Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

20 สิงหาคม 2555 MY BY CAT เตรียมควังเงิน 1000 ล้านบาท เรียกความเชื่อมั่น แบรนด์ MY // โชคตัวเลขเฉพาะลูกค้าย้ายเข้า 8-9 หมื่นราย

MY BY CAT เตรียมควังเงิน 1000 ล้านบาท เรียกความเชื่อมั่น แบรนด์ MY // โชคตัวเลขเฉพาะลูกค้าย้ายเข้า 8-9 หมื่นราย


ประเด็นหลัก

คณะกรรมการ กสท.ยังมอบหมายให้คณะทำงานไปจัดทำตัวเลขงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในแบรนด์ 3 จี“มาย"เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยปัจจุบันลูกค้าที่โอนย้ายมาใน"มาย"มีจำนวนราว 8-9 หมื่นราย และอยู่ระหว่างการโอนย้ายอีกกว่า 2 แสนเลขหมาย ซึ่งตามแผนธุรกิจที่วางไว้หาก กสท มีลูกค้า 3จี"มาย"อยู่ที่ 1 ล้านราย จะสามารถทำให้ กสท มีรายได้ประมาณ 2 พันกว่าล้านบาท โดยคาดว่างบประมาณดังกล่าวจะได้รับอนุมัติในการประชุมคณะกรรกมาครั้งต่อไป เพื่อที่ กสท จะสามารถผลักดันธุรกิจ 3จี ได้ทันที


_________________________________________

กสท.เฝ้ารอผล ป.ป.ช.หวังยืดเป็นหลักแก้สัญญา TRUE, ดันงบ 1 พันลบ.ลงมาย
น.ท.สม พงษ์ โพธิ์เกษม คณะกรรมการบริหาร บมจ.กสท โทรคมนาคม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กสท.รับทราบรายงานความคืบหน้าการเจรจากับฝ่ายกฏหมายของกลุ่ม บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE) เกี่ยวกับการแก้ไขสัญญา 3 จี HSPA ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.)ได้มีมติให้แก้ไขใน ประเด็นหลัก 6 ข้อ ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในเดือน ส.ค.นี้


อย่าง ไรก็ตาม ประเด็นที่ยังเป็นปัญหาหลัก คือ กรณีที่ TRUE นำคลื่นความถี่ที่อยู่ในสัญญาไปบริหารเอง ซึ่งตามหลักแล้วคลื่นความถี่เป็นของ กสท จึงเป็นสิ่งที่ กสท ยอมไม่ได้ ขณะนี้ กสทฯ จึงรอการวินิจฉัยของของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ (ป.ป.ช.) ที่ขณะนี้คณะอนุกรรมการ ป.ป.ช.จะประชุมและสรุปผลการตรวจสอบสัญญาทั้งหมดในวันที่ 28 ส.ค.55 นี้ ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่เป็นผู้ตัดสิน

ที่ผ่านมา จากแนวโน้มคำตัดสินของอนุกรรมการ ป.ป.ช.ได้ชี้มูลมาแล้วว่าสัญญาดังกล่าวมีความผิดทั้งต่อ พ.ร.บ.ร่วมทุน และ มาตรา 46 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 หรือ พ.ร.บ.กสทช. หากคณะกรรมการ ป.ป.ช.วินิจฉัยว่าสัญญาดังกล่าวมีความผิด กสท ก็จะถือเอามติของ ป.ป.ช.เป็นหลักและถือว่าสัญญาดังกล่าวจึงเป็นโมฆะ

พร้อม กันนั้น คณะกรรมการ กสท.ยังมอบหมายให้คณะทำงานไปจัดทำตัวเลขงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในแบรนด์ 3 จี“มาย"เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยปัจจุบันลูกค้าที่โอนย้ายมาใน"มาย"มีจำนวนราว 8-9 หมื่นราย และอยู่ระหว่างการโอนย้ายอีกกว่า 2 แสนเลขหมาย ซึ่งตามแผนธุรกิจที่วางไว้หาก กสท มีลูกค้า 3จี"มาย"อยู่ที่ 1 ล้านราย จะสามารถทำให้ กสท มีรายได้ประมาณ 2 พันกว่าล้านบาท โดยคาดว่างบประมาณดังกล่าวจะได้รับอนุมัติในการประชุมคณะกรรกมาครั้งต่อไป เพื่อที่ กสท จะสามารถผลักดันธุรกิจ 3จี ได้ทันที

อินโฟเควสท์
http://www.ryt9.com/s/iq05/1471339


ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.