Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

16 กรกฎาคม 2555 TOT วอน กสทช.เห็นใจ ทำ 4G ณ.คลื่น 2.3 GHz ( จี้ ยอใคืนให้ จำนวน 34 MHz จาก 64MHz แลกใบอนุญาตทำ 4G )

TOT วอน กสทช.เห็นใจ ทำ 4G ณ.คลื่น 2.3 GHz ( จี้ ยอใคืนให้ จำนวน 34 MHz จาก 64MHz แลกใบอนุญาตทำ 4G )


ประเด็นหลัก


นายพันธ์เทพ จำรัสโรมรัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทีโอทีเตรียมทำหนังสือถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นกรณีไม่คืนคลื่นความถี่ย่าน 2.3 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) โดยทีโอทีถือครองอยู่ 64 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ส่วนเหตุผลการไม่คืนคลื่นย่านดังกล่าว เพราะต้องนำไปใช้ร่วมกันกับการขยายการให้บริการโทรศัพท์มือถือ 3 จี บนคลื่นความถี่ย่าน 1900 MHz ด้วยจะนำเทคโนโลยีแอลทีทีหรือ 4 จี ซึ่งจะเสริมความแข็งแกร่งและทำให้การให้บริการโทรศัพท์มือถือมีเสถียรภาพมาก ยิ่งขึ้น

ขณะที่ แหล่งข่าวจาก กสทช. กล่าวว่า สิทธิที่ ทีโอที ได้รับจาก กรมไปรษณีโทรเลข เดิม คือการใช้ให้บริการสาธารณะ แม้ ทีโอที จะสามารถเปลี่ยนเทคโนโลยีได้ แต่เปลี่ยนวัตถุประสงค์ที่ได้สิทธิเดิมไม่ได้ แต่หาก ทีโอที เต็มใจคืนคลื่น ทาง กสทช. ก็จะนำคลื่นมาจัดสรรช่วงคลื่นความถี่ใหม่

แหล่งข่าว จากทีโอที กล่าวว่า ก่อนหน้านี้มีการประชุมของคณะกรรมการ(บอร์ด)ทีโอที ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร( ไอซีที) และ กสทช.เพื่อ ศึกษาความเป็นไปได้ในการเรียกคืนคลื่นความถี่มาจัดสรรใหม่( รีฟาร์มมิ่ง) โดยในที่ประชุม ทีโอที ได้เสนอ คืนคลื่น 2.3 GHz จำนวน 34 MHz จากเดิมที่ถือครองอยู่ทั้งหมด 64MHz เพื่อแลกเปลี่ยนกับใบอนุญาตเทคโนโลยี 4 จี แต่ยังไม่มีข้อสรุปในเรื่องนี้

“ครั้งแรกที่มีการ ประชุมคือ จะคืนให้ กสทช. 30 MHz เพื่อที่จะให้ กสทช. ไปเปิดประมูล แต่ถ้าเราไม่คืน เราก็ไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการอื่นๆ นอกจากบริการโทรศัพท์สาธารณะ”” แหล่งข่าว กล่าว


_______________________________________________

TOT ย่ำไม่คืนคลื่นความถี่ 2.3GHz ให้ กสทช.เล็งอัพเกรดเป็นระบบ 4G

ประธาน บอร์ด “ทีโอที” ร่อนหนังสือถึง กสทช. ชี้แจงเหตุผลไม่คืนคลื่น อ้างจะนำไปให้บริการรองรับทั้งมือถือระบบ3จี และ4จี พร้อมเสนอเงื่อนไขต่อรองขอใบอนุญาต 4 จี

นายพันธ์เทพ จำรัสโรมรัน ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)หรือTOT เปิดเผยว่า ทีโอที เตรียมทำหนังสือถึง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)เพื่อชี้แจงเหตุผล กรณี ทีโอที ไม่คืนคลื่นในย่านความถี่ 2.3 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ให้ กสทช. โดยปัจจุบัน ทีโอที ถือครองอยู่เป็นจำนวน 64 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)

โดย ให้เหตุผลการไม่คืนคลื่น เพราะ ทีโอที ต้องนำไปขยายการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3 จี บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ในระยะ 2(เฟส2) ที่ ทีโอที กำลังจะขยายโครงข่ายการให้บริการ รวมถึงการทำธุรกิจการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) เพื่อเป็นการพัฒนาการให้บริการใหม่บนเทคโนโลยีแอลทีอี หรือ 4 จี โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม

