Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

17 พฤษภาคม 2555 ( ความคืบหน้า โครงข่าย MY ) ยังไม่ได้รับการพิจารณางบประมาณในการสร้างสถานีฐานเพิ่มเติมจาก ICT

( ความคืบหน้า โครงข่าย MY ) ยังไม่ได้รับการพิจารณางบประมาณในการสร้างสถานีฐานเพิ่มเติมจาก ICT


ประเด็นหลัก

ด้านนายกิตติศักดิ์ ยอมรับว่า การที่โครงการ 3จีดังกล่าวถูกตรวจสอบจากหน่วยงานก็มีปัญหาด้านการขยายโครงข่าย 3จีแบรนด์ "มาย"ของกสท เพราะขณะนี้ ยังไม่ได้รับการพิจารณางบประมาณในการสร้างสถานีฐานเพิ่มเติมจากกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) แต่ในส่วนตัวก็เข้าใจการทำงานของทุกฝ่าย ที่อยากให้เกิดความชัดเจนเสียก่อน
_________________________________________________________

ป.ป.ช.เรียกซีอีโอกสท สอบสัญญา3จีคณะ อนุฯไต่สวนสัญญา 3 จี เดินเครื่องสอบโครงการต่อ ล่าสุดเชิญ"ซีอีโอ"ขอข้อมูลเพิ่ม หลังพบมีหลักฐานใหม่ ชี้วันที่ 21 พ.ค.เรียกประชุมชี้มูล


คณะอนุฯไต่สวนสัญญา 3จีเดินเครื่องสอบโครงการต่อ ล่าสุดเชิญ "ซีอีโอ" ขอข้อมูลเพิ่มหลังพบมีหลักฐานใหม่ อ้างขอความคืบหน้าโครงการบริการ 3จี งานสะดุดหรือไม่ ชี้วันที่ 21 พ.ค.เรียกประชุมอีกครั้งชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่ม อ้างหากไม่พบความผิดบุคคลที่ 3 เพิ่มหยุดการชี้มูลแค่ "บอร์ด-จิรายุทธ"

นาย เมธี ครองแก้ว ประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนสอบข้อเท็จจริง กรณีการทำสัญญาโครงการ 3จีเอชเอสพีเอ ระหว่างเอชเอสพีเอ ระหว่าง บมจ.กสท โทรคมนาคม และบมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น ในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการป้องปันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวว่า วานนี้ (17 พ.ค.) คณะอนุกรรมการไต่สวนฯได้เชิญ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสทคนปัจจุบัน มาสอบสวน และขอข้อมูลใหม่ในการทำสัญญาโครงการดังกล่าวเพิ่มเติม โดยประเด็นในาสอบสวน ส่วนใหญ่จะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ (บอร์ด) และผู้บริหารระดับสูงของกสท ในชุดปัจจุบัน ว่าในการบริหารสัญญาที่เกิดขึ้นแล้วจากบอร์ดชุดก่อนเป็นอย่างไรบ้าง มีปัญหา และข้อขัดข้องอะไรหรือไม่ ซึ่งนายกิตติศักดิ์อยู่ในฐานะผู้ให้ปากคำไม่ใช่จำเลย

ส่วนกรณีที่เคย ระบุว่า การประชุมคณะอนุกรรมการฯในวันดังกล่าว อาจมีการแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มเติมนั้น ที่ประชุมไม่ได้มีการพิจารณาประเด็นดังกล่าว โดยจะยกไปพิจารณาเป็นการประชุมครั้งต่อไปวันที่ 21 พ.ค.นี้ แทนเนื่องจากการประชุมครั้งนี้เน้นการไตร่สวนมากกว่าในประเด็นอื่นๆ อีกทั้ง การหารือเป็นเพียงการหารายละเอียด และข้อมูลใหม่เพิ่มเติมมากกว่า

