Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

21 พฤษภาคม 2555 TOT3G ยอมรับ (ไม่สามารถเปิดบริการ ทั่วประเทศช่วงวันที่ 19 พ.ค.ที่ผ่านมา )สำหรับปัจจุบันมีสถานีฐานเพียง1,800 แห่งเท่านั้น

TOT3G ยอมรับ (ไม่สามารถเปิดบริการ ทั่วประเทศช่วงวันที่ 19 พ.ค.ที่ผ่านมา )สำหรับปัจจุบันมีสถานีฐานเพียง1,800 แห่งเท่านั้น


ประเด็นหลัก

นายมนต์ชัย กล่าวว่า นอกจากนี้ภายหลังจากที่ได้หารือกับน.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เกี่ยวกับโครงการให้บริการโทรศัพท์มือถือ 3G ในย่านความถี่ 1900 MHz ที่มีความล่าช้า จากแผนเดิมที่จะเปิดให้บริการทั่วประเทศ ในช่วงวันที่ 19 พ.ค.ที่ผ่านมา ในกทม.และ 16 จังหวัดในหัวเมืองหลักทั่วประเทศ โดยล่าสุดบอร์ดทีโอที และผู้บริหารระดับสูงออกมายอมรับการดำเนินการที่ผิดพลาด และไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ จากจำนวนสถานีฐานที่พร้อมให้บริการ จากการใช้โครงข่ายร่วม (โค-ไซต์) กับผู้ประกอบการเอกชน และการติดตั้งของกลุ่มเอสแอลคอนซอร์เตี้ยม


สำหรับปัจจุบันทีโอที มีสถานีฐานให้บริการ 3G เพียง 1,800 แห่งเท่านั้น ซึ่งรวมถึงสถานีฐานเดิมในเฟส 0 ที่ทำตลาดในกทม.ไปตั้งแต่ 2553 ที่มีจำนวน 543 แห่ง จากกำหนดเดิมตั้งเป้าจะมีจำนวนสถานีฐานให้บริการทั้งสิ้น 5,320 แห่ง


___________________________________________


'อนุดิษฐ์' ยันพร้อมหนุน MVNO 3G TOT


ที โอที เตรียมเสนอแผนธุรกิจรองรับหลังหมดรายได้จากสัญญาสัมปทานในปี 2558 ให้ กนร. 7 มิ.ย.นี้ เผยตั้ง 2 บริษัทใหม่ คือ ทาวเวอร์คัมปะนี กับ อินฟราสตักเจอร์ คัมปะนี แยกออกจากทีโอที ด้านรมว.ไอซีที 'อนุดิษฐ์' พรัอมสนับสนุนแนวทาง MVNO 3G TOT และจำนวนสถานีฐานที่ครอบคลุมทั่วประเทศ แต่ต้องใช้ทรัพยากรที่ได้รับมอบจากเอกชนให้คุ้มค่า

นายมนต์ชัย หนูสง รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที กล่าวถึงความคืบหน้าล่าสุดในการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจของทีโอทีในอนาคต เพื่อรองรับสัมปทานที่จะหมดลงในปี 2558 ตามที่กระทรวงไอซีทีได้สั่งให้ทีโอทีจัดทำร่างแผนงานเพื่อเสนอให้สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ในวันที่ 7 มิ.ย.นี้

ทั้งนี้แนวทางที่ทีโอทีจะเสนอต่อกนร.นั้น คือการดำเนินการตั้งบริษัทลูกขึ้นมาใหม่ โดยการแยกเป็นหน่วยธุรกิจใหม่ เพื่อดูแล และบริหารงานด้านการเสาโทรคมนาคม สถานีฐาน (ทาวเวอร์ คัมพะนี) ที่ปัจจุบันมีอยู่ 14,000 แห่ง แบ่งเป็นทรัพย์สินตามสัมปทานสร้าง-โอน-บริหาร (BTO) จากเอไอเอสจำนวน 12,000 แห่ง และของทีโอทีเอง 2,000 แห่ง และบริษัทบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน (อินฟราสตรักเจอร์ คัมพะนี) โดยในเบื้องต้น การจัดหาบุคลากรในการบริหารงานบริษัทลูกทั้ง 2 แห่งนั้น อาจต้องดึงคนนอกที่มีประสบการณ์มาดำเนินการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่เอกชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ให้รวดเร็วใกล้เคียงกับการดำเนินงานของบริษัทเอกชน

