Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

23 ตุลาคม 2559 AIS แต่งตั้งผู้บริหาร นาย ฮุย เวง ชอง ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ (President) อีก 1 ตำแหน่ง ควบคู่กับตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ (Chief Operation Officer : COO) โดยรับผิดชอบงานด้านการตลาด, การดูแลลูกค้าและบริการ, การพัฒนาโครงข่าย

ประเด็นหลัก


รายงานข่าวแจ้งว่าในวันนี้ (4 ต.ค.2559) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ได้ประกาศแต่งตั้งผู้บริหาร นาย ฮุย เวง ชอง ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ (President) อีก 1 ตำแหน่ง ควบคู่กับตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ (Chief Operation Officer : COO) โดยรับผิดชอบงานด้านการตลาด, การดูแลลูกค้าและบริการ, การพัฒนาโครงข่าย รวมทั้งการพัฒนาโซลูชันส์ใหม่ ๆ ในการให้บริการดิจิทัล เพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในโลกยุคดิจิทัลมากขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา


_________________________________________


"เอไอเอส" ตั้ง "ฮุย เวง ชอง" นั่งเก้าอี้ President ควบ COO รับภารกิจองค์กรเพิ่มดีกรีโกดิจิทัล


รายงานข่าวแจ้งว่าในวันนี้ (4 ต.ค.2559) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ได้ประกาศแต่งตั้งผู้บริหาร นาย ฮุย เวง ชอง ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ (President) อีก 1 ตำแหน่ง ควบคู่กับตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ (Chief Operation Officer : COO) โดยรับผิดชอบงานด้านการตลาด, การดูแลลูกค้าและบริการ, การพัฒนาโครงข่าย รวมทั้งการพัฒนาโซลูชันส์ใหม่ ๆ ในการให้บริการดิจิทัล เพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในโลกยุคดิจิทัลมากขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

โดยนาย ฮุย เวง ชอง สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ จาก The International Business Education and Research Program จากมหาวิทยาลัย Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยร่วมงานกับเอไอเอสมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบันรวมเป็นเวลาร่วม 10 ปี

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1475572919

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.