Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

17 สิงหาคม 2555 TRUEMOVE H มั่นใจ4ล้านแน่นอนสิ้นปีนี้/TRUEMOVEสิ้นประมาณ19.3ล้าน/ส่วนครอบคลุมพื้นที่ 77 จ.สิ้นไตรมาส 1 ของปี 2555

TRUEMOVE H มั่นใจ4ล้านแน่นอนสิ้นปีนี้/TRUEMOVEสิ้นประมาณ19.3ล้าน/ส่วนครอบคลุมพื้นที่ 77 จ.สิ้นไตรมาส 1 ของปี 2555


ประเด็นหลัก


นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโมบายล์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วงครึ่งปีสุดท้ายเชื่อว่าจะมีอัตราการเติบโต เพิ่มมากยิ่งขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคมีความคุ้นเคยเรื่องการใช้เทคโนโลยี โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3 จี ดังนั้นเชื่อว่าผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะเปลี่ยนระบบจากโทรศัพท์ เคลื่อนที่ 2 จีมาใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 จี ซึ่งปัจจุบัน ทรูมูฟ เอช มีลูกค้าที่เข้ามาใช้ระบบ 3 จีบนย่านความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์จำนวน 2 ล้านรายแล้วและภายในสิ้นปีนี้คาดว่าจะมีลูกค้าเข้ามาจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 4 ล้านราย


นายอติรุตม์ กล่าวอีกว่า หลังจาก ทรูมูฟ เอช เปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3จี ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2554 โดยเปิดให้บริการในพื้นที่ 16 จังหวัดทั่วประเทศ และ สิ้นไตรมาส 1 ของปี 2555 ทรูมูฟ เอช ได้ขยายบริการครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 5,000 ตำบล ใน 77 จังหวัดทั่วไทย และมีเป้าหมายขยายบริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ (7,235 ตำบล ) ภายในสิ้นปี 2555


และกลุ่มทรู โมบายมีผู้ใช้บริการทั้งสิ้นประมาณ 19.3 ล้านราย ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2555 ซึ่งเพิ่มขึ้น 5.2% จากไตรมาส 1 ปี 2554 ทั้งนี้ กลุ่มทรู โมบายมีส่วนแบ่งตลาดในอัตรา 25.2 % ของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยรวม โดยให้บริการทั้งในระบบเติมเงินและรายเดือน ในไตรมาส 1 ปี 2555 มีสัดส่วนผู้ใช้บริการแบบเติมเงินและรายเดือนในอัตรา 90 % และ 10 % ของจำนวนผู้ใช้บริการทั้งหมด______________________________________


ทรูฯมั่นใจสิ้นปีลูกค้า4ล้านราย


อติ รุฒม์ โตทวีแสนสุข"อติรุฒม์" มือการตลาดกลุ่มทรู เผยทิศทางธุรกิจครึ่งปีหลัง อัตราการเติบโตเพิ่มมากยิ่งขึ้น เผยจำนวนลูกค้าทรูมูฟ เอช มีถึง 2 ล้านราย สิ้นปีเชื่อถึง 4 ล้านราย เหตุที่ดึง "ณเดชน์" เป็นพรีเซนเตอร์ชวนคนไทยเปลี่ยนมาใช้ระบบ 3 จี เนื่องจากเคยเป็นพรีเซนเตอร์ ทรูมูฟ มาก่อน ชี้เป็นบุคคลที่มีคนชื่นชม


นา ยอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโมบายล์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วงครึ่งปีสุดท้ายเชื่อว่าจะมีอัตราการเติบโต เพิ่มมากยิ่งขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคมีความคุ้นเคยเรื่องการใช้เทคโนโลยี โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3 จี ดังนั้นเชื่อว่าผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะเปลี่ยนระบบจากโทรศัพท์ เคลื่อนที่ 2 จีมาใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 จี ซึ่งปัจจุบัน ทรูมูฟ เอช มีลูกค้าที่เข้ามาใช้ระบบ 3 จีบนย่านความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์จำนวน 2 ล้านรายแล้วและภายในสิ้นปีนี้คาดว่าจะมีลูกค้าเข้ามาจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 4 ล้านราย


