Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

CSS ตั้งเป้าปี 61 รายได้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% หรือ 5,000 ล้านบาท ทั้งในส่วนของงานโทรคมนาคมและเทรดดิ้ง

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น (CSS) เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าปี 61 รายได้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% หรือ 5,000 ล้านบาท เนื่องจากจะทยอยรับรู้รายได้จากงานในมือ (Backlog) ที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 1,800 ล้านบาท และมีแผนเข้าประมูลงานใหม่ๆ เข้ามาเติมอย่างต่อเนื่อง

สำหรับทิศทางของบริษัทในปีนี้มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น โดยมีตัวแปรสำคัญจากการลงทุนของภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศให้ฟื้นตัวอันเกี่ยวเนื่องไปถึงภาคเอกชน ถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อบริษัทฯ ทำให้มีโอกาสได้งานใหม่ๆ ทั้งในส่วนของงานโทรคมนาคมและเทรดดิ้งเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ส่วนผลการดำเนินงานปี 60 ของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 204 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าอยู่ที่ 170 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34 ล้านบาท หรือ 20% เนื่องจากกำไรขั้นต้นของงานขายและบริการติดตั้งเท่ากับ 685 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา 15% ของรายได้จากการขายและบริการติดตั้ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ 20 ล้านบาท คิดเป็น 3% กำไรขั้นต้นจากการขายสินค้า เพิ่มขึ้นจากอัตรา 9% เป็น 11% เนื่องมาจากการขายสายไฟฟ้าซึ่งเป็นสินค้าหลักของบริษัทมีราคาเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดในช่วงต้นปี

ประกอบกับ การบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กำไรขั้นต้นรวมของงานขายเพิ่มขึ้น 32 ล้านบาท กำไรขั้นต้นของงานบริการติดตั้งลดลง จากอัตรา 29% เป็น 27% เนื่องมาจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ทำให้กำไรขั้นต้นรวมของงานบริการติดตั้งลดลง 12 ล้านบาท

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.