Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

16 กรกฎาคม 2555 กลุ่มสามารถฯจ้องฮุบ!! 3G TOT ตั้งใจฮุบ ความจุของปริมาณโครงข่าย(คาปาซิตี้) ประมาณ 40% ของโครงข่ายทั้งหมด!!

กลุ่มสามารถฯจ้องฮุบ!! 3G TOT ตั้งใจฮุบ ความจุของปริมาณโครงข่าย(คาปาซิตี้) ประมาณ 40% ของโครงข่ายทั้งหมด!!


ประเด็นหลัก

สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ผู้ทำตลาดเอ็มวีเอ็นโอ รายเดิมได้ยื่นร่างหลักเกณฑ์ข้อเสนอแนะมายัง ทีโอที แล้ว โดยสามารถไอ-โมบาย ได้เสนอขอความจุของปริมาณโครงข่าย(คาปาซิตี้) ประมาณ 40% หรือประมาณ 3 ล้านเลขหมาย จากจำนวนเลขหมาย หรือคาปาซิตี้ทั้งหมด 7.2 ล้านเลขหมาย ในการนี้ สามารถ ไอ-โมบาย ได้ยื่นข้อเสนอว่า พร้อมที่จะวางเงินประกันขั้นต่ำ ราว 100-500 ล้านบาทต่อปีเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทีโอที หากทีโอทีพร้อมเปิดให้บริการ 3จี ในโครงข่ายทั้งหมดที่ทำแล้วเสร็จจำนวน 5,320 สถานีฐาน ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ก็พร้อมจะให้บริการทันที______________________________________________


กลุ่มสามารถฯจ้องฮุบ‘3จี ทีโอที’

นาย พันธ์เทพ จำรัสโรมรัน ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ทีโอทีจำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 บอร์ดทีโอที จะมีวาระการพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์การขอทำบริการขายต่อบริการ (เอ็มวีเอ็นโอ) ในโครงการบริการการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3จี ในย่านความถี่ 1900 เมกะเฮิรตซ์ โดยให้เอกชนเข้ามาทำตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่

ล่า สุดบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ผู้ทำตลาดเอ็มวีเอ็นโอ รายเดิมได้ยื่นร่างหลักเกณฑ์ข้อเสนอแนะมายัง ทีโอที แล้ว โดยสามารถไอ-โมบาย ได้เสนอขอความจุของปริมาณโครงข่าย(คาปาซิตี้) ประมาณ 40% หรือประมาณ 3 ล้านเลขหมาย จากจำนวนเลขหมาย หรือคาปาซิตี้ทั้งหมด 7.2 ล้านเลขหมาย ในการนี้ สามารถ ไอ-โมบาย ได้ยื่นข้อเสนอว่า พร้อมที่จะวางเงินประกันขั้นต่ำ ราว 100-500 ล้านบาทต่อปีเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทีโอที หากทีโอทีพร้อมเปิดให้บริการ 3จี ในโครงข่ายทั้งหมดที่ทำแล้วเสร็จจำนวน 5,320 สถานีฐาน ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ก็พร้อมจะให้บริการทันที

ปัจจุบันทีโอที มีสถานีฐาน 3,000 แห่ง แต่เปิดใช้จริง 2,300 แห่ง ซึ่งเป็นสาถานีฐานของทีโอทีเองจำนวน 1,000 สถานีฐาน สถานีฐานที่เช่าใช้โครงข่าย (โค-ไซต์) กับบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) จำนวน 800 แห่ง ทรูมูฟ จำนวน 300 แห่ง และกิจการร่วมค้า เอสแอล คอนซัลเตียม ผู้รับเหมาขยายโครงข่ายจำนวน 250 แห่ง ซึ่งทีโอทีกำลังอยู่ระหว่างทบทวนแผนการตลาดใหม่ได้ลดการพึ่งพาการใช้โค-ไซ ต์จากเอกชน และหันมาใช้เสาสถานีฐานของตัวเอง

นายพันธ์เทพกล่าวเพิ่ม เติมถึงแผนรองรับหลังสัญญาสัมปทานโทรศัพท์มือถือกับบริษัท เอไอเอส สิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2558 ว่า สำหรับคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิตรซ์ (MHz) นั้นสิทธิ์หลังสัญญาสัมปทานสิ้นสุดแล้ว ทีโอที จะยังไม่คืนให้กับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในทันที


แนวหน้า
http://www.naewna.com/business/13846

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.