Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

20 พฤษภาคม 2554 ศาลรับสัญญา3G-CATโดยไม่ชอบด้วยกม.ทำให้DTACเสียหาย-เดือนร้อน//แต่จะไม่คุ้มครองแล้วเมื่อยื่นอุทธรณ์แต่สามารถฟ้องแพ่งได้

ศาลรับสัญญา3G-CATโดยไม่ชอบด้วยกม.ทำให้DTACเสียหาย-เดือนร้อน//แต่จะไม่คุ้มครองแล้วเมื่อยื่นอุทธรณ์แต่สามารถฟ้องแพ่งได้

ศาลรับสัญญา3G-CATโดยไม่ชอบด้วยกม.ทำให้DTACเสียหาย-เดือนร้อน//แต่จะไม่คุ้มครองแล้วเมื่อยื่นอุทธรณ์แต่สามารถฟ้องแพ่งได้

ประเด็นหลัก

ศาล ปกครองกลาง โดยนายประวิตร บุญเทียม ตุลาการหัวหน้าศาลปกครองกลางและคณะมีคำสั่งรับฟ้องคดีที่ บมจ.โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค ยื่นฟ้อง บมจ.กสท โทรคมนาคม และคณะกรรมการ บมจ.กสท โทรคมนาคม ว่า ดำเนินการเซ็นสัญญาโครงการ 3G HSPA กับกลุ่มบริษัท บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะข้อหาคณะกรรมการ บมจ.กสท โทรคมนาคม อนุมัติให้บมจ.กสท โทรคมนาคมดำเนินการเซ็นสัญญาโครงการ 3G HSPA กับกลุ่มบริษัท บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาจทำให้ดีแทค ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการโทรคมนาคม เช่นเดียวกันได้รับความเดือดร้อน เสียหายได้ จึงอยู่ในอำนาจที่ศาลจะรับพิจารณาไว้ได้

________________________________________________________

ดีแทค เศร้า ศาลไม่รับคุ้มครองฉุกเฉินระงับ 3 จี

แทค เศร้า ศาลปกครองไม่รับคุ้มครองฉุกเฉิน คดีฟ้อง กสท ให้ระงับ 3 จี แต่รับฟ้องบางข้อหาเท่านั้น...

เย็น วันที่ 19 พ.ค. ศาลปกครองกลาง โดยนายประวิตร บุญเทียม ตุลาการหัวหน้าศาลปกครองกลางและคณะมีคำสั่งรับฟ้องคดีที่ บมจ.โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค ยื่นฟ้อง บมจ.กสท โทรคมนาคม และคณะกรรมการ บมจ.กสท โทรคมนาคม ว่า ดำเนินการเซ็นสัญญาโครงการ 3G HSPA กับกลุ่มบริษัท บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะข้อหาคณะกรรมการ บมจ.กสท โทรคมนาคม อนุมัติให้บมจ.กสท โทรคมนาคมดำเนินการเซ็นสัญญาโครงการ 3G HSPA กับกลุ่มบริษัท บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาจทำให้ดีแทค ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการโทรคมนาคม เช่นเดียวกันได้รับความเดือดร้อน เสียหายได้ จึงอยู่ในอำนาจที่ศาลจะรับพิจารณาไว้ได้

ส่วนในข้อหาที่ สอง ที่ขอให้ศาลพิจารณามีคำสั่งให้บมจ.กสทโทรคมนาคม และคณะกรรมการ บมจ.กสท โทรคมนาคม ยกเลิกและไม่ต้องปฏิบัติสัญญาโครงการ 3G HSPA กับกลุ่มบริษัท บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดคำบังคับได้ ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และเมื่อศาลไม่รับฟ้องในข้อหาที่สองดังกล่าวไว้พิจารณาได้ ดังนั้นศาลจึงไม่สามารถรับคำขอให้พิจารณากำหนดมาตรการคุ้มครองช่วยความได้

อย่าง ไรก็ตาม หาดีแทคเห็นว่าการเข้าทำสัญญาของ บมจ.กสท โทรคมนาคม กับกลุ่มบริษัท บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ทำให้ดีแทคเสียหาย ดีแทคก็มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียจากการกระทำดังกล่าวของ บมจ.กสท โทรคมนาคม ภายใต้อายุความตามที่กฎหมายกำหนด

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวภายหลังรับคำสั่งศาลปกครองกลาง เมื่อเวลา 18.30 น. ของวันที่ 19 พ.ค.ที่ผ่านมา ว่า ศาลมีคำสั่งรับฟ้องในข้อหาที่บริษัท โทเทิ่ล แอ็กเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ฟ้องคณะกรรมการ(บอร์ด) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่มีมติอนุมัติให้ กสท เข้าทำสัญญาการทำธุรกิจโทรศัพท์มือถือ 3 จี ด้วยเทคโนโลยีเอสเอสพีเอ กับกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2554 ซึ่งในข้อหานี้ทาง กสท ก็ต้องเตรียมเอกสารที่จะชี้แจงศาลต่อไป

ส่วน ข้อหาที่ศาลไม่รับฟ้องคือดีแทคฟ้องว่า กสท ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ โดยเข้าทำสัญญาการบริการ 3 จี กับกลุ่มทรู โดยการทำสัญญาดังกล่าวไม่เป็นตามกฎหมายทั้ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมการงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.องค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2535 โดยดีแทค ขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการดำเนินการตามสัญญาทุกสัญญา ขอคุ้มครองฉุกเฉิน ซึ่งศาลมีคำสั่งไม่รับฟ้อง และไม่รับคุ้มครองฉุกเฉิน

นายหรรษา ชีวพฤกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท กล่าวว่า ศาลจะไม่รับอุทธรณ์ในกรณีที่ไม่มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว เพราะถือว่าคำสั่งเป็นที่สิ้นสุด และทาง ดีแทค สามารถยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน และสามารถยื่นฟ้องแพ่งต่อไปได้ เพราะอาจได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาบริการ 3 จี ของ กสทและทรู

ไทยรัฐ

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.