Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

31 กรกฎาคม 2559 กสทช. พยายาม หาวิธีเอาผิดแอปพลิเคชัน “ไอโชว์” ซึ่งจากการหารือร่วมกันพบว่า เป็นเรื่องที่กระทรวงไอซีทีต้องรับผิดชอบ เนื่องจากเข้าข่ายมีความผิดตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงไอซีทีโดยตรง คือ พ.ร.บ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ประเด็นหลักนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 26 ก.ค.2559 เวลาประมาณ 14.00 น. กสทช.ได้เชิญผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ไอเอสพี) ผู้แทนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ กระทรวงวัฒนธรรม มาร่วมหารือเพื่อหาวิธีเอาผิดแอปพลิเคชัน “ไอโชว์” ซึ่งจากการหารือร่วมกันพบว่า เป็นเรื่องที่กระทรวงไอซีทีต้องรับผิดชอบ เนื่องจากเข้าข่ายมีความผิดตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงไอซีทีโดยตรง คือ พ.ร.บ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ดังนั้น กระบวนการคือ ธปท.ต้องไปตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวได้จดทะเบียนระบบ เพย์เมนท์ เกตเวย์ ต่อ ธปท.หรือไม่ หากไม่มีใบอนุญาตจาก ธปท.จะมีโทษปรับ หรือโทษทางอาญา ซึ่งผลจากการตรวจสอบทาง ธปท.จะต้องส่งให้คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที เป็นประธาน ขณะที่เนื้อหาในแอปพลิเคชัน กระทรวงวัฒนธรรมต้องแจ้ง กระทรวงไอซีที ว่า แอปพลิเคชันดังกล่าวมีเนื้อหาลามก อนาจาร ผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จากนั้นกระทรวงไอซีทีต้องทำหน้าที่ดำเนินการในการขอหมายศาลเพื่อเอาผิดต่อแอปพลิเคชัน “ไอโชว์” ในการระงับการให้บริการ หรือปิดการให้บริการตามโทษที่ผิดตามทั้ง 2 พ.ร.บ.ดังกล่าว


__________________________________________________________________
กสทช.ตอกปลัดไอซีที “ไอโชว์” ผิด พ.ร.บ.คอมพ์ฯ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.)

กสทช. แจงแอปพลิเคชัน “ไอโชว์” เป็นเรื่องที่กระทรวงไอซีที ต้องจัดการ ชี้เกี่ยวข้องกับ 2 พ.ร.บ.ตรงๆ คือ พ.ร.บ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ พ.ร.บ.คอมพ์ฯ รับอาสาเป็นหัวหน้าคณะทำงานให้ หลัง รมว.ไอซีที ขอให้เป็นเจ้าภาพ
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 26 ก.ค.2559 เวลาประมาณ 14.00 น. กสทช.ได้เชิญผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ไอเอสพี) ผู้แทนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ กระทรวงวัฒนธรรม มาร่วมหารือเพื่อหาวิธีเอาผิดแอปพลิเคชัน “ไอโชว์” ซึ่งจากการหารือร่วมกันพบว่า เป็นเรื่องที่กระทรวงไอซีทีต้องรับผิดชอบ เนื่องจากเข้าข่ายมีความผิดตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงไอซีทีโดยตรง คือ พ.ร.บ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ดังนั้น กระบวนการคือ ธปท.ต้องไปตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวได้จดทะเบียนระบบ เพย์เมนท์ เกตเวย์ ต่อ ธปท.หรือไม่ หากไม่มีใบอนุญาตจาก ธปท.จะมีโทษปรับ หรือโทษทางอาญา ซึ่งผลจากการตรวจสอบทาง ธปท.จะต้องส่งให้คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที เป็นประธาน ขณะที่เนื้อหาในแอปพลิเคชัน กระทรวงวัฒนธรรมต้องแจ้ง กระทรวงไอซีที ว่า แอปพลิเคชันดังกล่าวมีเนื้อหาลามก อนาจาร ผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จากนั้นกระทรวงไอซีทีต้องทำหน้าที่ดำเนินการในการขอหมายศาลเพื่อเอาผิดต่อแอปพลิเคชัน “ไอโชว์” ในการระงับการให้บริการ หรือปิดการให้บริการตามโทษที่ผิดตามทั้ง 2 พ.ร.บ.ดังกล่าว
นายฐากร กล่าวว่า จริงๆ แล้วเรื่องนี้เกี่ยวข้องต่อกระทรวงไอซีทีโดยตรง หน้าที่ของ กสทช.ก็คือ ประสานกับไอเอสพี ในการปิดกั้นเว็บไซต์ หากเว็บไซต์ต่างๆ มีการกระทำความผิด แต่ นายอุตตม สาวนายน รมว.ไอซีที ขอให้ กสทช.เป็นแม่งานในเรื่องนี้ ดังนั้น กสทช.จึงได้ตั้งคณะทำงานในการแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกัน โดยมี นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ร่วมกับตัวแทนจาก ปอท. ไอเอสพี ธปท. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กระทรวงวัฒนธรรม และกรมสรรพากร ซึ่งนายก่อกิจ ได้เสนอให้แก้ไขปัญหาระยะยาวในอนาคตด้วย หากมีการกระทำความผิดในกรณีนี้อีก ควรให้ไอเอสพีทำสัญญากับผู้ผลิตคอนเทนต์ว่า หากมีการนำเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไอเอสพีสามารถระงับการให้บริการได้ก่อน ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ที่เป็นปัญหาต่อสังคมได้ทันการณ์ เพราะปกติกว่าจะรอหมายศาลต้องใช้เวลาหลายขั้นตอน ทั้งนี้ ภายหลังจากได้ข้อสรุปในวันที่ 26 ก.ค.จะทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที ภายในวันที่ 29 ก.ค.ที่จะถึงนี้

http://manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9590000074198&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=MGR+Morning+Brief+27-7-59&utm_campaign=20160726_m133165633_MGR+Morning+Brief+27-7-59&utm_term=_E0_B8_81_E0_B8_AA_E0_B8_97_E0_B8_8A__E0_B8_95_E0_B8_AD_E0_B8_81_E0_B8_9B_E0_B8_A5_E0_B8_B1_E0_B8_94

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.