Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

21 กันยายน 2559 เคจีไอ มองว่า การที่ นายพิชญ์ JAS ทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นจากปัจจุบันที่ถือ 25.8% เพื่อประโยชน์ด้านการบริหาร และเพื่อขายต่อให้กับพันธมิตรที่ต้องการธุรกิจบรอดแบนด์ของ JAS ซึ่งมีบริการทั่วประเทศแล้ว

ประเด็นหลัก

ส่วน บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) มองว่า การที่นายพิชญ์ทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นจากปัจจุบันที่ถือ 25.8% เพื่อประโยชน์ด้านการบริหาร และเพื่อขายต่อให้กับพันธมิตรที่ต้องการธุรกิจบรอดแบนด์ของ JAS ซึ่งมีบริการทั่วประเทศแล้ว อย่าง บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) ที่เริ่มให้บริการบรอดแบนด์แล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุม ส่วน บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) ยังไม่ได้ทำบรอดแบนด์ และ บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น (TRUE) ให้บริการบรอดแบนด์ทั่วประเทศแล้ว แต่ลูกค้าส่วนใหญ่ยังอยู่ในกรุงเทพฯ อาจจะต้องการฐานลูกค้าของ JAS ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในต่างจังหวัด

________________________________________
ตลท.ห้ามซื้อขายหุ้นJTS แจงข้อมูลไม่ชัดกรณี"พิชญ์"ฮุบJAS-โบรกฯเตือนอย่าโหมลงทุน


เรื่องพิลึกเครือ JAS ยังไม่จบ JTS ขอให้ ตลท.พักซื้อขายหุ้น เหตุ "พิชญ์" ซื้อคืนหุ้นแม่ ทำให้กลืนหุ้นลูกอัตโนมัติ แต่ไร้คำชี้แจงที่ชัดเจน โดนแขวน SP เรียบร้อย โบรกฯ เตือนนักลงทุนระวังเทรดหุ้น อย่าเชื่อแต่ข่าวลือจะขายให้พันธมิตรต่างชาติ ขณะที่ดัชนีหุ้นปิดร่วง 19 จุด

ช่วงเช้าวันที่ 20 ก.ย.2559 บมจ.จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส? (JTS) ซึ่งมี บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) ถือหุ้นใหญ่ 32.60% ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขอให้พักการซื้อขายหุ้นเป็นการชั่วคราว (H)

โดย JTS ให้เหตุผลว่า นายพิชญ? โพธารามิก (ผู้ทําคําเสนอซื้อ) ได?เข?าซื้อหุ้น JAS เมื่อวันที่ 19 ก.ย.2559 และได้มาซึ่งหุ?น JAS เกินกว?าร?อยละ 50 ของหุ?นที่จําหน?ายได?แล?วทั้งหมดของ JAS ถือว?าเป?นการได?มาซึ่งอํานาจควบคุมของ JTS โดยทางอ?อม (Chain Principle) และมีผลทําให?ผู?ทําคําเสนอซื้อต?องทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย?ทั้งหมดของ JTS เว?นแต?ผู?ทำคําเสนอซื้อจะได?ดําเนินการตามหลักเกณฑ?ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย?ที่เกี่ยวข?อง

กระทั่งช่วงบ่าย ตลท.ได้ขึ้นเครื่องหมาย SP ห้ามซื้อขายหุ้น JTS ตลอดทั้งวัน หลังจากได้ขึ้นเครื่องหมาย H ตั้งแต่รอบเช้า ขณะที่บริษัทยังไม่ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากได้ขอขึ้น H

ด้านหุ้น JAS ยังคงมีการซื้อขายมากสุดในกระดาน และปิดที่ระดับ 7.25 บาท ซึ่งเป็นระดับราคาที่นายพิชย์ประกาศรับซื้อคืนหุ้นทั้งหมด เพิ่มขึ้น 0.05 บาทจากวันก่อน โดยมีมูลค่าซื้อขายกว่า 3,239 ล้านบาท แม้ว่าดัชนีตลาดโดยรวมจะปรับลดลงเกือบ 20 จุดก็ตาม

ทั้งนี้ นายพิชญ์กู้เงินจากธนาคารไทยพาณิชย์วงเงิน 42,500 ล้านบาท เพื่อซื้อคืนหุ้น JAS ทั้งหมด ที่ราคา 7.25 บาทต่อหุ้น และ 3.68 บาทต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ JAS-W3 ระหว่างวันที่ 29 ก.ย.-3 พ.ย.2559 ท่ามกลางข้อกังขาว่าจะเข้าข่ายการสร้างราคาหุ้นที่แนบเนียนหรือไม่

ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ซีไอเอ็มบี ระบุว่า การที่นายพิชญ์เสนอซื้อหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่ราคา 7.25 บาท และ 3.68 บาท เมื่อเทียบกับราคาปัจจุบัน ราคาเสนอซื้อจะให้ผลตอบแทนที่แทบไม่มีความเสี่ยงแก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 9% และ 15% สำหรับผู้ถือ JAS-W3 เป็นเวลา 7 วัน โดยมองว่าราคาทำคำเสนอซื้อเป็นปัจจัยผลักดันราคาหุ้น

ด้าน บล.ฟินันเซีย ไซรัส แนะนำนักลงทุนให้ขายหุ้นแก่นายพิชญ์ เพราะได้ผลตอบแทนที่สูงมาก ถ้าเทียบราคาปิดในวันก่อนหน้าของ JAS ซึ่งปรับขึ้นมาแล้วยังได้ผลตอบแทนที่ 9% ส่วน JAS-W3 ได้ผลตอบแทนถึง 15% ทั้งนี้ ไม่แนะนำให้ซื้อเพิ่มเพื่อเก็งกำไรจากกระแสข่าวว่านายพิชญ์อาจนำหุ้นไปขายต่อ เพราะอาจเป็นแค่ข่าวลือ

ส่วน บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) มองว่า การที่นายพิชญ์ทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นจากปัจจุบันที่ถือ 25.8% เพื่อประโยชน์ด้านการบริหาร และเพื่อขายต่อให้กับพันธมิตรที่ต้องการธุรกิจบรอดแบนด์ของ JAS ซึ่งมีบริการทั่วประเทศแล้ว อย่าง บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) ที่เริ่มให้บริการบรอดแบนด์แล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุม ส่วน บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) ยังไม่ได้ทำบรอดแบนด์ และ บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น (TRUE) ให้บริการบรอดแบนด์ทั่วประเทศแล้ว แต่ลูกค้าส่วนใหญ่ยังอยู่ในกรุงเทพฯ อาจจะต้องการฐานลูกค้าของ JAS ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในต่างจังหวัด

ด้านหุ้นไทยวันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมา ปิด 1,473.78 จุด ลดลง 18.95 จุด มูลค่าซื้อขาย 49,194.03 ล้านบาท ต่างชาติซื้อสุทธิ 1,775.85 ล้านบาท กองทุนขายสุทธิ 1,597.03 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 1,693.96 ล้านบาท และรายย่อยซื้อสุทธิ 1,515.14 ล้านบาท.

http://www.thaipost.net/?q=ตลทห้ามซื้อขายหุ้นjts-แจงข้อมูลไม่ชัดกรณีพิชญ์ฮุบjas-โบรกฯเตือนอย่าโหมลงทุน

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.