Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

21 สิงหาคม 2555 TRUEonlineควังเงินลงทุน 1 หมื่นลบ. ในการขยายโครงข่าย ชี้เป็นผู้นำตลาดร้อยละ 43.5% // สร้างรายได้ให้กลุ่ม TRUE ร้อยละ 40

TRUEonlineควังเงินลงทุน 1 หมื่นลบ. ในการขยายโครงข่าย ชี้เป็นผู้นำตลาดร้อยละ 43.5% // สร้างรายได้ให้กลุ่ม TRUE ร้อยละ 40


ประเด็นหลัก

นายเจริญ ลิ่มกังวาฬมงคล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ ทรูออนไลน์ บริษัทในกลุ่มบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)คาดว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยในปีนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 5 แสนราย โดยทรูตั้งเป้ามีลูกค้าใหม่ 2.5 แสนราย ซึ่งช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาสามารถทำได้ 1.3 แสนรายแล้ว เชื่อว่าทั้งปีจะทำได้ตามเป้าหมาย จึงจะเป็นการตอกย้ำการเป็นผู้นำตลาดในระยะยาว ปัจจุบัน ทรูออนไลน์มีส่วนแบ่งตลาด 43.5% หรือประมาณ 1.47 ล้านราย เป็นอันดับ 1 ในตลาด

ขณะเดียวกันปัจจุบันบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดบรอดแบนด์เป็น อันดับ 1 อยู่ที่ 43.5% และคาดว่าสิ้นปีนี้ส่วนแบ่งการตลาดจะเพิ่มขึ้นอีก ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้ของบรอดแบนด์ คิดเป็น 50% ของทรูออนไลน์ ขณะที่สัดส่วนรายได้ของทรูออนไลน์ คิดเป็น 40% ของรายได้ TRUE
ภาพรวม ตลาดอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ในประเทศไทยในปีนี้มีการเติบโตกว่า 20% โดยจำนวนผู้ใช้ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 3.5 ล้านครัวเรือน และน่าจะเพิ่มเป็น 3.8 ล้านครัวเรือนภายในสิ้นปีนี้ ถือว่าอยู่ในช่วงที่การเติบโตจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ทรูออนไลน์คาดว่าจะเติบโตราว 20.5% ในปีนี้ใกล้เคียงกับตลาดรวม


อีก ทั้งในครึ่งปีหลัง ยังคงมีการขยายโครงข่ายในต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง และเน้นบริการแบบครบวงจรมากขึ้น โดยปีนี้ใช้เงินลงทุนประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ในการขยายโครงข่าย และปรับปรุงระบบ
_______________________________________

TRUE หวังปีนี้ลูกค้าใหม่ทรูออนไลน์เกินเป้าที่ตั้งไว้ 2.5 แสนราย


นาย นนท์ อิงคุทานนท์ ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริการ บรอดแบนด์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE บริษัทคาดว่าลูกค้าใหม่ทรูออนไลน์ในปีนี้จะเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 2.5 แสนราย เนื่องจากมีการขยายตลาดไปยังต่างจังหวัด และคาดว่ารายได้ในส่วนของการให้บริการบรอดแบนด์จะได้ตามเป้าที่ 1.2 หมื่นล้านบาท

โดยในช่วงครึ่งปีแรกบริษัทมีลูกค้าผู้ใช้บริการ บรอดแบนด์รายใหม่เพิ่มขึ้นสุทธิแล้วกว่า 1.3 แสนราย จากเป้าหมายดังกล่าว ทำให้ปัจจุบันมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น 1.47 ล้านราย

ขณะเดียวกัน ปัจจุบันบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดบรอดแบนด์เป็นอันดับ 1 อยู่ที่ 43.5% และคาดว่าสิ้นปีนี้ส่วนแบ่งการตลาดจะเพิ่มขึ้นอีก ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้ของบรอดแบนด์ คิดเป็น 50% ของทรูออนไลน์ ขณะที่สัดส่วนรายได้ของทรูออนไลน์ คิดเป็น 40% ของรายได้ TRUE

นอก จากนี้ในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้จะขยายเครือข่ายให้บริการบรอดแบนด์ให้ครอบ คลุมมากกว่า 50 จังหวัดทั่วประเทศ จากปัจจุบันที่มีมากกว่า 30 จังหวัดทั่วประเทศ

