Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

19 มกราคม 2555 CAT (รวม)วางระบบเคเบิล 14 ประเทศยาว 8,000 กม.รอบโลกรวมเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัย รองรับเทคโนโลยี 100 Gbps ต่อ 1 Wavel

CAT (รวม)วางระบบเคเบิล 14 ประเทศยาว 8,000 กม.รอบโลกรวมเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัย รองรับเทคโนโลยี 100 Gbps ต่อ 1 Wavel


ประเด็นหลัก

​ทั้งนี้ ระบบ​เค​เบิล​ใต้น้ำระหว่างประ​เทศ APG ​เป็น​การร่วมกันวาง​แผนพัฒนาจัดสร้างของกลุ่ม​ผู้ประกอบ​การสื่อสาร​โทร คมนาคม​และอิน​เทอร์​เน็ตชั้นนำของ​โลก รวม​ทั้ง​ใน ภูมิภาค​เอ​เชีย​แปซิฟิกรวมกว่า 14 ราย ​โดยระบบ​เค​เบิล​ใต้น้ำดังกล่าวถูกออก​แบบ​ให้มี​ความจุ​โดยรวม (Total Design Capacity) ​ทั้งหมด 54.8 Terabits ต่อวินาที ​และ​ใช้​เทค​โน​โลยี​ใหม่ล่าสุด 40 Gbps ต่อ 1 Wavelength นอกจากนี้ยังสามารถรองรับ​เทค​โน​โลยี 100 Gbps ต่อ 1 Wavelength ​เพื่อ​ใช้งาน​ในอนาคต ​จึง​เป็นระบบ​เค​เบิล​ใต้น้ำระหว่างประ​เทศที่มี​ความจุสูง​เป็นอันดับต้น ๆ ของภูมิภาค​ในขณะนี้


ขณะนี้ระบบเคเบิลใต้น้ำ APG อยู่ระหว่างการจัดสร้าง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการได้ภายในกลางปี 2557 ด้วยความยาวของเส้นเคเบิลใยแก้วกว่า 8,000 กิโลเมตรที่จะเชื่อมโยงทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีจุดขึ้นบกในประเทศ ต่าง ๆ ประกอบด้วย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ฮ่องกง ไต้หวัน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และไทย ทำให้ CAT เป็นผู้ให้บริการรายเดียวของประเทศไทยที่มีระบบเคเบิลใต้น้ำ ระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถให้บริการเชื่อมโยงโดยตรงจากประเทศไทยไปยังทุกภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกได้มากที่สุด


อีก​ทั้ง​เส้นทางของระบบ​เค​เบิล​ใต้น้ำ​ เส้นนี้จะมี​การศึกษา​และพิจารณาอย่างดีที่สุด​เพื่อหลีก​เลี่ยง​ความ ​เสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ ​แผ่นดิน​ไหว​หรือพายุ​ไต้ฝุ่น ​โดย CAT มุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบดังกล่าว​ให้​เป็น​เส้นทางหลัก​และ​เส้นทางสำรอง ​ซึ่งจะ​ทำ​ให้ CAT สามารถ​ให้บริ​การ​ได้​เทียบ​เท่าระดับสากลทั่วทุกภูมิภาคของ​โลก​และด้วย​ แบนด์วิดท์สูง​จึงรองรับ​การ​ใช้งานที่สามารถตอบสนอง​การ​เติบ​โต​ในยุคที่ มี​ความคับคั่งของข้อมูลบน​แอพพลิ​เคชั่นที่หลากหลาย ​เพื่อศักยภาพ​ใน​การ​ให้บริ​การ​แก่คน​ไทยระดับสากล
________________________________________________________


CAT วางระบบเคเบิลเพิ่มศักยภาพการสื่อสาร


นาย สุรพล สงวนศิลป์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจโครงข่าย บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT บอกว่า ล่าสุดได้ร่วมจัดสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ Asia Pacific Gateway หรือ APG กับกลุ่มผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตชั้นนำของโลก รวมทั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมกว่า 14 ราย เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบโทรคมนาคมทั้งภายใน และระหว่างประเทศให้สูงขึ้นเมื่อเทียบจากปัจจุบัน

