Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

Verizon กับ AT&T จี้ FCC ประมูล 5G คลื่น 28 GHz ตัดหน้า!! ก่อนเกาหลีใต้เพื่อเป็นผู้นำ

Verizon กับ AT&T รวมกันชื่นชมกับความพยายามของ FCC ( เปรียบ กทค. ในประเทศไทย) ในการคัดเลือกคลื่นที่มีความเหมาะสมกับ 5G ในขณะที่ CTIA เรียกร้องให้ FCC จัดสรรการใช้งานคลื่นอย่างเร่งด่วน ก่อนจัดประมูล FCC ( เปรียบ กทค. ในประเทศไทย) ได้มีการจัดประชุมสเปกตรัมของคลื่นขนาดกว้างถึง 1700 MHz ไว้สำหรับการใช้งานแบบไร้สายบนพื้นดิน และ ให้คงความถี่ 64-71 GHz ถือว่ายังไม่ออกใบอนุญาตการใช้งาน นอกจากนี้ยังไม่มีการออกใบอนุญาตในระหว่างการบินบนเครื่องบินในย่านความถี่ 57-71 GHz แล้วขอสงวนคลื่นความถี่ในย่านความถี่ 48.2-50.2 GHz และ 40-42 GHz สำหรับการใช้ดาวเทียมและการปรับรวางตำแหน่งดาวเทียมของสถานีภาคพื้นดิน ๆ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจแก่สถานีภาคพื้นดินดาวเทียมในพื้นที่ที่มีประชากรน้อยและยังคงสามารถในการให้บริการได้ FCC ปฏิเสธจำกัดปริมาณคลื่นความถี่ในย่านความถี่ 24 GHz และ 47 GHz โดยกำลังทวบทวนความต้องการของตลาดอีกครั้ง เนื่องจากได้รับการติดต่อจากผู้ให้บริการระบบไร้สายที่ใหญ่ Verizon ได้กล่าวในบล็อกของตนเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ระบุ " การตัดสินใจในการเลือก Spectrum ของคลื่นในการให้บริการนั้น วันนี้เป็นการขยายความถี่คลื่นวิทยุความถี่สูงสำหรับบริการไร้สาย 5G และยังคงเป็นแนวทางเดิมที่ระบุไว้ในเดือนกรกฎาคม ปี 2016 ช่วยให้มั่นใจว่าสหรัฐฯจะรักษาสถานะความเป็นผู้นำใน 5G ได้" T-Mobile ระบุ ต้องการให้ FCC มองการใช้งานไปข้างหน้าโดยเฉพาะระบบภาคพื้นดิน โดยสนับสนุนให้มีการใช้คลื่นความถี่สูงมากขึ้นโดยเฉพาะคลื่น 64-71 GHz ซึ่งเป็นคลื่นที่ยังไม่ออกใบอนุญาต เพื่อนำไปใช้ในกิจการเคเบิล และเชื่อว่าการที่ FCC มองไปข้างหน้าในการออกใบอนุญาตคลื่นความถี่จะอำนวยความสะดวกแก่ ผู้เล่นรายใหม่ ๆ ในตลาดไร้สาย CTIA ระบุ ชื่นชมวามพยายามของ FCC ในการอำนวยความสะดวกจัดสรรคลื่น 5G ให้มีความทันสมันสอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐาน โดยต้องการเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการย้ายอย่างรวดเร็วเพื่อประมูลคลื่นความถี่ โดยเฉพาะคลื่นความถี่สูงในการให้บริการบรอดแบนด์ ( อินเตอร์ความเร็วสูง ) ในขณะที่ AT&T เรียกร้องให้มีการจัดประมูลช่วง 28 GHz และ 37-40 GHz ภายในเดือนธันวาคม 2561 ถือเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุด AT&T ได้กล่าวในบล็อกของตนเกี่ยวกับส่วนคณะกรรมาธิการสมควรตระหนักถึงความต้องการสเปกตรัมเป็นพื้นฐานสำหรับ 5G ถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำระดับโลกในการพัฒนาเครือข่าย 5G Jessica Rosenworce ประธาน FCC ระบุ สหรัฐฯจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะคลื่น 28 GHz โดย ตอนนี้เกาหลีใต้กำลังดำเนินการประมูลคลื่นความถี่เหล่านี้ภายในเดือนตุลาคม 2561ซึ่งเป็นการประมูลครั้งแรกในเอเชีย fiercewireless

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.