“ตอนนี้ผู้บริหารได้ให้ฝ่ายเทคนิคไปสรุปกันว่า ทีโอที จำเป็นต้องใช้คลื่น 2.3 GHz เป็นจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ เนื่องจากทีโอที จะต้องมีการให้บริการโมบายบรอดแบนด์ และการให้บริการอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ เพื่อให้บริการโทรคมนาคมแบบครบวงจรถึงบ้านเรือนประชาชน แทนการลงทุนโครงการโครงข่ายอัจฉริยะเพื่ออนาคต หรือ เอ็นจีเอ็น ประกอบกับการใช้คลื่น 2.1 GHz ใช้ทั้งวอยซ์(เสียง)และดาต้า(ข้อมูล) ไม่เพียงพอต่อการให้บริการอย่างแน่นอน”นายพันธ์เทพ กล่าว

แหล่งข่าว จากทีโอที กล่าวว่า ใบอนุญาต(ไลเซ่นส์)ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว ทีโอที มีสิทธิใช้อีก 15 ปี กสทช.จึงไม่มีสิทธิไปทวงคืนได้ หรืออาจให้ ทีโอที คืนให้โดยความเต็มใจ แต่หากไม่คืนก็ยังเงื่อนไขของ กรมไปรษณีย์ โทรเลขเดิม ที่ระบุว่า ทีโอที ต้องใช้ในการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ (TDMA) เท่านั้น จะไปใช้ในบริการอื่นๆจะผิดเงื่อนไข ทำให้ ทีโอที มีแนวคิดที่จะเสนอคืนคลื่นเพียงบางส่วนเพื่อแลกกับการได้รับใบอนุญาตใบใหม่ จาก กสทช.

ขณะที่ แหล่งข่าวจาก กสทช. กล่าวว่า สิทธิที่ ทีโอที ได้รับจาก กรมไปรษณีโทรเลข เดิม คือการใช้ให้บริการสาธารณะ แม้ ทีโอที จะสามารถเปลี่ยนเทคโนโลยีได้ แต่เปลี่ยนวัตถุประสงค์ที่ได้สิทธิเดิมไม่ได้ แต่หาก ทีโอที เต็มใจคืนคลื่น ทาง กสทช. ก็จะนำคลื่นมาจัดสรรช่วงคลื่นความถี่ใหม่

แหล่งข่าว จากทีโอที กล่าวว่า ก่อนหน้านี้มีการประชุมของคณะกรรมการ(บอร์ด)ทีโอที ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร( ไอซีที) และ กสทช.เพื่อ ศึกษาความเป็นไปได้ในการเรียกคืนคลื่นความถี่มาจัดสรรใหม่( รีฟาร์มมิ่ง) โดยในที่ประชุม ทีโอที ได้เสนอ คืนคลื่น 2.3 GHz จำนวน 34 MHz จากเดิมที่ถือครองอยู่ทั้งหมด 64MHz เพื่อแลกเปลี่ยนกับใบอนุญาตเทคโนโลยี 4 จี แต่ยังไม่มีข้อสรุปในเรื่องนี้

“ครั้งแรกที่มีการ ประชุมคือ จะคืนให้ กสทช. 30 MHz เพื่อที่จะให้ กสทช. ไปเปิดประมูล แต่ถ้าเราไม่คืน เราก็ไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการอื่นๆ นอกจากบริการโทรศัพท์สาธารณะ”” แหล่งข่าว กล่าว

แนวหน้า
http://www.naewna.com/business/14342

_______________________________________________

ทีโอทีวอน กสทช.เห็นใจ ไม่คืนคลื่นพร้อมลุย 4 จี

นาย พันธ์เทพ จำรัสโรมรัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทีโอทีเตรียมทำหนังสือถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นกรณีไม่คืนคลื่นความถี่ย่าน 2.3 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) โดยทีโอทีถือครองอยู่ 64 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ส่วนเหตุผลการไม่คืนคลื่นย่านดังกล่าว เพราะต้องนำไปใช้ร่วมกันกับการขยายการให้บริการโทรศัพท์มือถือ 3 จี บนคลื่นความถี่ย่าน 1900 MHz ด้วยจะนำเทคโนโลยีแอลทีทีหรือ 4 จี ซึ่งจะเสริมความแข็งแกร่งและทำให้การให้บริการโทรศัพท์มือถือมีเสถียรภาพมาก ยิ่งขึ้น

“ในเบื้องต้นต้องให้ฝ่ายเทคนิคสรุปว่าทีโอที จำเป็นต้องใช้คลื่นจำนวนเท่าใด และส่วนที่ไม่ใช้จะคืน กสทช.หรือไม่อย่างไร อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีในการให้บริการโทรคมนาคมมีการพัฒนาไปมาก โดยเฉพาะการให้บริการอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือที่มีแนวโน้มว่าความต้อง การใช้จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้น คลื่นความถี่ 1900 MHz ที่เปิดให้บริการ 3 จี จะไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงจำเป็นต้องนำคลื่นความถี่ย่าน 2.3 GHz มาใช้งานด้วย”.

ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/eco/276324

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.