Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

21 มกราคม 2555 ( เส้นตายก่อนกำหนด 24 ก.พ. 55 ส่งปลดออกแล้ว - ตอนแรก3Gน้ำท่วม-+_ตอนนี้เข้ากันไม่ได้ ) TOT เชือด'อานนท์'

( เส้นตายก่อนกำหนด 24 ก.พ. 55 ส่งปลดออกแล้ว - ตอนแรก3Gน้ำท่วม-+_ตอนนี้เข้ากันไม่ได้ ) TOT เชือด'อานนท์'


ประเด็นหลัก

บอร์ดทีโอทีลงมติเลิกจ้างอานนท์ ทับเที่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผลใน 30 วัน หรือก่อน 24 ก.พ.นี้ พร้อมจ่ายค่าชดเชย 3 ล้านบาท เบื้องต้นตั้งนายธนวัฒน์ อัมพุนันทน์ รักษาการซีอีโอแทน พร้อมตั้งนายวัลลภ พลอยทับทิม เป็นประธานสรรหาซีอีโอคนใหม่คาดไม่เกิน 3 เดือนได้

ทั้งนี้เหตุผล หลักที่ทางบอร์ดตัดสินใจเลิกจ้างซีอีโอ ในครั้งนี้ เนื่องจากทางบอร์ดเล็งเห็นถึงวิธีการทำงาน และรูปแบบการทำงานที่ไม่สอดคล้องกับบอร์ดที่ต้องการพัฒนาองค์กรอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามบอร์ดได้พิจารณาจ่ายชดเชยให้นายอานนท์ เป็นเวลา 6 เดือน คำนวณจากเงินเดือนๆละ 4.5 แสนบาท โดยนายอานนท์ จะได้รับเงินชดเชยรวมทั้งสิ้น 3 ล้านบาท

แหล่งข่าวจากบอร์ดทีโอที กล่าวต่อว่า การที่โครงการ 3 จีทั่วประเทศล่าช้าและไม่สามารถเปิดให้บริการได้ทันเมื่อปลายปี 2554 ที่ผ่านมา มีสาเหตุมาจากการที่นายอานนท์ไม่ยอมดำเนินการใดๆ เมื่อประสบกับปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ยิ่งทำให้โครงการล่าช้ามากขึ้นไป นอกจากนี้ ยังมีปัญหาภายในบอร์ดทีโอที ที่ขณะนี้กำลังขาดเอกภาพ และขัดแย้งกันอย่างหนักจากการที่บอร์ดแต่ละรายมาจากหลายขั้วอำนาจ แม้จะอยู่ภายใต้รัฐบาลเดียวกันก็ตาม โดยเฉพาะโครงการ 3จี ทั่วประเทศ ที่มีบอร์ดบางรายเชื่อมโยงกับบริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ชนะประมูลในนามเอสแอล คอนซอร์เตียม________________________________________________________

ทีโอที เชือด'อานนท์' เหตุสไตล์บริหารงานไม่เข้ากัน


บอร์ดทีโอทีลงมติเลิกจ้างอานนท์ ทับเที่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผลใน 30 วัน หรือก่อน 24 ก.พ.นี้ พร้อมจ่ายค่าชดเชย 3 ล้านบาท เบื้องต้นตั้งนายธนวัฒน์ อัมพุนันทน์ รักษาการซีอีโอแทน พร้อมตั้งนายวัลลภ พลอยทับทิม เป็นประธานสรรหาซีอีโอคนใหม่คาดไม่เกิน 3 เดือนได้

นายพันธ์เทพ จำรัสโรมรัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทีโอทีวันที่ 20 ม.ค. ว่า ที่ประชุมบอร์ดได้มีการอนุมัติเลิกจ้าง นายอานนท์ ทับเที่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ซีอีโอ) ทีโอที วันนี้ภายหลังวีธีการทำงานไปด้วยกันไม่ได้กับบอร์ดชุดปัจจุบัน ทั้งนี้จะมีผลภายใน 30 วันหรือในวันที่ 24 ก.พ. 55

