ใช่การแปรรูป คนร.ก็ไม่คิดให้แปรรูป นายกรัฐมนตรี ก็ย้ำว่าต้องดูแลบุคลากรทั้ง 2 บริษัท อย่าให้กระทบ” นายอุตตม ย้ำ
***เดินหน้าเน็ตหมู่บ้าน ไม่แคร์ข้อครหา
นายอุตตม กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าของโครงการบรอดแบนด์ทั่วประเทศ จำนวน 35,000 หมู่บ้าน ภายใต้กรอบงบประมาณ 15,000 ล้านบาทนั้น กระทรวงไอซีทียังคงเดินหน้าทำโครงการต่อไป และยืนยันว่า เป็นโครงการที่โปร่งใส โดยภายในสัปดาห์นี้เงื่อนไขหลักเกณฑ์ของกรอบการจัดซื้อจัดจ้าง (ทีโออาร์) จะสามารถลงนามได้ โดยมี นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงไอซีที จะเป็นผู้ลงนาม ซึ่งยืนยันว่า ร่างทีโออาร์ขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และทีโออาร์รายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้จัดซื้อจัดจ้างนั้นมีจำนวนมากกว่า 100 แผ่น ไม่ใช่มีทีโออาร์เพียงแค่ 3 แผ่น อย่างที่มีการเขียนข่าวโจมตีการทำงานของกระทรวง
โดยในต้นเดือน ส.ค.นี้ จะมีการประกาศเชิญชวนเอกชนรายอื่นที่มีใบอนุญาตประเภท 3 จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อมาเชื่อมต่อกับโครงข่ายหลัก หรือโหนดของ ทีโอทีทั่วประเทศ
ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานนั้นในช่วงกลางเดือน ส.ค.นี้ มั่นใจว่า จะสามารถเริ่มโครงการได้ ซึ่งอาจจะล่าช้ากว่ากำหนดเดิมไปเล็กน้อย เพราะไอซีทีได้ทำทุกอย่างด้วยความโปร่งใส โดยได้ส่งหนังสือไปสอบถามสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณฯ แต่ในภาพใหญ่ยังเชื่อว่าในเดือน ธ.ค.จะดำเนินการติดตั้งได้ครบ 10,000 จุด และยังมั่นใจว่าจะครอบคลุมครบ 30,000 หมู่บ้าน ภายในปี 2560 อย่างแน่นอน ส่วนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ในการทำโครงการ และผู้บริหารงานภายหลังจากโครงการเสร็จนั้นจะมีการพิจารณาอีกครั้ง

http://manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9590000073692&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=MGR+Morning+Brief+26-7-59&utm_campaign=20160725_m133141600_MGR+Morning+Brief+26-7-59&utm_term=_E2_80_9C_E0_B8_AD_E0_B8_B8_E0_B8_95_E0_B8_95_E0_B8_A1_E2_80_9D+_E0_B8_99_E0_B8_B1_E0_B9_88_E0_B8_87

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.