Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

AIS พร้อมลงทุนโครงข่าย 4G อีก 35,000–38,000 ล้านบาท ไม่นับรวมใบอนุญาต พร้อมบุกลูกค้าองค์กร (Enterprise) โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานเดี่ยวกับ CSLนางบุษยา สถิรพิพัฒน์กุล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารลูกค้าและการบริการ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) หรือ เอไอเอส คาดว่าภายในสิ้นปี 61 จะมีผู้ใช้บริการเซเรเนด จะเพิ่มขึ้นกว่า 40% เป็น 6.3 ล้านราย จากปี 60 มีจำนวน 4.5 ล้านราย และจากการเติบโตดังกล่าวเอไอเอส จึงเพิ่มงบประมาณกว่า 680 ล้านบาท เพื่อขยาย Serenade Club รองรับเซเรเนด เป็น 20 สาขา ครอบคลุมกรุงเทพ และหัวเมืองใหญ่ เชียงใหม่ ชลบุรี ระยอง และหาดใหญ่
การปรับปรุงครั้งนี้จะครอบคลุมสาขาที่จะเปิดใหม่และสาขาทั่วประเทศกว่า 40 แห่ง เอไอเอสเชื่อว่าการปรับปรุงจุดใหม่บริการจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการใช้บริการ อย่างไรก็ดี การใช้งานเซเรเนดจะเป็นจุดให้บริการเท่านั้นส่วนหากต้องการใช้พื้นที่ในการทำงานสามารถใช้บริการจากพื้นที่ความร่วมมือของเอไอเอสกับศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบกรุงเทพ
"เอไอเอสคาดว่าในปีนี้จำนวนเซเรเนดจะเพิ่มขึ้นจากจำนวนผู้ใช้บริการไฟเบอร์ที่เพิ่มขึ้น งานบริการ และสิทธิประโยชน์จึงต้องการการปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการ"นางบุษยา กล่าว
ส่วนความกังวลการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มากระทบการให้บริการของร้าน (Technology Disruption) ยังไม่มีผลกระทบกับศูนย์บริการของผู้ให้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากผู้ใช้งานยังทีความต้องการใช้บริการและรับคำปรึกษาจากพนักงาน ศูนย์บริการที่มีอยู่กว่า 150 แห่งทั่วประเทศจึงยังคงให้บริการตามปกติ สำหรับการใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น มายเอไอเอสก็ยังคงได้รับความสนใจโดยลูกค้ารุ่นใหม่สามารถใช้บริการได้ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องไปที่ร้าน

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) หรือ เอไอเอส คาดว่าในปี 61 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่าย:IC) จะเติบโต 7-8% จากปีก่อน โดย 2% จะมาจากการรวมรายได้ของ บมจ.ซีเอส ล็อกอินโฟ (CSL) เข้ามา 100% อีกทั้งเอไอเอสยังคงบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
โดยสรุปบริษัทคาดว่า EBITDA margin จะขยายตัวจากปีก่อน และอยู่ในช่วง 45-47% งบลงทุนที่เป็นเงินสด ไม่รวมค่าชำระใบอนุญาตคลื่นความถี่ คาดว่าจะอยู่ในช่วง 35,000–38,000 ล้านบาทสำหรับทั้งธุรกิจโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับการใช้งาน 4G และการขยายตัวของฐานลูกค้าเอไอเอส ไฟเบอร์
ในปี 61 คาดว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการใช้งาน 4G เพื่อรับชมคอนเทนต์ด้านวิดีโอและโซเชียลมีเดียที่เพิ่มขึ้น พร้อมแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น หลังจากให้บริการ 4G มาเป็นเวลา 2 ปี ภาพลักษณ์ด้านโครงข่ายและแบรนด์ของเอไอเอสเป็นที่รับรู้ของลูกค้ามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าแนวโน้มจะดำเนินต่อไปในปี 61 จากที่บริษัทเน้นหาลูกค้าคุณภาพที่ใช้งานดาต้าทั้งบนระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าแคมเปญโทรศัพท์มือถือที่ผูกแพ็กเกจจะยังคงมีความสำคัญในการหาลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม สนันสนุนด้วยการพัฒนาคุณภาพโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่การขยายบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในตัวเมืองสำคัญ และตั้งเป้าลูกค้าเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อน โดยแบรนด์เอไอเอส ไฟเบอร์ ได้รับความนิยมในตลาดมากขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากเปิดให้บริการในปี 58 และมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 6% ในปี 61 เอไอเอส ไฟเบอร์ ตั้งเป้าในการขยายพื้นที่บริการเพิ่มเติมในตัวเมืองสำคัญ จากปัจจุบันที่มีพื้นที่บริการใน 50 จังหวัด เพื่อตอบรับกับความต้องการของลูกค้าที่อยากใช้งานเทคโนโลยีไฟเบอร์
ทั้งนี้ เอไอเอส ไฟเบอร์ ยังคงรักษาเป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการรายสาคัญในปี 63 และให้ความสำคัญในการหาลูกค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งในการเป็นผู้ให้บริการทั้งแบบมีสายและไร้สาย (Fixed-mobile convergence) โดยตั้งเป้าในการเพิ่มรายได้ต่อครัวเรือน (revenue per household) ให้มากขึ้น
ส่วนตลาดลูกค้าองค์กร (Enterprise) จากการควบรวม CSL ทั้งนี้ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) บริษัทย่อย ได้ซื้อหุ้นของ CSL จากผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตจำนงในการขาย คิดเป็น 80.10% ของหุ้น CSL ทั้งหมด การควบรวมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทในการเติบโตในตลาดลูกค้าองค์กร โดยเน้นการให้บริการด้านคลาวด์และโซลูชั่นด้านไอซีที ผลประโยชน์จากการควบรวมที่มีต่อเอไอเอส คือรายได้ใหม่ที่เกิดจากฐานลูกค้าที่ขยายตัวและความชำนาญของ CSL ในตลาดลูกค้าองค์เดิม รวมทั้งต้นทุนที่อาจลดลงจากการใช้โครงสร้างพื้นฐานบางอย่างร่วมกัน ซึ่งผลประโยชน์ดังกล่าวจะถูกทยอยรับรู้ระหว่างการควบรวม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายไม่ต่ากว่า 70% ของกาไรสุทธิ ซึ่งจะทำให้เอไอเอสมีกระแสเงินสดเพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญต่อการเป็นผู้นำตลาด ความสามารถในการแข่งขัน และโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงพร้อมรับต่อสภาวะการณ์ต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลง เอไอเอสยังคงการจ่ายเงินปันผลปีละสองครั้งจากผลการดำเนินงานบริษัทและกำไรสะสมบนงบการเงินเฉพาะกิจการ

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.