'เราคาดว่าจะสามารถตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาได้ก่อนเปิดการประมูล3G ของกสทช.ในไตรมาส 3ปีนี้ เพื่อที่จะเป็นการจูงใจให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนกับเรานั่นเอง'

นายมนต์ชัย กล่าวว่า นอกจากนี้ภายหลังจากที่ได้หารือกับน.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เกี่ยวกับโครงการให้บริการโทรศัพท์มือถือ 3G ในย่านความถี่ 1900 MHz ที่มีความล่าช้า จากแผนเดิมที่จะเปิดให้บริการทั่วประเทศ ในช่วงวันที่ 19 พ.ค.ที่ผ่านมา ในกทม.และ 16 จังหวัดในหัวเมืองหลักทั่วประเทศ โดยล่าสุดบอร์ดทีโอที และผู้บริหารระดับสูงออกมายอมรับการดำเนินการที่ผิดพลาด และไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ จากจำนวนสถานีฐานที่พร้อมให้บริการ จากการใช้โครงข่ายร่วม (โค-ไซต์) กับผู้ประกอบการเอกชน และการติดตั้งของกลุ่มเอสแอลคอนซอร์เตี้ยม

สำหรับปัจจุบันทีโอทีมีสถานีฐานให้บริการ 3G เพียง 1,800 แห่งเท่านั้น ซึ่งรวมถึงสถานีฐานเดิมในเฟส 0 ที่ทำตลาดในกทม.ไปตั้งแต่ 2553 ที่มีจำนวน 543 แห่ง จากกำหนดเดิมตั้งเป้าจะมีจำนวนสถานีฐานให้บริการทั้งสิ้น 5,320 แห่ง

'เรายอมรับว่าต้องเลื่อนการเปิดบริการ 3G ออกเป็นเดือนส.ค.นี้แทนเดือนพ.ค. เนื่องจากติดปัญหาหลายด้าน แต่ยังคาดว่าจะมีสถานีฐานให้บริการ 3,000 กว่าแห่ง และจะครบตามกำหนดเดิมในสิ้นปีนี้แน่นอน'

ขณะที่ความคืบหน้าแผนการให้เอกชนเช่าใช้โครงข่าย (MVNO) นั้นคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนมิ.ย.นี้ โดยเบื้องต้นจะมีหลักเกณฑ์แบ่ง MVNO เป็น2 ประเภทคือแบบไม่ต้องประกันรายได้ กับแบบต้องประกันรายได้ โดยทีโอทีจะให้สิทธิ กับ MVNO รายเก่าทั้ง 5 รายได้แก่1. บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย 2. บริษัท ล็อกซเล่ย์ 3. บริษัท เอ็มคอนซัลท์ 4. บริษัท ไออีซี เทคโนโลยี และ5. บริษัท 365 คอมมูนิเคชั่น ในการเข้าร่วมแผน MVNOใหม่ของทีโอทีรวมทั้งจะเปิดโอกาสให้กับรายใหม่เข้ามาเป็น MVNO ด้วยเช่นเดียวกัน

ด้านน.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่าพร้อมสนับสนุนแนวทาง MVNO 3G TOT ที่จะเข้ามาช่วยทำการตลาดให้บริการ 3G TOT และพร้อมสนับสนุนแผนโครงข่ายที่จะต้องมีสถานีฐานให้ครบ 1.5-2 หมื่นแห่งทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถแข่งขันและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงแต่ทีโอทีต้องคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด

'ทีโอทีมีเสาทั้งหมด 1.4 หมื่นแห่ง ขณะที่อเมริกาเองมี 2 หมื่นเสา แต่เมื่อเทียบกับขนาดประเทศแล้วต่างกันมาก ทีโอทีไม่ควรต้องลงทุนซ้ำซ้อนกับสิ่งที่มีอยู่'

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9550000062549


ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.