Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

28 สิงหาคม 2559 CAT TOT สำหรับข้อเสียในการแยกทรัพย์สินไปตั้งบริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศ นั้น ด้วยเงื่อนไขที่บริษัทนี้จะต้องเป็นอิสระจากทีโอที จะทำให้ทีโอทีไม่ได้ประโยชน์ในการลงทุนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศตามที่ทีโอทีได้ลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วใต้น้ำ

ประเด็นหลักนายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี ประธานสหภาพฯ ทีโอที เปิดเผยหลังการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2559 วันที่ 10 ส.ค.ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการคัดค้านมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คนร. ในการนำทรัพย์สินของทีโอทีออกไปตั้งบริษัทใหม่ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีพนักงานทีโอทีเข้ามาร่วมงานประมาณ 460 คน และมติดังกล่าวมีผลทางกฎหมายที่สามารถเป็นตัวแทนของพนักงานทั้งหมดได้ว่าทุกคนไม่เห็นด้วยกับมติ คนร. ซึ่งมติดังกล่าวสหภาพฯ จะนำไปเสนอต่อนายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที ซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ ภายในสัปดาห์หน้า พร้อมชี้แจงข้อเสียในการทำตามรูปแบบมติ คนร.และข้อเสนอจากทีโอทีที่เห็นว่าจะทำให้ทีโอทีมีทางรอดด้วย


สำหรับข้อเสียในการแยกทรัพย์สินไปตั้งบริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศ นั้น ด้วยเงื่อนไขที่บริษัทนี้จะต้องเป็นอิสระจากทีโอที จะทำให้ทีโอทีไม่ได้ประโยชน์ในการลงทุนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศตามที่ทีโอทีได้ลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วใต้น้ำ ขณะที่การแยกทรัพย์สินไปตั้งบริษัทศูนย์ข้อมูล ยิ่งทำให้ทีโอทีหมดโอกาสในการทำธุรกิจที่กำลังเป็นเทรนด์ของตลาด ส่วนการแยกทรัพย์สินไปตั้งเป็นบริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์ในประเทศนั้นจะทำให้ทีโอทีทีไม่มีความสะดวกในการให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ลูกค้า


ด้านนายสังวรณ์ พุ่มเทียน ประธานสหภาพ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สหภาพฯ กสท ก็ยังคงยืนยันเดินหน้าคัดค้านอย่างต่อเนื่องโดยสหภาพฯ ได้ออกแถลงการณ์ไม่เห็นด้วยที่บริษัทที่ปรึกษาวิเคราะห์เพียง 3 บริษัทลูก แต่ไม่วิเคราะห์ว่าแล้วบริษัทเก่าจะอยู่รอดอย่างไร อีกทั้งบริษัทที่ปรึกษาก็ไม่มีการบอกแผนธุรกิจที่ชัดเจนว่าบริษัทลูกจะอยู่รอดอย่างไร.
________________________________________
'ทีโอที-กสท'เดินหน้าค้านแปรรูป

สหภาพทีโอที-กสท เดินหน้าค้านแปรรูป ตามมติ คนร.เตรียมขอให้ สรส. ช่วยสู้ หวั่นรัฐวิสาหกิจที่เหลือจ่อคิวแปรรูป

นายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี ประธานสหภาพฯ ทีโอที เปิดเผยหลังการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2559 วันที่ 10 ส.ค.ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการคัดค้านมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คนร. ในการนำทรัพย์สินของทีโอทีออกไปตั้งบริษัทใหม่ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีพนักงานทีโอทีเข้ามาร่วมงานประมาณ 460 คน และมติดังกล่าวมีผลทางกฎหมายที่สามารถเป็นตัวแทนของพนักงานทั้งหมดได้ว่าทุกคนไม่เห็นด้วยกับมติ คนร. ซึ่งมติดังกล่าวสหภาพฯ จะนำไปเสนอต่อนายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที ซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ ภายในสัปดาห์หน้า พร้อมชี้แจงข้อเสียในการทำตามรูปแบบมติ คนร.และข้อเสนอจากทีโอทีที่เห็นว่าจะทำให้ทีโอทีมีทางรอดด้วย

สำหรับข้อเสียในการแยกทรัพย์สินไปตั้งบริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศ นั้น ด้วยเงื่อนไขที่บริษัทนี้จะต้องเป็นอิสระจากทีโอที จะทำให้ทีโอทีไม่ได้ประโยชน์ในการลงทุนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศตามที่ทีโอทีได้ลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วใต้น้ำ ขณะที่การแยกทรัพย์สินไปตั้งบริษัทศูนย์ข้อมูล ยิ่งทำให้ทีโอทีหมดโอกาสในการทำธุรกิจที่กำลังเป็นเทรนด์ของตลาด ส่วนการแยกทรัพย์สินไปตั้งเป็นบริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์ในประเทศนั้นจะทำให้ทีโอทีทีไม่มีความสะดวกในการให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ลูกค้า

"แนวทางที่ คนร.ทำ จึงเหมือนกับเป็นการปล่อยให้ทีโอทีอยู่ต่อไปอย่างไม่มีคุณค่า ไม่ได้แก้ปัญหาให้ทีโอทีเหมือนเป็นการวางแผนให้ทีโอทียุบเลิกกิจการอย่างนิ่มนวลตอนนี้ สหภาพฯ ก็จะขอให้ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เข้ามาเคลื่อนไหว เพราะตนเองเชื่อว่า หากทีโอทีและกสท โดนให้แยกทรัพย์สินแบบนี้แล้ว รัฐวิสาหกิจอื่นๆ ที่เหลือก็คงต้องโดนแบบเดียวกันแน่นอน" นายพงศ์ฐิติกล่าว

ด้านนายสังวรณ์ พุ่มเทียน ประธานสหภาพ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สหภาพฯ กสท ก็ยังคงยืนยันเดินหน้าคัดค้านอย่างต่อเนื่องโดยสหภาพฯ ได้ออกแถลงการณ์ไม่เห็นด้วยที่บริษัทที่ปรึกษาวิเคราะห์เพียง 3 บริษัทลูก แต่ไม่วิเคราะห์ว่าแล้วบริษัทเก่าจะอยู่รอดอย่างไร อีกทั้งบริษัทที่ปรึกษาก็ไม่มีการบอกแผนธุรกิจที่ชัดเจนว่าบริษัทลูกจะอยู่รอดอย่างไร.


http://www.thaipost.net/?q=ทีโอที-กสทเดินหน้าค้านแปรรูป

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.