"การเลิกจ้างในครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับความล่าช้าของการเปิดให้บริการ3Gแต่ อย่างใด เพราะสาเหตุที่ล้าช้าเกิดจากเหตุสุดวิสัยทั้งสิ้น"

ทั้งนี้เหตุผลหลักที่ทางบอร์ดตัดสินใจเลิกจ้างซีอีโอ ในครั้งนี้ เนื่องจากทางบอร์ดเล็งเห็นถึงวิธีการทำงาน และรูปแบบการทำงานที่ไม่สอดคล้องกับบอร์ดที่ต้องการพัฒนาองค์กรอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามบอร์ดได้พิจารณาจ่ายชดเชยให้นายอานนท์ เป็นเวลา 6 เดือน คำนวณจากเงินเดือนๆละ 4.5 แสนบาท โดยนายอานนท์ จะได้รับเงินชดเชยรวมทั้งสิ้น 3 ล้านบาท

"ช่วงที่ผ่านมาทีโอทีขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจภายใน 1,000 กว่าล้านบาทต่อเดือน ดังนั้นบอร์ดจึงต้องหยุดเรื่องการขาดทุนดังกล่าว"

อย่างไรก็ดี ในเบื้องต้นบอร์ดมีคำสั่งให้นายธนวัฒน์ อัมพุนันทน์ บอร์ดทีโอทีดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่

พร้อมทั้งหากมีการพิจารณา หรือลงนามในเอกสารที่สำคัญระหว่างทีโอทียังไม่มีกรรมการผู้จัดการใหญ่ บอร์ดยังได้ตั้งนายธนา ธรรมวิหาร และนายวาสุกรี กล้าไพรี บอร์ดทีโอทีเป็นผู้มีอำนาจในการลงนาม เนื่องจากการลงนามที่สำคัญจะต้องลงนามร่วม 2 คน

นอกจากนี้บอร์ดยังได้แต่งตั้งนายวัลลภ พลอยทับทิม รองประธานกรรมการ เป็นประธานการสรรหาซีอีโอคนใหม่โดยคาดว่าไม่เกิน3เดือนจะได้ซีอีโอทีโอทีคน ใหม่

ขณะที่มีกระแสที่ว่าสาเหตุที่เลิกจ้างกรรมการผู้จัดการใหญ่ในครั้งนี้เนื่อง จากไม่ผ่านการประเมินเมื่อวันที่ 18 ม.ค. ที่ผ่านมานั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

"บอร์ดชุดปัจจุบันเข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่ในวันที่ 1 พ.ย.2554 โดยมีการหารือถึงแนวทางการทำงานร่วมกันกับฝ่ายบริหาร และมีคนถามผมว่า จะปลดซีอีโอหรือไม่ แต่ผมกลับอยากให้โอกาสเขาที่จะทำงานร่วมกัน แต่เราก็ใช้เวลาในการจูนความคิดอยู่ 2 เดือน แต่สุดท้ายก็ไม่ตรงกันจึงต้องมีการเลิกจ้างตำแหน่งซีอีโอในที่สุด"

สำหรับนายอานนท์ ทับเที่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2554 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลารวม 9 เดือนซึ่งถือว่าเป็นซีอีโอทีโอทีที่อยู่ในตำแหน่งสั้นที่สุด


ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9550000009090

_______________________________________________________

บอร์ดทีโอที เด้ง 'อานนท์ ทับเที่ยง' สังเวยงานอืด


ประธาน บอร์ดเผยมติบอร์ดทีโอที เลิกจ้าง อานนท์ ทับเที่ยง ซีอีโอ มีผล 24 ก.พ. หลังโดนบอร์ดบีบให้ลาออก เหตุบริหารงานล่าช้า พร้อมจ่ายชดเชย 3 ล้านบาท ขณะที่ตั้งนายธนวัฒน์ อัมพุนันทน์ นั่งรักษาการ...

