Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

ฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐ ค้านเครือข่าย 5G ที่เป็น Huawei และ ZTE เหตุเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จีนดักข้อมูลได้

ฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐ เรียกร้องให้ AT&T ยุติการค้ากับ Huawei ทั้งการซื้อขายโทรศัพท์ และทุกเทคโนโลยีไร้สายที่ต้องการซื้อขายกับประเทศจีน เนื่องจากความกังวลความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเทคโนโลยีของ Huawei และ ZTE นั้นกำลังจะเป็นอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานภายในประเทศแล้ว สร้างความกังวลให้ฝ่ายความมั่นคงเพราะอุปกรณ์ที่มีอยู่ทั้งประเทศนั้นรวมถึงอุปกรณ์การสื่อสารเปิดทางให้รัฐบาลจีนสืบหาข้อมูลได้ เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทผลิตมือถือและอุปกรณ์ไร้สายภายในประเทศ ถูกกีดกันด้วยธุรกิจทางการค้าของ Huawei และผู้ผลิตจากจีน ( รวม ZTE ) โดยการประชุมครั้งนี้นั้นไม่ได้รับอนุญาตให้พูดต่อสาธารณชน สำหรับ AT&T กำลังร่วมมือกับ Huawei อย่างจริงจังในการพัฒนาโครงข่ายเครือข่าย 5G ที่จะให้บริการอินเตอร์เน็คตความเร็วสูงทั้วประเทศ ในขณะนี้ AT&T ไม่ได้ให้ความเห็นอะไรกับประเด็นเรื่องนี้ รวมทั้งประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของลูกค้า โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้แสดงความคิดเห็นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ระบุ " ทางประเทศจีนและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน เราสามารถทำงานร่วมกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการค้าที่มั่นคงและมั่นคง ซึ่งได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย" สำหรับการประกอบธุรกิจ China Mobile ในประเทศสหัฐอเมริกานั้น ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่อนุมัติอนุญาตให้ประกอบการได้ ( หากอ่านข่าวในเว็บ Magawn19 การประกอบการจะเหมือนที่ประเทศอังกฤษ คือการเป็น MVNO ที่เน้นให้บริการพิเศษกับชาวจีน พร้อมโทรกลับประเทศบ้านเกิดฟรี เพราะในประเทศมี 600 ล้านเลขหมาย ) reuters

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.