โดยคาดว่า จะดำเนินการวางระบบได้แล้วเสร็จ และพร้อมให้บริการได้ภายในกลางปี 2557 ด้วยความยาวของเส้นเคเบิลใยแก้วกว่า 8,000 กิโลเมตร เชื่อมโยงทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

moneychannel
http://www.moneychannel.co.th/Menu6/Moneylinenews/tabid/89/newsid491/166302/Default.aspx

_______________________________________________________

CAT ร่วมสร้างระบบ​เค​เบิล​ใต้น้ำระหว่างปท.APG พร้อม​ให้บริ​การปี 57

นาย สุรพล สงวนศิลป์ รองกรรม​การ​ผู้จัด​การ​ใหญ่ สายงานธุรกิจ​โครงข่าย บมจ. กสท ​โทรคมนาคม(CAT)​เปิด​เผยกรณี​การ​เข้าร่วมจัดสร้างระบบ​เค​เบิล​ใต้น้ำ ระหว่างประ​เทศ Asia Pacific Gateway(APG)​ซึ่ง CAT หนึ่ง​ใน​ผู้​ให้บริ​การสื่อสาร​โทรคมนาคมหลักของ​ไทย​ได้​เข้าร่วมลงทุนจัด สร้างระบบ พร้อม​ให้บริ​การ​ได้​ในปี 57

​ทั้งนี้ ระบบ​เค​เบิล​ใต้น้ำระหว่างประ​เทศ APG ​เป็น​การร่วมกันวาง​แผนพัฒนาจัดสร้างของกลุ่ม​ผู้ประกอบ​การสื่อสาร​โทร คมนาคม​และอิน​เทอร์​เน็ตชั้นนำของ​โลก รวม​ทั้ง​ใน ภูมิภาค​เอ​เชีย​แปซิฟิกรวมกว่า 14 ราย ​โดยระบบ​เค​เบิล​ใต้น้ำดังกล่าวถูกออก​แบบ​ให้มี​ความจุ​โดยรวม (Total Design Capacity) ​ทั้งหมด 54.8 Terabits ต่อวินาที ​และ​ใช้​เทค​โน​โลยี​ใหม่ล่าสุด 40 Gbps ต่อ 1 Wavelength นอกจากนี้ยังสามารถรองรับ​เทค​โน​โลยี 100 Gbps ต่อ 1 Wavelength ​เพื่อ​ใช้งาน​ในอนาคต ​จึง​เป็นระบบ​เค​เบิล​ใต้น้ำระหว่างประ​เทศที่มี​ความจุสูง​เป็นอันดับต้น ๆ ของภูมิภาค​ในขณะนี้

อีก​ทั้ง​เส้นทางของระบบ​เค​เบิล​ใต้น้ำ​เส้น นี้จะมี​การศึกษา​และพิจารณาอย่างดีที่สุด​เพื่อหลีก​เลี่ยง​ความ ​เสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ ​แผ่นดิน​ไหว​หรือพายุ​ไต้ฝุ่น ​โดย CAT มุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบดังกล่าว​ให้​เป็น​เส้นทางหลัก​และ​เส้นทางสำรอง ​ซึ่งจะ​ทำ​ให้ CAT สามารถ​ให้บริ​การ​ได้​เทียบ​เท่าระดับสากลทั่วทุกภูมิภาคของ​โลก​และด้วย​ แบนด์วิดท์สูง​จึงรองรับ​การ​ใช้งานที่สามารถตอบสนอง​การ​เติบ​โต​ในยุคที่ มี​ความคับคั่งของข้อมูลบน​แอพพลิ​เคชั่นที่หลากหลาย ​เพื่อศักยภาพ​ใน​การ​ให้บริ​การ​แก่คน​ไทยระดับสากล

