Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

05 เมษายน 2555 << ไม่ถูกต้อง ++ ไม่ถูกต้อง >>บอร์ด CAT ฟัน สัญญา 3G TRUE อ้างไม่ถูกต้องตามมาตรา 46 โดยความถี่ให้คนอื้นทำ

<< ไม่ถูกต้อง ++ ไม่ถูกต้อง >>บอร์ด CAT ฟัน สัญญา 3G TRUE อ้างไม่ถูกต้องตามมาตรา 46 โดยความถี่ให้คนอื้นทำ


ประเด็นหลัก

รายงานข่าวจากคณะกรรมการ หรือ บอร์ด บริษัท กสท โทรคมนาคม เปิดเผยว่า บอร์ดได้พิจารณาการทำสัญญาให้บริการ 3 จีเอชเอสพีเอระหว่างกลุ่ม ทรู คอร์ปอเรชั่น และ กสทฯ เบื้องต้นพบว่าไม่ถูกต้องตามมาตรา 46 พ.ร.บ. องค์กรกำกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ที่กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการ หรือ ไลเซ่นส์ ซึ่งคือ กสทฯ โอนสิทธิ์ไปให้ผู้อื่นดำเนินการในคลื่นความถี่
________________________________________________________

บอร์ด กสทฯฟัน สัญญา 3 จี TRUE ไม่ถูกต้อง


รายงาน ข่าวจากคณะกรรมการ หรือ บอร์ด บริษัท กสท โทรคมนาคม เปิดเผยว่า บอร์ดได้พิจารณาการทำสัญญาให้บริการ 3 จีเอชเอสพีเอระหว่างกลุ่ม ทรู คอร์ปอเรชั่น และ กสทฯ เบื้องต้นพบว่าไม่ถูกต้องตามมาตรา 46 พ.ร.บ. องค์กรกำกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ที่กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการ หรือ ไลเซ่นส์ ซึ่งคือ กสทฯ โอนสิทธิ์ไปให้ผู้อื่นดำเนินการในคลื่นความถี่

ทั้งนี้ มาตราดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การทำสัญญาของกลุ่มทรูนั้นไม่ถูก ต้องอย่างแน่นอน แต่บอร์ดต้องพิจารณาร่วมกันทั้งหมดว่าจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไร โดยเฉพาะแนวทางแก้ปัญหาที่จะเปิดช่องให้ทรูฟ้องกลับได้หากยกเลิกสัญญา

นาย กิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสทฯ กล่าวว่า กสทฯ ให้ความสำคัญใน 3 เรื่องหลักสำหรับการตรวจสอบในเรื่องนี้ คือ คือ กฎระเบียบ นโยบายกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที และการอยู่รอดเชิงพาณิชย์ของกสทฯ ในอนาคต

ด้านนายเมธี ครองแก้ว กรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ในฐานะประธานอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีสัญญา 3 จี กล่าวว่า คณะอนุกรรมการเตรียมสรุปผลสอบทั้งหมดในวันที่ 5 เม.ย.นี้ และจะนำเสนอให้คณะกรรมการชุดใหญ่จำนวน 9 คน ลงมติว่าจะดำเนินการอย่างไรในการประชุมครั้งต่อไปทันที ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 9 ท่านต้องมีความเห็นว่าผิดหรือถูก ไม่สามารถให้ความเห็นเป็นกลางได้ ส่งผลให้ผลที่จะออกมานั้นเกิดความชัดเจนอย่างมาก

ขณะที่ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีกระทรวงไอซีที กล่าวว่า ไอซีทีให้เวลาบอร์ด 15 วันที่จะต้องส่งผลสรุปคืนกลับให้กระทรวง หลังจากผลสอบชี้ชัดว่าการทำสัญญาครั้งนี้ไม่ถูกต้องใน5 ประเด็น ดังนั้น การดำเนินการใดๆ ที่จะเกิดขึ้นจากบอร์ดกสทฯ ต้องสอดคล้องกับผลสรุปของไอซีที

