Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

Nokia วางระบบ Cloud Packet Core ให้โครงข่าย 3 ของ Hutchison ในประเทศ Indonesia

Nokia วางระบบ Cloud Packet Core ให้โครงข่าย 3 ของ Hutchison ในประเทศ Indonesia เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลแล้วนำมาจัดการบริหารโครงข่าย เพื่อให้ทราบถึงการเติบโตของข้อมูลในตลาดโทรคมนาคมในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นข้อตดลงระหว่างกัน Nokia กับโครงข่าย 3 ของ Hutchison Nokia กำลังเข่งขันกับ Ericsson, Huawei และ ZTE โดยจุดเด่นของ Nokia ในโครงข่าย 3 ของ Hutchison จะสามารถจัดหาวิธีการในการปรับขนาดได้เพื่อให้บริการบรอดแบนด์บนโทรศัพท์มือถือที่มีประสิทธิภาพและมุ่งสู่บริการใหม่ ๆ ในอนาคตได้อย่างง่ายได้ ประโยชน์ที่โครงข่าย 3 ของ Hutchison จะได้รับเช่น จากจัดทำ Promotion ต่างๆ โดยจะเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การปฏิรูประบบดิจิทัลเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น สามารถลดค่าใช้จ่ายและช่วยเร่งเวลาในการนำเสนอบริการใหม่ ๆ ที่ก้าวล้ำ telecomlead

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.