Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

06 มีนาคม 2555 บอร์ด TOT แต่งตั้งคนแล้วเพื่อให้เกิดความเด็ดขาดในการบริหาร+++ // แหล่งข่าวบอก สหภาพฯหนุนคนใน-เกิดแรงแชร์ 2 กลุ่มชัดเจน

บอร์ด TOT แต่งตั้งคนแล้วเพื่อให้เกิดความเด็ดขาดในการบริหาร+++ // แหล่งข่าวบอก สหภาพฯหนุนคนใน-เกิดแรงแชร์ 2 กลุ่มชัดเจน


ประเด็นหลัก

นอกจากนี้ในการประชุมบอร์ด ครั้งหน้าในวันที่ 19 มี.ค.นี้ บอร์ดจะพิจารณาเรื่องตำแหน่งรักษาการต่างๆ เนื่องจากในตอนนี้การบริหารงานมีความล่าช้าเพราะอำนาจไม่เด็ดขาด โดยเฉพาะตำแหน่งต่างๆที่เป็นรักษาการอยู่ เพราะพนักงานส่วนใหญ่ไม่รับอำนาจของรักษาการ ดังนั้นโครงสร้างของทีโอทีควรจะแล้วเสร็จและควรจะยกเลิกให้มีรักษาการได้ แล้ว

นายพันธ์เทพ กล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องการวางโครงข่าย 3G ทีโอที ว่าในวันนี้ทีโอทียังขาดสถานีฐาน 3G ในพื้นที่กรุงเทพฯ อีกประมาณ 412 แห่งที่ยังหาสถานที่ไม่ได้ ขณะที่ปัจจุบันทีโอทีสามารถเปิดให้ใช้งานได้แล้วประมาณ 1,900 สถานีฐาน ทั้งนี้ในเบื้องต้นที่ประชุมบอร์ดได้ทำเอกสารสรุปสถานีฐานประเภทใช้โครงข่าย ร่วม (Co-Site) มีจำนวน 1,483 แห่ง แบ่งเป็นเอไอเอส 574 แห่ง ทรูมูฟ 354 แห่ง และกสท 555 แห่ง

‘เราตั้งเป้าจะเปิดใช้งานสถานีฐาน 3G ในเดือน ม.ค.-พ.ค.2555 ทั่วประเทศจำนวน 5,320 แห่ง ซึ่งจริงๆแล้วคาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้ 4,908 แห่ง ค้างอยู่อีก 412 แห่งในพื้นที่กรุงเทพฯที่ยังหาไม่ได้ในตอนนี้’

***ว่าที่สหภาพฯหนุนคนใน

แหล่งข่าวในทีโอทีกล่าวว่าเป็นที่น่าสังเกตุท่าทีพนักงานภายในทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ ก่อนการประชุมบอร์ดที่มีวาระสำคัญเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งนี้ เนื่องจากมีป้ายสนับสนุนบอร์ดให้แต่งตั้งผู้บริหารคนในมารักษาการกรรมการผู้ จัดการใหญ่ โดยกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มทีโอทีก้าวหน้าที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สหภาพฯชุดใหม่ และรอการจดทะเบียนจากกระทรวงแรงงาน ซึ่งต่างจากกลุ่มรักษาการสหภาพฯ ทีโอที ที่กลับสนับสนุนให้กรรมการบอร์ดมารักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งๆที่อาจมีปัญหาในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

‘ผู้บริหารคนในมาเป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ทีโอที จะเหมาะสมมากกว่า เพราะรับรู้ถึงปัญหาภายใน สามารถบริหารจัดการแก้ปัญหาได้ทันที ไม่ต้องรอรายงาน หรือ เสียเวลาเรียนผิดเรียนถูก และที่สำคัญคนในน่าจะรู้ดีว่าจะปกป้องผลประโยชน์ทีโอทีได้อย่างไร’ วันทนา บ่อโพธิ์ ว่าที่ประธานสหภาพฯ ทีโอที คนใหม่กล่าวแสดงความเห็น

_________________________________________________________

บอร์ดทีโอทีตั้ง ‘ยงยุทธ’ รองฯโครงข่ายเรียบร้อยโรงเรียน ‘J’


บอร์ดทีโอทีตั้ง ‘มนต์ชัย หนูสง’ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ทีโอที แทนกรรมการบอร์ด ‘ธนวัฒน์ อัมพุนันทน์’ ที่ลาออก ด้าน ‘วันทนา บ่อโพธิ์’ ว่าที่ประธานสหภาพฯ ทีโอทีคนใหม่ สนับสนุนคนในเป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพราะรับรู้ เข้าใจ และแก้ปัญหาได้ตรงจุดกว่าคนนอก

นายพันธ์เทพ จำรัสโรมรัน ประธานบอร์ดบริษัท ทีโอที กล่าวว่าที่ประชุมบอร์ดทีโอทีเมื่อวันที่ 5 มี.ค.มีมติโยกย้ายนายกำธร ไวทยากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 3G ไปดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจสื่อสารไร้สาย (USO) พร้อมทั้งแต่งตั้งนายเชฎฐ์ พันธ์จันทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 3G แต่งตั้งนายยงยุทธ วัฒนสินธุ์ เป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานโครงข่าย และแต่งตั้งนายมนต์ชัย หนูสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาอาวุโส ขึ้นมาเป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่แทนนายธนวัฒน์ อัมพุนันทน์ ซึ่งได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ แต่ยังคงเป็นกรรมการบอร์ดอยู่ ในขณะที่นายสกล ถาวรกาญจน์ ได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นกรรมการบอร์ดทีโอที