นายสุรพกล กล่าวว่า ขณะนี้ระบบ​เค​เบิล​ใต้น้ำ APG อยู่ระหว่าง​การจัดสร้าง คาดว่าจะ​แล้ว​เสร็จพร้อม​ให้บริ​การ​ได้ภาย​ในกลางปี 57 ด้วย​ความยาวของ​เส้น​เค​เบิล​ใย​แก้วกว่า 8,000 กิ​โล​เมตร​เชื่อม​โยงทั่ว​ทั้งภูมิภาค​เอ​เชีย​แปซิฟิกมีจุดขึ้นบก​ในประ​ เทศต่าง ๆ ประกอบด้วย มา​เล​เซีย สิงค​โปร์ ​เวียดนาม ฮ่องกง ​ไต้หวัน จีน ญี่ปุ่น ​เกาหลี ​และ​ไทย ​ทำ​ให้ CAT ​เป็น​ผู้​ให้บริ​การราย​เดียวของประ​เทศ​ไทยที่มีระบบ​เค​เบิล​ใต้น้ำ ระหว่างประ​เทศ ​ซึ่งสามารถ​ให้บริ​การ​เชื่อม​โยง​โดยตรงจากประ​เทศ​ไทย​ไปยังทุกภูมิภาค ต่าง ๆ ของ​โลก​ได้มากที่สุด

อิน​โฟ​เควสท์
http://www.ryt9.com/s/iq03/1325069

_______________________________________________________


CAT ร่วมจัดสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างปท. APG เพิ่มเส้นทางหลักและสำรองครอบคลุมทั่วโลกนาย สุรพล สงวนศิลป์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจโครงข่าย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยกรณีการเข้าร่วมจัดสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ “Asia Pacific Gateway” หรือ APG ซึ่ง CAT หนึ่งในผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมหลักของไทย ได้เข้าร่วมลงทุนจัดสร้างระบบ พร้อมให้บริการได้ในปี 2557


“ระบบ เคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ APG เป็นการร่วมกันวางแผนพัฒนาจัดสร้างของกลุ่มผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมและ อินเทอร์เน็ตชั้นนำของโลก รวมทั้งใน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมกว่า 14 ราย โดยระบบเคเบิลใต้น้ำดังกล่าวถูกออกแบบให้มีความจุโดยรวม (Total Design Capacity) ทั้งหมด 54.8 Terabits ต่อวินาที และใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด 40 Gbps ต่อ 1 Wavelength นอกจากนี้ยังสามารถรองรับเทคโนโลยี 100 Gbps ต่อ 1 Wavelength เพื่อใช้งานในอนาคต จึงเป็นระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศที่มีความจุสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของภูมิภาคในขณะนี้ อีกทั้งเส้นทางของระบบเคเบิลใต้น้ำเส้นนี้จะมีการศึกษาและพิจารณาอย่างดีที่ สุดเพื่อหลีกเลี่ยงความ เสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหวหรือพายุไต้ฝุ่น โดย CAT มุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบดังกล่าวให้เป็นเส้นทางหลักและเส้นทางสำรอง ซึ่งจะทำให้ CAT สามารถให้บริการได้เทียบเท่าระดับสากลทั่วทุกภูมิภาคของโลกและด้วยแบนด์ วิดท์สูงจึงรองรับการใช้งานที่สามารถตอบสนองการเติบโตในยุคที่มีความคับคั่ง ของข้อมูลบนแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย เพื่อศักยภาพในการให้บริการแก่คนไทยระดับสากล ” นายสุรพลกล่าว


ขณะ นี้ระบบเคเบิลใต้น้ำ APG อยู่ระหว่างการจัดสร้าง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการได้ภายในกลางปี 2557 ด้วยความยาวของเส้นเคเบิลใยแก้วกว่า 8,000 กิโลเมตรที่จะเชื่อมโยงทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีจุดขึ้นบกในประเทศ ต่าง ๆ ประกอบด้วย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ฮ่องกง ไต้หวัน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และไทย ทำให้ CAT เป็นผู้ให้บริการรายเดียวของประเทศไทยที่มีระบบเคเบิลใต้น้ำ ระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถให้บริการเชื่อมโยงโดยตรงจากประเทศไทยไปยังทุกภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกได้มากที่สุด

มติชน
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1326951401&grpid=03&catid=03


ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.