Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

DTAC ยอมรับออกเอกสารเรียกเก็บค่าบริการผิดพลาด สูงถึง 400 ล้านล้านบาท และเร่งแก้ไขปัญหาเอกสารชี้แจงว่าซิมทั้ง 50,000 ซิม ที่มีปัญหาให้ กสทช

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านกิจการโทรคมนาคม ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ได้เชิญ บมจ. ดีแทค ไตรเน็ต (DTN) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเกชั่น (DTAC) มาชี้แจงกรณีการออกเอกสารเรียกเก็บค่าบริการผิดพลาด สูงถึง 400 ล้านล้านบาท โดยภายหลังการประชุมนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.กล่าวว่า ตัวแทนของดีแทคชี้แจงว่าการออกเอกสารเรียกเก็บเงินผิดเป็นความผิดพลาดของระบบ เมื่อมียอดการใช้งานสูงกว่าที่กำหนดไว้จึงตัดสัญญาณ ทั้งนี้ดีแทคได้มีการติดต่อไปยังลูกค้าที่ได้รับผลกระทบและมีมาตรการเยียวยาให้ลูกค้าแล้ว นอกจากนี้ ที่ประชุมได้สอบถามกรณีตรวจสอบพบซิมโทรศัพท์จำนวน 50,000 ซิม โดยกรมศุลกากร ซึ่งตัวแทนของดีแทคได้ชี้แจงกับกรรรมการว่า เป็นซิมที่มีการลงทะเบียนจริง โดยเป็นการลงทะเบียนโดยชาวกัมพูชา ในส่วนนี้ทำให้เห็นว่ามีช่องโหว่ในการลงทะเบียนที่ทำให้ซื้อซิมได้จำนวนมาก คณะอนุกรรมการฯ จึงกำชับให้ ดีแทคดำเนินมาตรการป้องกัน โดยกำชับให้มีการยืนยันตัวตนด้วยระบบอัตลักษณ์ในการซื้อซิม และขอให้ดีแทคทำเอกสารชี้แจงว่าซิมทั้ง 50,000 ซิมมีที่มาอย่างไรและนำไปใช้ทำอะไรบ้าง รวมถึงดีแทคมาตรการในการป้องกันปัญหาการลงทะเบียนซิมในอนาคตอย่างไร โดย กสทช.ขอให้ดีแทคส่งเอกสารชี้แจงกลับมาที่คณะอนุกรรมการฯภายในวันที่ 15 ธ.ค.นี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.