อีกทั้งในครึ่งปีหลัง ยังคงมีการขยายโครงข่ายในต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง และเน้นบริการแบบครบวงจรมากขึ้น โดยปีนี้ใช้เงินลงทุนประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ในการขยายโครงข่าย และปรับปรุงระบบ

โดยขณะนี้บริษัทได้ขยายบริการ อัลตร้า ไฮ-สปีด อินเทอร์เน็ต ในตลาดต่างจังหวัด ซึ่งจะสามารถให้ 3 บริการพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคเบิ้ลทีวี และโทรศัพท์บ้านแบบไม่มีรายเดือน


ข่าวหุ้นธุรกิจ
http://www.kaohoon.com/online/44053/TRUE-
%CB%C7%D1%A7%BB%D5%B9%D5%E9%C5%D9%A1%A4%E9
%D2%E3%CB%C1%E8%B7%C3%D9%CD%CD%B9%E4%C5%B9
%EC%E0%A1%D4%B9%E0%BB%E9%D2%B7%D5%E8%B5%D1%
E9%A7%E4%C7%E9-2.5-%E1%CA%B9%C3%D2%C2-.htm

_______________________________


ทรูออนไลน์ มั่นใจปีนี้ลูกค้าใหม่ตามเป้า 2.5 แสนราย รายได้เพิ่มเป็น 6 พันลบ.


นาย เจริญ ลิ่มกังวาฬมงคล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ ทรูออนไลน์ บริษัทในกลุ่มบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)คาดว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยในปีนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 5 แสนราย โดยทรูตั้งเป้ามีลูกค้าใหม่ 2.5 แสนราย ซึ่งช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาสามารถทำได้ 1.3 แสนรายแล้ว เชื่อว่าทั้งปีจะทำได้ตามเป้าหมาย จึงจะเป็นการตอกย้ำการเป็นผู้นำตลาดในระยะยาว ปัจจุบัน ทรูออนไลน์มีส่วนแบ่งตลาด 43.5% หรือประมาณ 1.47 ล้านราย เป็นอันดับ 1 ในตลาดภาพรวมตลาดอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ในประเทศไทยในปีนี้ มีการเติบโตกว่า 20% โดยจำนวนผู้ใช้ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 3.5 ล้านครัวเรือน และน่าจะเพิ่มเป็น 3.8 ล้านครัวเรือนภายในสิ้นปีนี้ ถือว่าอยู่ในช่วงที่การเติบโตจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ทรูออนไลน์คาดว่าจะเติบโตราว 20.5% ในปีนี้ใกล้เคียงกับตลาดรวม

ทั้ง นี้ ทรูออนไลน์ จะยังคงเดินหน้าพัฒนาบริการบรอดแบนด์ทั้งแบบมีสายและไร้สายอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์คนทุกกลุ่ม ให้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างทัดเทียมกัน และที่สำคัญคือเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

“เรายังคงเป็น ผู้ให้บริการบรอดแบนด์อันดับ 1 โดยครึ่งปีแรกลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า 1.3 แสนราย รวมเป็น 1.47 ล้านราย เพิ่มรายได้ธุรกิจบริการบรอดแบนด์ ทรูออนไลน์เป็นประมาณ 6 พันล้านบาท โดยการเติบโตหลักมาจากการขยายตัวของลูกค้าบ้านและบริการ WiFi ซึ่งมีอัตราเติบโตสูงถึง 20.5% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา"นายเจริญ กล่าว

ด้านนายนนท์ อิงคุทานนท์ ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริการบรอดแบนด์ TRUE กล่าวว่า ครึ่งปีแรกทรูออนไลน์มีรายได้จากบริการบรอดแบนด์อยู่ที่ 6,000 ล้านบาท จากเป้ารวมทั้งปี 1.2 หมื่นล้านบาท โดยกลยุทธ์สำคัญคือการขยายโครงข่ายและบริการไป 30 จังหวัดหัวเมืองที่มีการเติบโตสูง ทำให้มีสัดส่วนลูกค้าในกรุงเทพ 85% และต่างจังหวัด 15% ซึ่งมีแนวโน้มขยายไปได้อีกมาก เมื่อรวมกับกลยุทธ์คอนเวอร์เจนซ์ ทรูวิชั่นส์ และทรูมูฟ จะทำให้การขยายตลาดทำได้เร็วขึ้น

