Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

Special interview : เปิดมุมมองใหม่และวิสัยทัศน์การตลาดยุคดิจิทัล 4.0 ของผู้บริหาร CAT telecom
ปัจจุบันธุรกิจโทรคมนาคมมีการแข่งขันที่รุนแรง ทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและการบริการแก่ผู้บริโภค ซึ่งหากมองลึกถึงความต้องการจะพบว่า ผู้บริโภคมีความต้องการ ซื้อสินค้าและบริการด้านนี้ เพื่อสนองความต้องการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริโภคให้ประสบความสำเร็จเพิ่มยิ่งขึ้นด้วย อาทิ ซื้อบริการอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, ซื้อบริการอินเทอร์เน็ตไปใช้ขายของ, ซื้อบริการอินเทอร์เน็ตมาใช้การดูหนังภาพยนตร์ หรือซื้อบริการอินเทอร์เน็ตมาใช้เล่นเกมออนไลน์  
เนื้อหานี้อ่านต่อได้ที่ Adslthailand ( งาน Magawn19  ร่วมการเขียนข่าวให้กับ ADSLTHAILAND )

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.