Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

MWC 2018 : NOKIA WIFI ผนึกคลื่น 5G และสัญญาณ WIFI ให้กลาย Router ซ่อมแซ่มแบนวิธได้ด้วยตัวเองผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของโลกแห่งประเทศฟินแลนด์ NOKIA ได้เปิดเผยอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดที่กำลังจะวางขายในอนาคต ในการประชุม MWC 2018 ที่ผ่านมา โดยอุปกรณ์นี้มีชื่อว่า NOKIA WIFI  เนื้อหานี้อ่านต่อได้ที่ Adslthailand ( งาน Magawn19  ร่วมการเขียนข่าวให้กับ ADSLTHAILAND )


ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของโลกแห่งประเทศฟินแลนด์ NOKIA ได้เปิดเผยอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดที่กำลังจะวางขายในอนาคต ในการประชุม MWC 2018 ที่ผ่านมา โดยอุปกรณ์นี้มีชื่อว่า NOKIA WIFI NOKIA WIFI เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะในการติดตั้งภายในบ้าน ซึ่งจะทำหน้าที่ในการร่วมคลื่นสัญญาณ WIFI ที่มาจากสาย FTTx หรือสายอินเตอร์เน็ต กับเทคโนโลยี 5G ช่วยให้สามารถเพิ่มแบนวิธอินเตอร์ภายในบ้านให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ถือเป็นการหลอมรวมเทคโนโลยี 5G กับ WIFI เข้าด้วยกัน โดยตัวอุปกรณ์ NOKIA WIFI  เป็นการย่อขนาดอุปกรณ์เสาโทรคมนาคมของ NOKIA 5G ที่อยู่ภายนอกอาคาร ให้มีขนาดเล็กลง เล็กเท่ากับ เร้าเตอร์ ภายในบ้านใช้พลังงานลดลงมากถึง 85%  อุปกรณ์ NOKIA WIFI หากซื้อมามากกว่า 2 เครื่อง โดยให้มีตัวใดตัวหนึ่งรับสัญญาณแม่ข่ายที่ได้เชื่อมต่อ 5G และ WIFI เข้าหากัน จะสามารถเชื่อต่อกันเองแลกแบนวิธอินเตอร์กันเอง และสามารถซ่อมแซมวิธอินเตอร์ของตนเองได้เหมือนกับ โครงข่ายโทรคมนาคมในระดับชาติ  ทาง NOKIA เชื่อว่าอุปกรณ์นี้จะเป็นการสร้างเกทเวย์ย่อมย่อมภายในบ้านได้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรับและส่งสัญญาณ WIFI ภายในบ้านมากกว่า Router ธรรมดาในปัจจุบัน รองรับมาตราฐาน 802.11 k/v/r standards แต่เสียดายที่ทาง NOKIA ยังไม่เปิดเผยว่าจะเริ่มจำหน่ายอุปกรณ์ในประเทศใดอย่างเป็นทางการ คาดว่าจะเปิดขายอุปกรณ์นี้ได้ในไม่ช้า

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.