Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

17 พฤษภาคม 2555 ป.ป.ช.ยังไม่แจ้งคนผิดเพิ่มสัญญา 3G CAT TRUE ประชุมครั้งต่อไปวันที่ 21 พ.ค.นี้

ป.ป.ช.ยังไม่แจ้งคนผิดเพิ่มสัญญา 3G CAT TRUE ประชุมครั้งต่อไปวันที่ 21 พ.ค.นี้


ประเด็นหลัก

'คาดว่าหลังจากนี้จะไม่เชิญใครมา สอบสวนเพิ่มเติมในกรณีดังกล่าวแล้ว หากนายกิตติศักดิ์ ไม่พาดพิงถึงใครอีก'

เบื้องต้นมีการแจ้งผู้ที่ถูกกล่าวหาในกรณีดังกล่าวไว้แล้ว อาทิ บอร์ดกสท ชุดที่มีนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ เป็นประธานและนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่อยู่ในขณะนั้น เป็นต้น โดยป.ป.ช.ได้ส่งหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาแก่เจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกกล่าวหามารับ ทราบข้อกล่าวหา และชี้แจงในวันที่ 28 พ.ค.นี้ โดยผู้ที่ถูกกล่าวหาจะมารับทราบเองหรือจะส่งทนายมาแทนก็ได้ จากนั้นจะให้เวลาภายใน 15 วันในการให้ผู้ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา กลับไปทำสำนวนแก้ต่างความผิดแต่หากใครมีปัญหา ก็สามารถแจ้งเหตุความจำเป็น ซึ่งคณะอนุกรรมการฯสามารถขยายเพิ่มให้ได้อีก 15 วัน ซึ่งหากไม่มีปัญหาอะไรคณะอนุกรรมการฯ จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการป.ป.ช.ชุดใหญ่ให้ตัดสินได้ในเดือนมิถุนายน นี้

_________________________________________________________

ป.ป.ช.ยังไม่แจ้งคนผิดเพิ่มสัญญา 3G กสท/กลุ่มทรู


อนุฯป.ป.ช.ยังไม่แจ้งผู้ถูกกล่าวหาเพิ่มเติม กรณีสัญญา 3G HSPA กสทกับกลุ่มทรู หลังซีอีโอกสท เข้าให้ข้อมูลเพิ่ม รอประชุมอีกครั้งวันที่ 21 พ.ค.นี้

นายเมธี ครองแก้ว กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีการทำสัญญาโครงการ 3G HSPA ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม กับกลุ่มทรูคอร์ปอเรชั่น เปิดเผยภายหลังเชิญนายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม มาชี้แจงข้อมูลของสัญญาดังกล่าวเพิ่มเติม ว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบอร์ดและผู้ บริหารระดับสูงของกสทในชุดปัจจุบันว่าในการบริหารสัญญาที่เกิดขึ้นแล้วจาก บอร์ดชุดก่อนเป็นอย่างไรบ้าง มีปัญหา และข้อขัดข้องอะไรหรือไม่เท่านั้นซึ่งอยู่ในฐานะผู้ให้ปากคำไม่ใช่จำเลยแต่ อย่างใด

'คาดว่าหลังจากนี้จะไม่เชิญใครมา สอบสวนเพิ่มเติมในกรณีดังกล่าวแล้ว หากนายกิตติศักดิ์ ไม่พาดพิงถึงใครอีก'

ส่วนที่เคยออกมาพูดว่าการประชุมคณะอนุกรรมการฯในวันที่ 17 พ.ค.อาจมีการแจ้งรายชื่อผู้ที่ถูกกล่าวหาในโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมนั้นที่ ประชุมไม่ได้มีการพิจารณาประเด็นดังกล่าว โดยจะยกไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปวันที่ 21 พ.ค.นี้แทนเนื่องจากการประชุมครั้งนี้เน้นการไต่สวนข้อเท็จจริงมากกว่าใน ประเด็นอื่นๆ

อนึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการฯได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ สรุปว่า เจ้าหน้าที่รัฐมีการกระทำความผิดในการทำสัญญาฉบับดังกล่าวจริงโดยขัดต่อ กฎหมาย และระเบียบ 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1. พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินงานในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.ร่วมทุน) 2. พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่กำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.) และ 3. กระทำผิดตามระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ว่าด้วยการละเว้น หรือปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

เบื้องต้นมีการแจ้งผู้ที่ถูกกล่าวหาในกรณีดังกล่าวไว้แล้ว อาทิ บอร์ดกสท ชุดที่มีนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ เป็นประธานและนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่อยู่ในขณะนั้น เป็นต้น โดยป.ป.ช.ได้ส่งหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาแก่เจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกกล่าวหามารับ ทราบข้อกล่าวหา และชี้แจงในวันที่ 28 พ.ค.นี้ โดยผู้ที่ถูกกล่าวหาจะมารับทราบเองหรือจะส่งทนายมาแทนก็ได้ จากนั้นจะให้เวลาภายใน 15 วันในการให้ผู้ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา กลับไปทำสำนวนแก้ต่างความผิดแต่หากใครมีปัญหา ก็สามารถแจ้งเหตุความจำเป็น ซึ่งคณะอนุกรรมการฯสามารถขยายเพิ่มให้ได้อีก 15 วัน ซึ่งหากไม่มีปัญหาอะไรคณะอนุกรรมการฯ จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการป.ป.ช.ชุดใหญ่ให้ตัดสินได้ในเดือนมิถุนายน นี้


ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000060804


ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.