ส่วนการแข่งขันทางด้านราคาในตลาดจะเริ่มน้อยลง โดยจะเห็นได้จากคงตัว 7 เมกะบิต/วินาที ที่ราคา 590 บาทมาระยะหนึ่ง

อินโฟเควสท์
http://www.ryt9.com/s/iq05/1472310

_____________________________________


'ทรูออนไลน์' ยันรั้งเบอร์1บรอดแบนด์ แจงฝนตกทำเน็ตหลุดบ่อย

ทรู ออนไลน์ โว 6 เดือนลูกค้าใหม่เพิ่ม 65% สูงเป็นประวัติการณ์ ปักธงขยาย Docsis ครอบคลุม 50 จังหวัด ยึดคอนเวอร์เจนซ์เป็นกลยุทธ์หลัก สนับสนุนการใช้งานแบบคุ้มค่า...

นายนนท์ อิงคุทานนท์ ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริการบรอดแบนด์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรกทรูออนไลน์มีลูกค้าใหม่จำนวน 130,000 ราย คิดเป็นการเติบโต 65% ของช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้อัตราดังกล่าวสูงเป็นประวัติการณ์ จากปัจจัยการขยายตลาดต่างจังหวัดและการให้บริการเทคโนโลยี Docsis 3.0 ในราคาระดับเดียวกับตลาด ส่งผลให้ปัจจุบันทรูออนไลน์มีลูกค้า 1.47 ล้านราย โดยแพ็กเกจที่นิยมทั้งในต่างจังหวัดและกรุงเทพฯ​ คือ 10Mbps ราคา 699 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ บริษัทยังคงสนับสนุนแพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์เป็นกลยุทธ์หลักอย่างต่อเนื่องและ ทำตลาดแพ็กเกจในราคาสูงขึ้น จากปัจจุบันที่มีรายได้เฉลี่ยต่อลูกค้าประมาณ 709 บาทต่อเดือน เพื่อเพิ่มการรับรู้รายได้ให้สายธุรกิจทรูออนไลน์

อย่าง ไรก็ตาม จากการสำรวจของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ระบุว่าปัจจุบันทรูออนไลน์ยังมีส่วนแบ่งการตลาดบรอดแบนด์เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ด้วยสัดส่วน 43.5% แม้ว่าจำนวนลูกค้าใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตอนในจะเริ่มอิ่มตัว แต่ในเขตกรุงเทพฯ รอบนอกยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับต่างจังหวัด บริษัทจึงเป้าขยายบริการบรอดแบนด์ผ่านเทคโนโลยี Docsis 3.0 ให้ครอบคลุม 50 จังหวัดทั่วประเทศ โดยปัจจุบันสามารถใช้บริการได้แล้ว 30 จังหวัด ทั้งนี้ เชื่อว่าปัญหาจอดำจะไม่มีผลกระทบต่อความมั่นใจของลูกค้าในการใช้บริการกลุ่ม ทรูซึ่งมีการคอนเวอร์เจนซ์หลายบริการเข้าด้วยกัน

นายนนท์ กล่าวอีกว่า สำหรับปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่อาจพบการหลุดได้บ่อยในช่วงนี้ เป็นผลจากสภาพอากาศซึ่งพบได้บ่อยโดยเฉพาะในฤดูฝน เนื่องจากความชื้นอาจส่งผลกระทบต่อความต้านทานของสายสัญญาณได้

นาย เจริญ ลิ่มกังวาฬมงคล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ ทรูออนไลน์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทจะเน้นการขยายตลาดในรูปแบบ TriPle Play รวมความคุ้มค่าในการคอนเวอร์เจนซ์ระหว่างอินเทอร์เน็ตจากทรูออนไลน์ เคเบิ้ลทีวีจากทรูวิชั่นส์ และโทรศัพท์บ้านแบบไม่มีรายเดือน รวมถึงบริการเสริมจากทรูออนไลน์และการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตความเร็ว 50Mbps แก่โรงเรียนทุกจังหวัดที่ทรูออนไลน์ขยายโครงข่าย Docsis 3.0 ไปถึง และยังร่วมกับภาครัฐในการให้บริการอินเทอร์เน็ต ICT Wifi และเทศบาลต่างๆ ในการให้บริการ Free Wifi เพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร.

ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/285266

จากคุณ : So magawn
เขียนเมื่อ : 21 ส.ค. 55 23:31:10

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.