อย่าง ไรก็ดี เมื่อวันที่ 8พ.ค. ที่ผ่านมาคณะอนุฯได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ สรุปว่า เจ้าหน้าที่รัฐมีการกระทำความผิดในการทำสัญญาฉบับดังกล่าวจริง โดยขัดต่อกฎหมาย และระเบียบ 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1.พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินงานในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.ร่วมทุน) 2.พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่กำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.) และ 3.กระทำผิดตามระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ว่าด้วยการละเว้น หรือปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

"คาดว่า ระหว่างนี้อาจจะยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาบุคคลหรือเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มเติม เพราะคณะอนุฯยังไม่สรุปได้ในเรื่องนี้ และหากการสอบสวนเพิ่มจากซีอีโอของกสทวันนี้แล้ว และไม่พบพิรุธหรือมีการเชื่อได้ว่า การทำสัญญามีการพาดพิงไปยังบุคคลที่ 3 ก็มีความเป็นไปได้ที่จะไม่แจ้งข้อกล่าวหาใครเพิ่ม"

ผู้สื่อข่าว รายงานเพิ่มเติม ว่า สัญญา 3จี ระหว่างกสท กับกลุ่มทรูนั้น ได้มีการลงนามในสัญญา 6 ฉบับ เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2554 โดยเป็นการลงนามภายหลังจากที่สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ส่งร่างสัญญากลับมายังกสทเมื่อเวลา 18.00 น.ของวันที่ 26 ม.ค.2554 ซึ่งการลงนามสัญญาดังกล่าวนั้น กระทำในสมัยที่นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ เป็นประธาน ส่วนกรรมการประกอบด้วย นายศุภชัย จงศิริ นายบรรณสาร จันทร์สมศักดิ์ นายปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ นายอาคม เติมพิทยาไฟสิฐ,นายกฤษดา กวีญาณ พล.ต.ท.ไถง ปราศจากศัตรู พ.อ.เจียรนัย วงศ์สะอาด น.ส.วลัยรัตน ศรีอรุณ นายอำนวย ปรีมนวงศ์ นายวีระชัย คล้ายทอง ม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรคติ และนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำหรับขั้นตอนต่อ ไปจากนี้ทางป.ป.ช.จะส่งหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาแก่เจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกกล่าว หามารับทราบข้อกล่าวหา และชี้แจงในวันที่ 28 พ.ค.นี้ โดยผู้ที่ถูกกล่าวหาจะมาด้วยตัวเอง หรือจะส่งทนายมาแทนก็ได้ และจากนั้นจะให้เวลาภายใน 15 วันในการให้ผู้ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา กลับไปทำสำนวนแก้ต่างความผิดแต่หากใครมีปัญหา ก็สามารถแจ้งเหตุความจำเป็น ซึ่งคณะอนุฯกรรมการสามารถขยายเพิ่มให้ได้อีก 15 วัน ซึ่งหากไม่มีปัญหาอะไรอีก คณะอนุกรรมการฯ จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดป.ป.ช.ตัดสินได้ในเดือนมิ.ย.นี้

ด้านนาย กิตติศักดิ์ ยอมรับว่า การที่โครงการ 3จีดังกล่าวถูกตรวจสอบจากหน่วยงานก็มีปัญหาด้านการขยายโครงข่าย 3จีแบรนด์ "มาย"ของกสท เพราะขณะนี้ ยังไม่ได้รับการพิจารณางบประมาณในการสร้างสถานีฐานเพิ่มเติมจากกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) แต่ในส่วนตัวก็เข้าใจการทำงานของทุกฝ่าย ที่อยากให้เกิดความชัดเจนเสียก่อน

กรุงเทพธุรกิจ
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20120517/4522
54/%BB.%BB.%AA.%E0%C3%D5%C2%A1%AB%D5%CD%D5%E2
%CD-%A1%CA%B7-
%CA%CD%BA%CA%D1%AD%AD%D23%A8%D5-
%CD%E9%D2%A7%BE%BA%CB%C5%D1%A1%B0%D2%B9%E3%
CB%C1%E8.html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.