Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

01 สิงหาคม 2555 CAT จี้ TRUEMOVE H กรุณามาเจรจาไม่ใช่เร่งขยายโครงข่าย เพราะผลกระทบมันต่างกัน+ลูกค้า2แสนกับ2ล้าน+แนวโน้มซื้อโครงข่ายคืน

CAT จี้ TRUEMOVE H กรุณามาเจรจาไม่ใช่เร่งขยายโครงข่าย เพราะผลกระทบมันต่างกัน+ลูกค้า2แสนกับ2ล้าน+แนวโน้มซื้อโครงข่ายคืน


ประเด็นหลัก


เนื่องจากคณะทำงานแจ้งว่า มีแนวโน้มใช้วิธียกเลิกสัญญาเดิมก่อนทำสัญญาใหม่แทนเพื่อแก้ไขเนื้อหาสัญญา ตาม มติ กทค.ใน 6 ประเด็น เพื่อให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. กสทช. เพราะง่ายกว่าเขียนสัญญาแนบท้ายต่อสัญญาเดิมหรือแก้ไขสัญญาเดิม ทั้งการแก้ไขสัญญาอาจส่งผลกระทบกับส่วนอื่น ๆ


"เท่าที่คุย นอกรอบกับผู้บริหารทรูก็รับทราบ และเห็นด้วย กรอบสัญญาใหม่ที่จะแก้ยังอยู่ใน 6 ข้อ แต่รวมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ งานใหม่ที่ กสทฯต้องทำเอง ส่วนสัญญามาตรฐานที่จะทำเป็นสัญญาขายส่งขายต่อบริการ การเช่าใช้โครงข่าย MVNO ให้ทุกคนได้สิทธิ์บนมาตรฐานเดียวกัน ขณะที่สัญญา กสทฯกับทรูต้องแยกระหว่างสัญญาให้เช่าโครงข่าย และอุปกรณ์กับสัญญาขายส่ง โดยเฉพาะความถี่จะยกออกไปทั้งหมด"

ส่วนโครงข่ายที่มีการขยายไปแล้ว ล่าสุดกลุ่มทรูแจ้งว่ามีราว 7,000 สถานี ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องโครงสร้างราคาต้นทุนก็จะใช้ต่อไป แต่ถ้ามีแนวโน้มเป็นปัญหาอาจต้องเจรจาซื้อคืน ซึ่งต้องประเมินราคา และมีเหตุผลมากพอที่ กสทฯจะลงทุนซื้อ และต้องซื้อคืนโดยไม่ผิดเงื่อนไขหรือกฎระเบียบ

"ยกร่างสัญญาใหม่ 1 เดือนก็เสร็จ แต่เจรจากับทรูได้หรือไม่เป็นอีกเรื่อง เชื่อว่าทุกภาคส่วนมีหน้าที่การดูแลลูกค้าให้ดีที่สุด เมื่อมีปัญหาที่ควรทำคือหยุดขยายสิ่งที่เป็นปัญหาเพื่อมาเจรจาไม่ใช่เร่ง ขยายโครงข่ายหรือลูกค้า เพราะขนาดปัญหาไม่เท่ากันระหว่างลูกค้า 2 แสนรายกับ 2 ล้านราย"

___________________________________________


"ทรูมูฟเอช"งานเข้าลุ้นต่ออีกเดือนเจรจาสัญญาใหม่"กสท"

นาย กิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด (25 ก.ค.) มีมติให้ฝ่ายบริหารทำรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการบริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ HSPA บนความถี่ 850 MHz กับกลุ่มทรู ทั้งในส่วนแผนธุรกิจ และประมาณการรายได้

รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ มาเสนอในที่ประชุมวันที่ 8 ส.ค.นี้ เพื่อให้บอร์ดเห็นชอบก่อนเริ่มเจรจากับคู่สัญญา พร้อมกับให้ทำหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) และคณะกรรมการกสทช. ขอยืดเวลาแก้ไขสัญญาตามมติ กทค. ที่ให้เสร็จใน ก.ค.นี้ออกไปอีกเดือน

