Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

กสทช. สั่งค่ายมือถือทุกรายให้เพิ่มขีดความสามารถ ตลอดปีใหม่ 2561 ชี้ "มาตรวัดสังคมสารสนเทศ 2017" ประเทศไทย ขยับอันดับดีขึ้นอยู่ในอันดับ 78 ของโลก

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ 30 ธ.ค. 2560-2 ม.ค. 2561 เป็นอีกเทศกาลหนึ่งที่มีสถิติการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่กันมาก ประชาชนนิยมติดต่อสื่อสารและส่งข้อความอวยพรกันผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือคลิปวิดีโอสั้น ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่ทุกคนในครอบครัวมารวมกัน สำนักงาน กสทช. เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการในการติดต่อสื่อสารผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเพื่อป้องกันไม่ให้คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วงเวลาดังกล่าวลดลง สำนักงานฯ จึงได้สั่งการไปยังผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายให้เพิ่มขีดความสามารถและความระมัดระวัง ในการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่นำมาใช้ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาช่วงเทศกาลปีใหม่ “การดำเนินการทั้งหมดของสำนักงาน กสทช. ก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับให้ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และไม่มีปัญหาในการใช้งานในช่วงวันปีใหม่" นายฐากร กล่าว ล่าสุด สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ได้เปิดตัวรายงานประจำปี เรื่อง "มาตรวัดสังคมสารสนเทศ 2017" ที่จัดอันดับดัชนีชี้วัดด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IDI) ของปี 2560 จาก 176 ประเทศทั่วโลก เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อของประเทศต่างๆ โดยประเมินจากดัชนีย่อย 3 กลุ่ม คือ ดัชนีย่อยด้านการเข้าถึงไอซีที 5 ตัว ดัชนีย่อยด้านการใช้งานไอซีที 3 ตัว และดัชนีย่อยด้านทักษะความสามารถด้านไอซีที 3 ตัว พบว่า ประเทศไทย ขยับอันดับดีขึ้นอยู่ในอันดับ 78 ของโลก จากเดิมปี 2559 อยู่ที่อันดับ 82 เป็นผลจากจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายการจัดสรรคลื่นความถี่และการเปิดให้บริการ 3G/4G ครอบคลุมการให้บริการ ที่สำคัญประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้ค่าดัชนีที่ใช้ประเมินเพิ่มขึ้น สำหรับแผนงานปี 2561 กสทช.จะเดินหน้าโครงการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบและให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นห่างไกล รวมทั้งโครงการเน็ตประชารัฐให้แล้วเสร็จ 74,000 หมู่บ้าน ให้เข้าถึงบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ขณะเดียวกัน กสทช. จะเปิดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz และ 1800 MHz ที่สัญญาสัมปทานจะสิ้นสุดลง ควบคู่กับสนับสนุน Internet of Things (IoT) ที่ประกาศให้ใช้คลื่นรองรับการใช้งานด้าน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงไอซีทีได้มากขึ้น เลขาธิการ กสทช. กล่าวย้ำว่า เมื่อศูนย์อินเทอร์เน็ตประจำชุมชน (ศูนย์ USO NET) เริ่มเปิดให้บริการจะมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ให้ความรู้การใช้งานกับประชาชน และโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านการใช้งานไอซีทีให้กับประชาชนทั่วประเทศ 500,000 คน ตลอดระยะเวลาแผนการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) มั่นใจว่า โครงการทั้งหมดนี้จะส่งผลให้ดัชนีย่อย 3 กลุ่ม ที่ใช้ประเมินดัชนีชี้วัดด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IDI) ปี 2561 ช่วยให้อันดับของไทยขยับขึ้น รูปภาพจาก NBTC

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.