Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

04 พฤศจิกายน 2554 ขยายบรอดแบนด์สะดุด! CAT น้ำท่วม//โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่// ลูกค้าส่วนหลักยังคงเป็นลูกค้าองค์กรเกินกว่า 80%

ขยายบรอดแบนด์สะดุด! CAT น้ำท่วม//โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่// ลูกค้าส่วนหลักยังคงเป็นลูกค้าองค์กรเกินกว่า 80%

ประเด็นหลัก

เพื่อที่จะต้องตรวจสอบพื้นที่ในการลง ทุนเพื่อลดการซ้ำซ้อน จะต้องหยุดชะงักลงไปด้วย ขณะที่ลูกค้าที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ก็ได้รับผลกระทบหมด เนื่องจากระบบของโครงข่ายที่ได้รับความเสียหาย จึงทำให้ระบบล่มในทุกพื้นที่ที่โดนน้ำท่วม อย่างไรก็ตาม หากเปิดทำงานปกติและสถานการณ์คลี่คลายลง กสท จะเร่งเข้าไปช่วยเหลือ

กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กสท กล่าวต่อว่า ผลกระทบทางอุทกภัยดังกล่าวนั้น ยังส่งผลกระทบถึงรายได้ของ กสท ด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหาย โดยขณะนี้ยังไม่แน่ใจในมูลค่าความเสียหายทั้งหมด โดยขณะนี้อยู่ระหว่างให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความเสียหายทั้งหมด โดยต้องใช้เวลา เพราะพื้นที่ความเสียหายได้ขยายมุมกว้างและบางพื้นที่ยังอยู่ในภาวะที่มี ความเสียหายที่รุนแรง โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าส่วนหลักยังคงเป็นลูกค้าองค์กรเกินกว่า 80% ส่วนลูกค้ารายย่อยนั้น มีจำนวนน้อยมาก
__________________________________________________________

ขยายบรอดแบนด์สะดุด! “กสท” ยอมรับ ติดเกาะน้ำท่วม

นาย จิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท ยอมรับแผนขยายบรอดแบนด์สะดุด หลังเจอน้ำท่วม ฉุดให้รายได้ลดลง โอดโครงข่ายหลักในนิคมฯ ขนาดใหญ่เสียหายเกือบหมด ขณะที่อยู่ระหว่างคำนวณมูลค่าความเสียหาย...

นาย จิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด หรือ CAT กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นขณะนี้ ยอมรับว่ากระทบกับภาพรวมหลายด้าน อาทิ นโยบายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือบรอดแบนด์ ที่รัฐบาลต้องการขยาย ที่จะต้องร่วมมือกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อที่จะต้องตรวจสอบพื้นที่ในการลงทุนเพื่อลดการซ้ำซ้อน จะต้องหยุดชะงักลงไปด้วย ขณะที่ลูกค้าที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ก็ได้รับผลกระทบหมด เนื่องจากระบบของโครงข่ายที่ได้รับความเสียหาย จึงทำให้ระบบล่มในทุกพื้นที่ที่โดนน้ำท่วม อย่างไรก็ตาม หากเปิดทำงานปกติและสถานการณ์คลี่คลายลง กสท จะเร่งเข้าไปช่วยเหลือ

กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กสท กล่าวต่อว่า ผลกระทบทางอุทกภัยดังกล่าวนั้น ยังส่งผลกระทบถึงรายได้ของ กสท ด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหาย โดยขณะนี้ยังไม่แน่ใจในมูลค่าความเสียหายทั้งหมด โดยขณะนี้อยู่ระหว่างให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความเสียหายทั้งหมด โดยต้องใช้เวลา เพราะพื้นที่ความเสียหายได้ขยายมุมกว้างและบางพื้นที่ยังอยู่ในภาวะที่มี ความเสียหายที่รุนแรง โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าส่วนหลักยังคงเป็นลูกค้าองค์กรเกินกว่า 80% ส่วนลูกค้ารายย่อยนั้น มีจำนวนน้อยมาก
“ตอนนี้ นโยบายของรัฐบาลในส่วนของความต้องการที่จะขยายบรอดแบนด์ ก็อาจจะต้องชะลอลงสักระยะหนึ่ง เพื่อรอให้สถานการณ์ในบ้านเราคลี่คลายลงไป สำหรับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมที่โดนน้ำท่วม ก็เป็นลูกค้าหลักของเรา โครงข่ายก็ล่ม ได้รับผลกระทบทั่วกันหมด แน่นอนก็ต้องส่งผลกระทบกับรายได้ของ กสท ด้วย ส่วน กสท ถ้าพบว่ามีบางพื้นที่เปิดทำการปกติ ก็จะหาทางให้ความช่วยเหลือเขาด้วยทันที” นายจิรายุทธ กล่าว

ทั้งนี้ กสท ได้ขยายโครงข่ายบรอดแบนด์ให้เข้าไปตามพื้นที่ต่างๆ พร้อมทั้งฟื้นฟูในทุกพื้นที่ที่ได้รับผล กระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมทั้งหมด อย่างไรก็ตาม จะต้องประเมินพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ต่อไป หลังจากที่น้ำลดลง และหาทางปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมต่อไปให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน 100%

สำหรับ โครงข่ายที่จะออกไปต่างประเทศหลักๆ อยู่ที่อาคาร CAT TOWER บางรัก และศูนย์โทรคมนาคม (นนทบุรี) นั้น ยังมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากพื้นที่ชุมสายหลักทั้ง 2 แห่ง อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2-3 เมตร และตัวอาคารสูงกว่าถนนอีก 1.5 เมตร และมีพนังกั้นน้ำกระสอบทรายอีกชั้น ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถรับน้ำท่วมได้ถึง 2 เมตร ซึ่งหากน้ำท่วมสูงกว่าแนวป้องกัน กสท ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้พร้อมแล้ว และอีกส่วนหนึ่งที่ได้เตรียมรองรับ คือ ระบบไฟฟ้า โดยหากการไฟฟ้าหยุดจ่ายกระแสไฟ กสท ได้เตรียมเครื่องปั่นไฟ (เจนเนอเรเตอร์) พร้อมน้ำมันสำรองที่เพียงพอสำหรับ กสท บางรัก และนนทบุรี

อย่าง ไรก็ตาม เชื่อว่าชุมสายหลักจะสามารถรองรับและผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ เพราะเตรียมพร้อมรับมือไว้แล้ว ซึ่งนอกจากการเตรียมพร้อมตัวชุมสาย หรือโหนดหลักที่เป็นเกตเวย์ไปต่างประเทศแล้ว สำหรับการให้บริการวงจรเชื่อมโยงของชุมสายต่างๆ ในพื้นที่ประสบภัยนั้น กสทฯ จะเปิดทำการเพื่อให้ลูกค้าที่ยังต้องการทำงาน สามารถใช้งานวงจรสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง โดยมี 2 กรณี ที่จะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ คือ น้ำท่วมสูง หรือการไฟฟ้าหยุดจ่ายกระแสไฟ


ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/214056

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.