สำหรับ แนวทางการจัดการกับสัญญาทรูนั้น มีด้วยกันหลายแนวทาง เช่น การยกเลิกสัญญาที่ทำขึ้น การสั่งให้ทรูชะลอแผนการขยายโครงข่าย 3 จีภายใต้สัญญาใหม่ แต่ทั้งหมดต้องเกิดขึ้นภายใต้ว่า กสทฯ ต้องอยู่ได้

moneychannel
http://www.moneychannel.co.th/Menu6/Moneylinenews/tabid/89/newsid491/177268/Default.aspx


________________________________________________________

บอร์ด กสท ยกมาตรา 46 ฟันสัญญา 3จี กสท-ทรู

บอร์ด กสท ยกมาตรา 46 พ.ร.บ.กสทช. จัดการสัญญา 3 จี กสท ทรู พร้อมรอ ป.ป.ช. สรุปผลวันที่ 5 เม.ย.นี้ ขณะที่ กระทรวงไอซีที ให้เวลาบอร์ด กสท ส่งสรุปผลใน 15 วัน...

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการ หรือ บอร์ด บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า ขณะนี้ บอร์ดได้พิจารณาการทำสัญญาให้บริการ 3จี เอชเอสพีเอ ระหว่าง กสท และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แล้ว โดยเบื้องต้นพบว่าไม่ถูกต้องตามมาตรา 46 พ.ร.บ.องค์กรกำกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ พ.ร.บ.กสทช. ที่กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการ หรือ ไลเซ่นส์ ซึ่งคือ กสท โอนสิทธิ์ไปให้ผู้อื่นดำเนินการในคลื่นความถี่

ทั้งนี้ มาตราดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การทำสัญญาของกลุ่มทรูนั้นไม่ถูก ต้องอย่างแน่นอน แต่บอร์ดต้องพิจารณาร่วมกันทั้งหมดว่า จะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไร โดยเฉพาะแนวทางแก้ปัญหาที่จะเปิดช่องให้ทรูฟ้องกลับได้หากยกเลิกสัญญา

ขณะ ที่ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท กล่าวว่า ในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว กสท ให้ความสำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ กฎระเบียบ นโยบายกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร หรือ ไอซีที และการอยู่รอดเชิงพาณิชย์ของ กสท ในอนาคต

ด้าน นายเมธี ครองแก้ว กรรมการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ในฐานะประธานอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีสัญญา 3จี กล่าวว่า หลังจากคณะอนุกรรมการสรุปผลสอบทั้งหมดในวันที่ 5 เม.ย.นี้ และจะนำเสนอให้คณะกรรมการชุดใหญ่จำนวน 9 คน ลงมติว่าจะดำเนินการอย่างไรในการประชุมครั้งต่อไปทันที ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 9 คน ต้องมีความเห็นว่าผิดหรือถูก ไม่สามารถให้ความเห็นเป็นกลางได้ ส่งผลให้ผลที่จะออกมานั้นเกิดความชัดเจนอย่างมาก

ขณะที่ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที กล่าวว่า ล่าสุดกระทรวงไอซีทีให้เวลาบอร์ด กสท ส่งผลสรุปคืนกลับให้กระทรวงภายใน 15 วัน หลังจากผลสอบระบุชัดว่าการทำสัญญาดังกล่าวไม่ถูกต้องใน 5 ประเด็น ที่เคยระบุไปก่อนหน้า ดังนั้น การดำเนินการใดๆ ที่จะเกิดขึ้นจากบอร์ด กสท ต้องสอดคล้องกับผลสรุปของไอซีที

สำหรับ แนวทางการจัดการกับสัญญาทรูนั้น มีด้วยกันหลายแนวทาง เช่น การยกเลิกสัญญาที่ทำขึ้น การสั่งให้ทรูชะลอแผนการขยายโครงข่าย 3จี ภายใต้สัญญาใหม่ ระหว่างที่ยังรอผลการตรวจสอบจากหลายหน่วยงาน เป็นต้น แต่ทั้งหมดต้องเกิดขึ้นภายใต้ว่า กสท ต้องอยู่ได้.

ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/250457

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.