Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

รัฐบาลฝรั่งเศสบ่น!! คลื่นไม่มียิ่งกว่าแอฟริกา ยอมขยายใบอนุญาต3ปี แลกกับทำ 4G วนไป10,000 เมือง

ผู้ประกอบการโครงข่ายของฝรั่งเศสยอมลงทุน 3.7 พันล้านดอลลาร์ ทำ 4G เหตุโครงข่าย 2G,3G ห่วย คลื่นครอบคลุมเพียง 74% ของประชากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศส กล่าวว่า "ผู้ประกอบการโครงข่ายมือถือในฝรั่งเศสจะใช้เงินมากกว่า 3 พันล้านยูโร (3.7 พันล้านเหรียญ) ในการสร้างเครือข่าย 4G ให้การครอบคลุมภายในปี 2563 โดยจะต้องติดตั้งเสาสัญญาณมากกว่า 5,000 สถานี รวมถึงตามตามรางรถไฟ 30,000 กิโลเมตร (19,000 ไมล์) ซึ่งOrange เคยเป็นโครงข่ายมือถือแบบผูกขาด หลังจากนั้น 15 ปีต่อมามีโครงข่าย France Telecom, SFR, Bouygues Telecom, and Iliad’s Free Mobile ก็ไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่กรกฎาคม 2017 เครือข่าย SFR 4G , Boucrues Telecom, Orange และ Free Mobile มีอัตราการครอบคลุม 74 %, 70%, 69% และ 47% ของประชากร สัญญาณแย่กว่าแอฟริกา ทำให้ทั้งประเทศไม่สามารถเชื่อมต่อระบบสื่อสารได้ สัญญาหลุดตลอด จนมีวลีที่ว่า "เครือข่ายฉันไม่ดีเดี่ยวจะโทรกลับ " โดยการสนับเงินจากภาพรัฐครั้งนี้ รัฐบาลอ้างว่า "ไม่ได้ใช้เงินแผ่นดิน" แต่ใช้วิธีการขยายใบอนุญาตออกไปแทน ซึ่งจะใช้แผนขยายระยะเวลา3ปีจะต้องมีสัญญาญ 4G จำนวน 10,000 เมืองแทนเครือข่าย 2G หรือ 3G เดิม reuters

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.