นอกจากนี้ในการประชุมบอร์ดครั้งหน้าในวันที่ 19 มี.ค.นี้ บอร์ดจะพิจารณาเรื่องตำแหน่งรักษาการต่างๆ เนื่องจากในตอนนี้การบริหารงานมีความล่าช้าเพราะอำนาจไม่เด็ดขาด โดยเฉพาะตำแหน่งต่างๆที่เป็นรักษาการอยู่ เพราะพนักงานส่วนใหญ่ไม่รับอำนาจของรักษาการ ดังนั้นโครงสร้างของทีโอทีควรจะแล้วเสร็จและควรจะยกเลิกให้มีรักษาการได้ แล้ว

นายพันธ์เทพ กล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องการวางโครงข่าย 3G ทีโอที ว่าในวันนี้ทีโอทียังขาดสถานีฐาน 3G ในพื้นที่กรุงเทพฯ อีกประมาณ 412 แห่งที่ยังหาสถานที่ไม่ได้ ขณะที่ปัจจุบันทีโอทีสามารถเปิดให้ใช้งานได้แล้วประมาณ 1,900 สถานีฐาน ทั้งนี้ในเบื้องต้นที่ประชุมบอร์ดได้ทำเอกสารสรุปสถานีฐานประเภทใช้โครงข่าย ร่วม (Co-Site) มีจำนวน 1,483 แห่ง แบ่งเป็นเอไอเอส 574 แห่ง ทรูมูฟ 354 แห่ง และกสท 555 แห่ง

นอกจากนี้ยังจัดหาสถานที่ติดตั้งทดแทนสถานีฐานประเภท Co-Site ซึ่งเป็นสถานีฐานที่สามารถเคลื่อนย้ายได้มีลักษณะการให้บริการเสมือนอิน เทอร์เน็ตไร้สายหรือไว-ไฟอีกจำนวน 626 แห่ง แบ่งเป็น Winet ซึ่งเป็นโครงการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายของทีโอทีเองจำนวน 480 แห่ง และขอใช้จากสถานศึกษาอีกจำนวน 146 แห่งขณะที่สถานีฐานที่ยังไม่สามารถกำหนดที่ตั้งได้มีจำนวน 489 แห่งทั่วประเทศ

‘เราตั้งเป้าจะเปิดใช้งานสถานีฐาน 3G ในเดือน ม.ค.-พ.ค.2555 ทั่วประเทศจำนวน 5,320 แห่ง ซึ่งจริงๆแล้วคาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้ 4,908 แห่ง ค้างอยู่อีก 412 แห่งในพื้นที่กรุงเทพฯที่ยังหาไม่ได้ในตอนนี้’

ส่วนการดำเนินการ 3G ทีโอทีเฟสที่ 2 ที่จะมีสถานีฐานรวมทั้งสิ้น 15,000-18,000 แห่งทั่วประเทศโดยจะเป็นเทคโนโลยี 3G และเทคโนโลยี LTE บนคลื่น 2.3 GHz ที่ทีโอทีมีอยู่จำนวน 60 MHz แต่คาดว่าจะคืนให้กสทช.เพียง 30 MHz เท่านั้นที่เหลือจะนำมาต่อยอดธุรกิจต่อไปโดยจะเข้าไปขออนุญาตกับกสทช.ก่อน ซึ่งจะส่งผลดีกับทีโอทีในเรื่องการลดการลงทุนซับซ้อนในโครงการ FTTx เพราะมีมูลค่าสูงถึง 16,000 ล้านบาท

ขณะที่ความคืบหน้าภายหลังบอร์ดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบปัญหาระบบการจัดเก็บ เงิน (บิลลิ่ง) ล่าสุด นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ ที่ปรึกษาประธานบอร์ดทีโอที ซึ่งดูแลเรื่องดังกล่าวได้ขอขยายเวลาในการตรวจสอบจากที่บอร์ดให้เวลาเพียง 7 วัน

***ว่าที่สหภาพฯหนุนคนใน

แหล่งข่าวในทีโอทีกล่าวว่าเป็นที่น่าสังเกตุท่าทีพนักงานภายในทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ ก่อนการประชุมบอร์ดที่มีวาระสำคัญเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งนี้ เนื่องจากมีป้ายสนับสนุนบอร์ดให้แต่งตั้งผู้บริหารคนในมารักษาการกรรมการผู้ จัดการใหญ่ โดยกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มทีโอทีก้าวหน้าที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สหภาพฯชุดใหม่ และรอการจดทะเบียนจากกระทรวงแรงงาน ซึ่งต่างจากกลุ่มรักษาการสหภาพฯ ทีโอที ที่กลับสนับสนุนให้กรรมการบอร์ดมารักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งๆที่อาจมีปัญหาในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

‘ผู้บริหารคนในมาเป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ทีโอที จะเหมาะสมมากกว่า เพราะรับรู้ถึงปัญหาภายใน สามารถบริหารจัดการแก้ปัญหาได้ทันที ไม่ต้องรอรายงาน หรือ เสียเวลาเรียนผิดเรียนถูก และที่สำคัญคนในน่าจะรู้ดีว่าจะปกป้องผลประโยชน์ทีโอทีได้อย่างไร’ วันทนา บ่อโพธิ์ ว่าที่ประธานสหภาพฯ ทีโอที คนใหม่กล่าวแสดงความเห็น

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000029383

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.