Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

22 พฤษภาคม 2555 เลือน เลือน เลือน !! คำสัญญาใหม่อีกแล้วของ TOT3G ถึงเดือนสิงหาคม

เลือน เลือน เลือน !! คำสัญญาใหม่อีกแล้วของ TOT3G ถึงเดือนสิงหาคม


ประเด็นหลัก
สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจของทีโอ ทีในอนาคตเพื่อรองรับสัมปทานที่ทำไว้กับ เอไอเอส จะหมดลงในปี 2558 โดยแนวทางที่ ทีโอที จะเสนอนั้น คือการตั้งบริษัทลูก หรือแยกเป็นหน่วยธุรกิจใหม่ เพื่อดูแลและบริหารงานด้านการเสาโทรคมนาคม สถานีฐาน (ทาวเวอร์ คัมพะนี) ที่ปัจจุบันมีอยู่ 14,000 แห่ง แบ่งเป็นจากรับตามสัมปทานที่จะได้คืนมาจาก เอไอเอสจำนวน 12,000 แห่ง และของทีโอที เอง 2,000 แห่ง และบริษัทบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน (อินฟราสตรัคเจอร์ คัมพะนี)

_________________________________________

TOT เลื่อนเปิดบริการมือถือ3จีลากยาวไปเดือนสิงหาคม รับการติดตั้งโครงข่ายช้า


นาย มนต์ชัย หนูสง รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)? หรือTOT กล่าวว่า ได้มีการหารือกับ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เกี่ยวกับโครงการให้บริการโทรศัพท์มือถือ 3จีในย่านความถี่ 1900 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)? โดยยอมรับว่ามีความล่าช้า“คณะกรรมการ (บอร์ด) ทีโอที ผู้บริหารระดับสูง ได้ยอมรับในการดำเนินการที่ผิดพลาด และไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งประกอบด้วย จำนวนสถานีฐานที่พร้อมให้บริการ การใช้โครงข่ายร่วม (โค-ไซต์) กับผู้ประกอบการเอกชน และการทำตลาดของทีโอที เอง”

โดยปัจจุบัน ทีโอที มีสถานีฐานให้บริการ 3จี เพียง 1,800 แห่งเท่านั้น ซึ่งรวมจากสถานีฐานเดิมในเฟส 0 ที่ทำตลาดในกทม.ไปตั้งแต่ 2553 ที่มีจำนวน 543 แห่ง โดยกำหนดเดิมนั้น ทีโอทีจะเปิดให้บริการ 3จีได้ในช่วงวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา ในกทม.และ 16 จังหวัดในหัวเมืองหลักทั่วประเทศ ซึ่งจะมีจำนวนสถานีฐานให้บริการทั้งสิ้น 5,320 แห่ง ดังนั้น ผู้บริหารจึงตัดสินใจเลื่อนเปิดบริการ 3จีออกเป็นเดือนสิงหาคม คาดว่าจะมีสถานีฐานให้บริการ 3,000 แห่ง และจะครบตามกำหนดเดิมในสิ้นปีนี้

สำหรับ แผนการดำเนินธุรกิจของทีโอทีในอนาคตเพื่อรองรับสัมปทานที่ทำไว้กับ เอไอเอส จะหมดลงในปี 2558 โดยแนวทางที่ ทีโอที จะเสนอนั้น คือการตั้งบริษัทลูก หรือแยกเป็นหน่วยธุรกิจใหม่ เพื่อดูแลและบริหารงานด้านการเสาโทรคมนาคม สถานีฐาน (ทาวเวอร์ คัมพะนี) ที่ปัจจุบันมีอยู่ 14,000 แห่ง แบ่งเป็นจากรับตามสัมปทานที่จะได้คืนมาจาก เอไอเอสจำนวน 12,000 แห่ง และของทีโอที เอง 2,000 แห่ง และบริษัทบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน (อินฟราสตรัคเจอร์ คัมพะนี)

ในเบื้องต้น จะมีการการจัดหาบุคลากรในการบริหารงานบริษัทลูกทั้ง 2 แห่งนั้น ยอมรับว่า ตั้งดึงคนนอกที่มีประสบการณ์มาดำเนินการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่เอกชน เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ให้รวดเร็วใกล้เคียงกับการดำเนินงานของบริษัทเอกชน

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า เมื่อวันที่ 21พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทีโอทีร่วม กับ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)? ได้เปิดให้บริการ โครงการ PTT Free Wi-Fi by TOT ในการให้บริการไวไฟฟรี กับประชาชนที่มาใช้บริการในปั๊มปตท. โดยคาดว่าจะสามารถติดตั้งไวไฟได้ภายในปีนี้กว่า1,000 จุดทั่วประเทศ โดยระยะแรกจะเปิดให้บริการเมื่อเริ่มโครงการประมาณ200 แห่งในกทม.และต่างจังหวัดก่อน

นายมนต์ชัย กล่าวว่า? การลงทุนโครงการดังกล่าว ทีโอที เป็นผู้ลงทุนด้านโครงข่ายและให้ปตท.เช่าใช้บริการ โดยค่าบริการจะขึ้นอยู่กับจำนวนฮอตสปอตที่ติดตั้ง ซึ่งในช่วง3เดือนแรกค่าบริการจะอยู่ที่จุดละ2,000 บาท และในเดือนที่4ค่าบริการจะลดลงเหลือจุดละ1,000 ในระยะเวลาของสัญญาโครงการนี้อยู่ที่3ปีนับจากวันที่เปิดให้บริการ

น.อ.อนุ ดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.ไอซีที กล่าวว่า การเปิดให้บริการโครงการPTT Free Wi-Fi by TOT นี้รัฐบาลมีนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสาธารณะที่มีการ ใช้งานตามความเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อันเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล และข่าวสาร ยกระดับคุณภาพชีวิต และการศึกษาของประชาชนในประเทศ

แนวหน้า
http://www.ryt9.com/s/nnd/1407811

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.