Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

22 ตุลาคม 2559 CAT ได้เลือกพื้นที่จัดตั้งศูนย์ USO NET ในเฟสเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่สามารถให้บริการด้วยโครงข่าย Fiber Optic ทั้งหมด เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และการใช้งานด้านไอทีในชุมชน

ประเด็นหลัก

ทั้งนี้ CAT ได้เลือกพื้นที่จัดตั้งศูนย์ USO NET ในเฟสเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่สามารถให้บริการด้วยโครงข่าย Fiber Optic ทั้งหมด เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และการใช้งานด้านไอทีในชุมชน

___________________________________________________พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยถึงโครงการ “USO NET by CAT” ว่า เป็น ศูนย์การเรียนรู้อินเตอร์เนตในพื้นที่ห่างไกลของ กสท โดยในปี 2556 CAT ได้จัดตั้งศูนย์ USO NET เฟสแรกแล้วทั้งในโรงเรียน เทศบาลตำบล และพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีโครงข่ายสายเข้าถึง รวมจำนวน 421 แห่ง

ล่าสุด CAT อยู่ระหว่างดำเนินการ USO เฟสขยายเพิ่มเติมอีก 161 แห่ง ด้วยงบประมาณ 217 ล้านบาท กำหนดส่งมอบภายในเดือนกรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ เฟสเพิ่มเติมของ USO NET by CAT เริ่มเปิดบริการที่ศูนย์ USO NET ภายในกรมทหารราบที่ 21 เป็นแห่งแรก ซึ่งนับเป็นแห่งที่ 422 จากการดำเนินงานตั้งแต่ต้นหลังจากนี้จะดำเนินการต่อไปให้ครบจำนวนตามกำหนด เน้นโรงเรียนตำรวจชายแดนโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เทศบาลตำบล และ องค์การบริหารส่วนตำบลตามพื้นที่ที่กำหนดโดย กสทช. โดยตั้งเป้าดำเนินการแล้วเสร็จ 81 แห่ง หรือ 50% ภายในเดือนมีนาคม 2560 ทำให้ภายในปี 2560 จะมีศูนย์ USO NET ที่ CAT ดำเนินการรวมทั้งเฟสแรกและเฟสเพิ่มเติมทั้งสิ้น 582 แห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้ CAT ได้เลือกพื้นที่จัดตั้งศูนย์ USO NET ในเฟสเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่สามารถให้บริการด้วยโครงข่าย Fiber Optic ทั้งหมด เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และการใช้งานด้านไอทีในชุมชน


http://www.naewna.com/business/239835ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.