เนื่องจากคณะทำงานแจ้งว่ามีแนวโน้มใช้วิธียก เลิกสัญญาเดิมก่อนทำสัญญาใหม่แทนเพื่อแก้ไขเนื้อหาสัญญาตาม มติ กทค.ใน 6 ประเด็น เพื่อให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. กสทช. เพราะง่ายกว่าเขียนสัญญาแนบท้ายต่อสัญญาเดิมหรือแก้ไขสัญญาเดิม ทั้งการแก้ไขสัญญาอาจส่งผลกระทบกับส่วนอื่น ๆ

ทั้งมีประเด็นว่าต้อง เข้าไปยอมรับเนื้อในสัญญาเดิมที่ไม่ได้ผ่านการพิจารณาจาก ครม.หรือไม่ แต่สัญญาใหม่ควรมีรูปแบบเป็นสัญญามาตรฐานที่ใช้กับพาร์ตเนอร์รายอื่นได้ด้วย

"เท่าที่คุยนอกรอบกับผู้บริหารทรูก็รับทราบ และเห็นด้วย กรอบสัญญาใหม่ที่จะแก้ยังอยู่ใน 6 ข้อ แต่รวมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ งานใหม่ที่ กสทฯต้องทำเอง ส่วนสัญญามาตรฐานที่จะทำเป็นสัญญาขายส่งขายต่อบริการ การเช่าใช้โครงข่าย MVNO ให้ทุกคนได้สิทธิ์บนมาตรฐานเดียวกัน ขณะที่สัญญา กสทฯกับทรูต้องแยกระหว่างสัญญาให้เช่าโครงข่าย และอุปกรณ์กับสัญญาขายส่ง โดยเฉพาะความถี่จะยกออกไปทั้งหมด"

ส่วนโครงข่ายที่มีการขยายไปแล้ว ล่าสุดกลุ่มทรูแจ้งว่ามีราว 7,000 สถานี ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องโครงสร้างราคาต้นทุนก็จะใช้ต่อไป แต่ถ้ามีแนวโน้มเป็นปัญหาอาจต้องเจรจาซื้อคืน ซึ่งต้องประเมินราคา และมีเหตุผลมากพอที่ กสทฯจะลงทุนซื้อ และต้องซื้อคืนโดยไม่ผิดเงื่อนไขหรือกฎระเบียบ

"ยกร่างสัญญาใหม่ 1 เดือนก็เสร็จ แต่เจรจากับทรูได้หรือไม่เป็นอีกเรื่อง เชื่อว่าทุกภาคส่วนมีหน้าที่การดูแลลูกค้าให้ดีที่สุด เมื่อมีปัญหาที่ควรทำคือหยุดขยายสิ่งที่เป็นปัญหาเพื่อมาเจรจาไม่ใช่เร่ง ขยายโครงข่ายหรือลูกค้า เพราะขนาดปัญหาไม่เท่ากันระหว่างลูกค้า 2 แสนรายกับ 2 ล้านราย"

และเห็นชอบในการลงทุนเคเบิลใต้น้ำเส้นทางเอเชีย-แปซิฟิก เกตเวย์ (APG) แต่ให้ฝ่ายบริหารเสนอกระทรวงไอซีทีเห็นชอบก่อน เนื่องจากเดิมทีโอทีได้สิทธิ์ก่อสร้างจุดขึ้นบกในไทย แต่ภาคีสมาชิก APG แจ้งว่า ทีโอทีไม่สามารถตกลงกับภาคีได้ในเวลาที่กำหนด กสทฯจึงเสนอตัวเป็นผู้สร้างจุดขึ้นบกในไทย และเพิ่มเงินลงทุนจาก 10 ล้านเหรียญเป็น 51 ล้านเหรียญ


ประชาชาติธุรกิจ
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1343708379&grpid=&catid=06&subcatid=0600

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.