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. นายพันธ์เทพ จำรัสโรมรัน ประธานกรรมการบริหาร หรือ บอร์ด บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวระหว่างการประชุมบอร์ดวันนี้ว่า คณะกรรมการมีมติให้เลิกจ้าง นายอานนท์ ทับเที่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที โดยอ้างมติความเหมาะสมในแผนพัฒนา และปรับปรุงองค์กรที่ล่าช้า เพราะในความเร่งด่วนขององค์กร ต้องการดำเนินการไปด้วยความรวดเร็ว โดยมีมติจ่ายเงินชดเชยให้ 6 เดือน ประมาณ 3 ล้านบาท

“อาจจะไม่ชินกับ การทำงาน จังหวะของการทำงานอาจจะยังไม่เข้าขากันได้ดี แต่เราก็มีความเร่งด่วนในการผลักดันโครงการ และกรรมการทุกคนก็เห็นด้วย สถานการณ์เร่งด่วน ต้องเดินไปด้วยกัน ส่วนตัวมีหน้าที่ประสานงานเพื่อรายงาน เราไม่ได้ว่าเรื่องประสิทธิภาพของการทำงาน คำถามแรกที่ผมมานั่ง คือ จะปลด กจญ.หรือไม่ ซึ่งผมก็บอกว่าต้องขอดูเวลาเขาทำงานก่อน ส่วนค่าชดเชยตามสิทธิ์ เงินที่ได้ไม่เกิน 6 เดือน เป็นเงินประมาณ 3 ล้านบาท” นายพันธ์เทพ กล่าว
อานนท์ ทับเที่ยง

อานนท์ ทับเที่ยง


ประธาน บอร์ด ทีโอที กล่าวต่อว่า ช่วงที่ผ่านมาการบริหารงานของทีโอที เสียหายประมาณ 1 พันล้านบาท ขณะเดียวกัน มติบอร์ดตั้ง นายธนวัฒน์ อัมพุนันทน์ รองกรรมการรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที ส่วนนายวัลลภ พลอยทับทิม รองประธานบอร์ดทีโอที เป็นประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมตั้ง นายธนา ธรรมวิหาร นายธนวัฒน์ อัมพุนันทน์ นายวาสุกรี กล้าไพรี เป็นผู้ดำเนินการและเซ็นเอกสารต่างๆ ของทีโอที แทน ส่วนระยะเวลาการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ คาดว่าไม่เกิน 3 เดือน

แหล่ง ข่าวจากบอร์ดทีโอที กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ดได้พิจารณา นายอานนท์ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาพิจารณาว่าการบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สนองตอบนโยบายของบอร์ด จึงมีมติให้นายอานนท์ เซ็นใบลาออกล่วงหน้า โดยมีผลในวันที่ 24 ก.พ.2555

ทั้งนี้ เนื่องจากรูปแบบสัญญาจ้างของนายอานนท์ที่เริ่มงานเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2554 ในสมัยของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งบอร์ดชุดที่แล้วไม่ได้ดำเนินการในส่วนของสัญญาการประเมินผลงาน จากมาตรฐานสัญญาจ้างของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ต้องประเมินทุก 6 เดือน ส่งผลให้ที่ผ่านมา นายอานนท์ไม่เคยถูกประเมินผลงานเลย บอร์ดจึงให้ดำเนินการในลักษณะการเซ็นลาออก เพื่อจะได้สรรหาผู้บริหารคนใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง ยังพบปัญหาว่า ไม่เหมาะที่จะทำงานในระดับบริหารสูงสุด เนื่องจากไม่สามารถควบคุม หรือสั่งงานระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ ทำให้ทีโอทียังคงไม่สามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นได้

แหล่ง ข่าวจากบอร์ดทีโอที กล่าวต่อว่า การที่โครงการ 3 จีทั่วประเทศล่าช้าและไม่สามารถเปิดให้บริการได้ทันเมื่อปลายปี 2554 ที่ผ่านมา มีสาเหตุมาจากการที่นายอานนท์ไม่ยอมดำเนินการใดๆ เมื่อประสบกับปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ยิ่งทำให้โครงการล่าช้ามากขึ้นไป นอกจากนี้ ยังมีปัญหาภายในบอร์ดทีโอที ที่ขณะนี้กำลังขาดเอกภาพ และขัดแย้งกันอย่างหนักจากการที่บอร์ดแต่ละรายมาจากหลายขั้วอำนาจ แม้จะอยู่ภายใต้รัฐบาลเดียวกันก็ตาม โดยเฉพาะโครงการ 3จี ทั่วประเทศ ที่มีบอร์ดบางรายเชื่อมโยงกับบริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ชนะประมูลในนามเอสแอล คอนซอร์เตียม