ส่วนเหตุผลที่ ทรูมูฟ เอช ดึง ณเดชน์ คูกิมิยะ มาเป็นพรีเซนเตอร์ภายใต้แคมเปญ " ณเดชน์ ชวนคนไทยทั้งประเทศ เปลี่ยนเป็นทรูมูฟ เอชใช้ 3G+ โทรชัด เน็ตแรงถึงใจ" เนื่องจากว่า ณเดชน์ เคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ ทรูมูฟ หรือ บริษัท ทรูมูฟ จำกัด ที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 2 จี เมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2554 ซึ่งช่วงเวลานั้น ทรูมูฟ ได้ขยายเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย


อย่าง ไรก็ตามหลังจาก ทรูมูฟ เอช ปรับปรุงระบบใหม่เป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3จี จากเทคโนโลยีระบบซีดีเอ็มเอ มาเป็นเทคโนโลยีระบบ เอชเอสพีเอ บนย่านความถี่ 850 เมกะเฮริตซ์ "ณเดชน์" เป็นผู้ใช้บริการกลุ่มแรก ๆ ที่ได้ทดสอบเครือข่ายเนื่องจากเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ ทรูมูฟ มาก่อน
"ณเดชน์ มีประสบการณ์ใช้งานทั้ง 2 จีและ3 จี ทางเราก็เลยเลือกให้มาเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อสะท้อนถึงเครือข่ายการใช้งานและ ชวนลูกค้าเปลี่ยนมาใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 จี และ ภาพลักษณ์ของ ณเดชน์ สำหรับสายตาผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นและเป็นบุคคลที่ชื่นชมทั่วประเทศ แคมเปญนี้ ณเดชน์ ยังออกมาร้องเพลงชวนคนไทยและออกสเต็ปในการเต้นอีกด้วย นอกเหนือจากเครือข่ายต้องมีอุปกรณ์และคอนเทนต์ที่ดีซึ่งกลุ่มทรูก็มีองค์ ประกอบเหล่านี้รองรับทั้งหมดอยู่แล้ว"


นายอติรุตม์ กล่าวอีกว่า หลังจาก ทรูมูฟ เอช เปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3จี ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2554 โดยเปิดให้บริการในพื้นที่ 16 จังหวัดทั่วประเทศ และ สิ้นไตรมาส 1 ของปี 2555 ทรูมูฟ เอช ได้ขยายบริการครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 5,000 ตำบล ใน 77 จังหวัดทั่วไทย และมีเป้าหมายขยายบริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ (7,235 ตำบล ) ภายในสิ้นปี 2555


และกลุ่มทรู โมบายมีผู้ใช้บริการทั้งสิ้นประมาณ 19.3 ล้านราย ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2555 ซึ่งเพิ่มขึ้น 5.2% จากไตรมาส 1 ปี 2554 ทั้งนี้ กลุ่มทรู โมบายมีส่วนแบ่งตลาดในอัตรา 25.2 % ของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยรวม โดยให้บริการทั้งในระบบเติมเงินและรายเดือน ในไตรมาส 1 ปี 2555 มีสัดส่วนผู้ใช้บริการแบบเติมเงินและรายเดือนในอัตรา 90 % และ 10 % ของจำนวนผู้ใช้บริการทั้งหมด


นอกจากนี้นายอติรุฒม์ ยังกล่าวด้วยว่า หลังจากได้รับมอบหมายให้กลับมาดูแลรับผิดชอบส่วนงานทางด้านการตลาดโทรศัพท์ เคลื่อนที่อีกครั้งหนึ่งผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีความเข้าใจและรู้ ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีจากเดิมที่ใช้บริการประเภทเสียง แต่ ณ วันนี้ลูกค้ามีแนวโน้มของการใช้ดาต้า (มีเพิ่มสูงมากขึ้น) เนื่องจากอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่รองรับการใช้งานประเภทดาต้าเพิ่มขึ้นตาม ลำดับและราคาเครื่องโทรศัพท์ก็ปรับตัวลดลงมาเช่นเดียวกันทำให้ตลาดดาต้ามี ปริมาณการใช้งานเพิ่มสูงขึ้น


ส่วนกรณีที่ คณะกรรมการบอร์ด แคท หรือ บริษัท กสทโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้แก้ไขสัญญาสัมปทานโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่ภายใต้การให้ บริการระบบ 3 จีย่านความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์นั้น "ลูกค้าชัดเจนแก้ไขสัญญาก็แก้ไขสัญญากันไปเพราะไม่กระทบต่อลูกค้า ตอนนี้การแก้ไขสัญญาเริ่มมีสัญญาณที่ดี"

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=136262:4&catid=123:2009-02-08-11-44-33&Itemid=491

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.