Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

SRG ทดสอบ Verizon 5G ย่านความถี่ 28 GHz พบโครงข่ายไกลมากกว่า 500 เมตร ความเร็วระดับ Gbps
ในระหว่างที่มีการต่อสู้เรื่องการใช้งานความถี่ต่ำ ( ประเทศไทยใช้คลื่นความถี่นี้ในการให้บริการ 2G 3G 4G ในทุกค่าย ทั้ง AIS TRUE DTAC ) หรือ ความถี่สูงในการให้บริการ 5G ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการทดสอบโดยการใช้งานคลื่นความถี่ต่ำเกิดขึ้นใน Houston  โดย SRG ได้ทดสอบ 5G จริงบนโครงข่าย 28 GHz สามารถให้บริการด้านความเร็วได้มากกว่าระดับ gigabit 
 
ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งเพราะเป็นการใช้คลื่นความถี่ระดับคลื่นมิลลิเมตรในการให้บริการ 5G  ซึ่งผลรายงานฉบับใหม่ล่าสุดพบว่า คลื่นสัญญาณมิลลิเมตรมีความยืดหยุ่นมากกว่าที่คาดไว้แม้ในระยะทางมากกว่าหลายร้อยเมตร สามารถส่งสัญญาณผ่านต้นไม้ อาคาร กระจกและรถยนต์ที่จอดนิ่งๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    เนื้อหานี้อ่านต่อได้ที่ Adslthailand ( งาน Magawn19  ร่วมการเขียนข่าวให้กับ ADSLTHAILAND )

ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งเพราะเป็นการใช้คลื่นความถี่ระดับคลื่นมิลลิเมตรในการให้บริการ 5G  ซึ่งผลรายงานฉบับใหม่ล่าสุดพบว่า คลื่นสัญญาณมิลลิเมตรมีความยืดหยุ่นมากกว่าที่คาดไว้แม้ในระยะทางมากกว่าหลายร้อยเมตร สามารถส่งสัญญาณผ่านต้นไม้ อาคาร กระจกและรถยนต์ที่จอดนิ่งๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดย Verizon เตรียมเปิดให้บริการ 5G บนคลื่นความถี่ 28 GHz บนเทคโนโลยีโครงข่าย 5GTF เป็นเซลล์ขนาดเล็ก รัศมีของคลื่นเบื้องต้นอยู่ที่ 1,400 ฟุต ( หรือ มากกว่า 400 เมตร )  โดยติดตั้ง 2 เซลล์ขนาดเล็กให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามทาง Verizon พยายามนำจุดให้บริการ
 5G ให้ไกล้ลูกค้าให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อให้สามารถรับรองความเร็วกิกะบิตต่อวินาที

หัวหน้าวิศวกรและหัวหน้าเครือข่ายไร้สายของ Verizon Nicola Palmer กล่าวเมื่อปีที่แล้วทีมงานค้นพบว่าความถี่ต่ำที่กำลังจะให้บริการ 5G บนความเร็ว1 กิกะบิตต่อวินาที สามารถรับสัญญาณ 5G จากระดับความสูงชั้น 19 ได้ แม้ว่ากระจายสัญญาณจากภาคพื้นปกติ นั้นหมายความว่าสามารถให้บริการได้ไกลกว่า  2,000 ฟุต ( หรือ มากกว่า 500 เมตร )ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.