สำหรับ นายอานนท์ ทับเที่ยง เข้าทำงาน ที่ทีโอที ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. 2528 มีประวัติ ดังนี้ การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาโทรคมนาคม) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโท ด้านระบบคอมพิวเตอร์(สาขา COMPUTER NETWORK) มหาวิทยาลัยปารีส 6 (มหาวิทยาลัยปิแอร์-มารี คูรี่) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ปริญญาเอก ด้านคอมพิวเตอร์ (สาขา COMPUTER NETWORK) เกียรตินิยมดีมาก มหาวิทยาลัยปารีส 6 (มหาวิทยาลัยปิแอร์-มารี คูรี่) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

การศึกษาอื่นๆ
- ต.ค.2553 – ปัจจุบัน กำลังศึกษาในหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53 ประจำปี การศึกษา 2553-2554 ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- มิ.ย.– ส.ค.2551 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 104 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-ก.ย. – ต.ค.2549 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 171 (Advanced Management Program) ณ Harvard Business School ประเทศสหรัฐฯ
-พ.ค. – มิ.ย.2549 ประกาศนียบัตรหลักสูตร SOE Executive Program 2006 ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ประสบการณ์ทำงานในทีโอที
-ผู้อำนวยการกองมาตรฐานระบบชุมสาย ฝ่ายวิศวกรรม
-ผู้อำนายการส่วนการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-ผู้จัดการสำนักนโยบายเทคโนโลยีโทรคมนาคม
-ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกลยุทธ์

-รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคล และเลขานุการ คณะกรรมการ
ทีโอที
-รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานโครงข่ายและเลขานุการ คณะกรรมการ บมจ.
ทีโอที

ปัจจุบัน
-กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ เลขานุการคณะกรรมการ ทีโอที

ประสบการณ์การทำงานอื่นๆ
-นายกกิตติมศักดิ์ ของ สมาคม IPv6 ประเทศไทย พ.ย.2548- พ.ย.2550 ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมและดำรงตำแหน่ง อุปนายกสมาคม IPv6 ประเทศไทย
-26 – 29 มกราคม 2553 ประธานร่วมของการประชุมคณะทำงาน Communication Satellite Applications(CAS) ในการประชุม 16 th Session of the Asia Pacific Regional Agency Forum (APRSAF-16)
-มี.ค.2550 – เม.ย.2552 ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะทำงานเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศในกรอบเอเปค - Chair of APEC Telecommunications and Information Working Group (APECTEL WG) โดยร่วมกำหนดทิศทางและเป้าหมายด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศเป็นปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) โดยมีเป้าหมายหลักในเรื่อง Universal Broadband Access ภาย ในปี 2015 และผลักดันให้ภูมิภาคในกลุ่มสมาชิกรวมทั้งประเทศไทยได้ขับเคลื่อนเทคโนโลยี และการสื่อสารอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน ซึ่งเป็นข้อมูล Input หนึ่งในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของประเทศไทย
-ปี.2552-2556 เม.ย.2546 – มี.ค.2550 ดำรงตำแหน่ง Vice Chair of APEC Telecommunication and Information Working Group (APECTEL WG)

รางวัลที่ได้รับ
-ปี 2552 ได้รับรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 (Thailand Top 100 HP) ประเภท ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2552 จากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปี 2552 ศิษย์เก่าเกียรติยศ 50 ปี ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ประจำปี 2552 จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/232172


ข่าวเกี่ยวข้อง...

24 ก.พ. 55 เส้นตาย TOT3G // แหล่งข่าวใส่ไฟเพิ่ม!! ผู้บริหารบางคนรับงานไม่ให้ AIS โรมมิ่งใดๆทั้งสิ้นและไม่ให้ความร่วมมือ
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thailandinthepresentday&month=30-11-2011&group=6&gblog=67

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.