Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

TOT เชื่อเซ็นสัญญาคลื่น 2300 กับ DTAC ไม่เกินเดือนมีนาคม 2561 จะใช้เวลาวางโครงข่าย 4G (เฉพาะที่ทำกับ DTAC ) ประมาณ 6-9 เดือนจึงพร้อมเปิดให้บริการ
ประชาชาติธุรกิจเปิดเผยข้อมูลวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ระบุแหล่งข่าวระดับสูงจากบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนเปิดเผยกับประชาชาติธุรกิจว่าเชื่อมั่นว่าจะมีการลงนามในสัญญาเป็นพันธมิตรกับดีแทคเพื่อใช้คืน 2300 MHz ได้ภายในไตรมาสที่หนึ่งปีนี้เนื่องจากรอแค่ขั้นตอนการตรวจสอบสัญญาของสำนักงานอัยการสูงสุดก่อนเสนอให้บอร์ดทีโอทีอนุมัติลงนามในสัญญาคาดว่าหลังลงนามแล้วจะใช้เวลาวางโครงข่ายอีก 6-9 เดือนจึงพร้อมเปิดให้บริการ

ตามแผนที่ได้วางไว้ Dtac จะลงทุนโครงสร้างโครงข่ายและ TOT จะเช่าเพื่อนำมาใช้กับคืน 2300 MHz แล้วขายคาปาซิตี้ กลับให้ดีแทค 60% ที่เหลือจะใช้งานเองโดยตั้ง 20% ไปใช้งานบริการ 4G และอีก 20% เป็นการให้บริการ fixed Wireless broadband ซึ่งจะเพิ่มรายได้ให้เฉพาะจากดีแทค 4500 ล้านบาทต่อปี และเพิ่มได้อีกจากการทำตลาดของ TOT

โดย TOTมีเป้าหมายในการส่วนของการให้บริการ 4G คือการผลักดันให้ถ้าลูกค้า 700,000 ถึง 1,000,000 รายภายในปีนี้ จากปัจจุบันมีเพียง 100,000 รายรวมทั้งในส่วน MVNO หรือผู้เช่าใช้โครงข่ายและลูกค้า TOT 3G ของ TOTเองขณะที่บริการ fixed Wireless broadband จะนำมาทดแทนบริการบรอดแบนด์แบบสายทองแดงตั้งเป้าลูกค้าไว้ 1.3 ล้านราย ถ้าขยายโครงข่ายได้รวดเร็วคาดว่าภายในปี 2562 ตอนจะขยับไปถึง 7000-8000 ล้านบาท

ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ นำข้อมูลบางส่วนจากหน้า 24

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.