Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

22 กุมภาพันธ์ 2555 ( บ้าบอที่สุด ทำงานกันอย่างนี้ !!! ) CAT เผยไม่เคยรับรายได้จากสัญญา 3G TRUE เพราะ ตัวเองITระบบการจัดเก็บเงินที่ยังไม่สมบูร

( บ้าบอที่สุด ทำงานกันอย่างนี้ !!! ) CAT เผยไม่เคยรับรายได้จากสัญญา 3G TRUE เพราะ ตัวเองITระบบการจัดเก็บเงินที่ยังไม่สมบูร

ประเด็นหลัก


เนื่องจาก กสท ติดปัญหาใน 2 เรื่อง คือปัญหาระบบไอทีสำหรับการจัดเก็บข้อมูล ระบบการจัดเก็บเงินที่ยังไม่สมบูรณ์ และปัญหาการติดตั้งสถานีฐานต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามแผนงานเนื่องจากติดตั้งเกินเป้าหมายมาก ดูได้จากในปี 2554 กสท มีแผนการติดตั้งสถานีฐาน 1,500 แห่งแต่ติดตั้งจริงแล้วมีถึง 3,000 แห่ง ส่วนปี 2555 จากเดิมจะติดตั้ง 4,000 แห่งแต่จะพยายามติดตั้งให้ได้ 13,500 แห่ง ดังนั้น กสท จึงจำเป็นต้องกลับมาคำนวณรายได้อีกครั้ง

'คาดว่าภายในต้นเดือน มี.ค.นี้ กสท จะสามารถส่งใบแจ้งหนี้ เพื่อเรียกเก็บเงินในสัญญาดังกล่าวไปยังกลุ่มทรูได้ แต่ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะเรียกเก็บเป็นจำนวนเท่าใด ต้องกลับมาคำนวณก่อน'
_________________________________________________________

กสท เผยไม่เคยรับรายได้จากสัญญา 3G ทรู

กสท เผยยังไม่เคยเรียกเก็บรายได้จากสัญญามือถือรูปแบบใหม่ 3G จากกลุ่มทรู ระบุจาก 2 ปัญหาหลักคือระบบไอทีสำหรับจัดเก็บข้อมูลการเก็บเงิน และ การติดตั้งสถานีฐานที่เร็วเกินไป

นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าตั้งแต่ที่ได้ทำสัญญาการทำธุรกิจโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่เพื่อให้ บริการ 3G กับกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2554 จนถึงปัจจุบันซึ่งมีระยะเวลาแล้วกว่า1 ปีเต็ม แต่ทาง กสท ยังคงไม่มีรายได้จากในสัญญาดังกล่าวแต่อย่างใด

เนื่องจาก กสท ติดปัญหาใน 2 เรื่อง คือปัญหาระบบไอทีสำหรับการจัดเก็บข้อมูล ระบบการจัดเก็บเงินที่ยังไม่สมบูรณ์ และปัญหาการติดตั้งสถานีฐานต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามแผนงานเนื่องจากติดตั้งเกินเป้าหมายมาก ดูได้จากในปี 2554 กสท มีแผนการติดตั้งสถานีฐาน 1,500 แห่งแต่ติดตั้งจริงแล้วมีถึง 3,000 แห่ง ส่วนปี 2555 จากเดิมจะติดตั้ง 4,000 แห่งแต่จะพยายามติดตั้งให้ได้ 13,500 แห่ง ดังนั้น กสท จึงจำเป็นต้องกลับมาคำนวณรายได้อีกครั้ง

'คาดว่าภายในต้นเดือน มี.ค.นี้ กสท จะสามารถส่งใบแจ้งหนี้ เพื่อเรียกเก็บเงินในสัญญาดังกล่าวไปยังกลุ่มทรูได้ แต่ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะเรียกเก็บเป็นจำนวนเท่าใด ต้องกลับมาคำนวณก่อน'

อย่างไรก็ตาม หลังจาก กสท เรียกเก็บเงินจากบริษัท เรียลมูฟใน เครือกลุ่มทรู แล้วจะต้องนำเงินดังกล่าวไปจ่ายให้บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์โทรคมนาคม ขณะเดียวกันบอร์ดต้องรอผลการสอบสวนข้อเท็จจริง ที่บอร์ดกสท ได้แต่งตั้งให้ศึกษารายละเอียดของสัญญา 3G อย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นภายหลัง หากจ่ายเงินไปแล้ว

นายวิโรจน์ กล่าวว่า ในการประชุมบอร์ด กสท เมื่อวันที่ 21 ก.พ. มีความคืบหน้าเรื่องการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยบอร์ดได้อนุมัติสัญญาค่าตอบแทน นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ และบอร์ดได้มีมติให้ทำหนังสือถึงกระทรวงการคลัง เพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ กสท ก่อน หลังจากนั้นบอร์ด กสท ก็จะนัดประชุมอีกครั้ง เพื่อแต่งตั้งให้นายกิตติศักดิ์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ กสท คนใหม่ ซึ่งบอร์ดกสทได้นัดประชุมในวันที่ 5 มี.ค.นี้ หากบอร์ดอนุมัติ ก็จะมีการลงนามในสัญญาจ้างนายกิตติศักดิ์โดยมีสัญญาจ้าง 4 ปี อัตราเงินเดือนไม่เกิน 400,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีวาระเรื่องการจ่ายเงินปันผลพิเศษไตรมาส 4 ปี 54 ให้กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวน 1,453 ล้านบาทซึ่งจะต้องจัดส่งให้ภายในวันที่ 25 ก.พ.นี้ ซึ่งเมื่อรวมเงินปันผลปกติปีละ 1,000 ล้านบาท กับเงินปันผลพิเศษทั้งปีที่ 5,000 ล้านบาท เท่ากับ กสท จ่ายเงินปันผลให้กระทรวงการคลังในปี 54 ทั้งหมด 6,000 ล้านบาท หรือ 71% จากกำไรสุทธิ 8,500 ล้านบาท ส่วนปี 2555 คาดว่ากสทจะมีรายได้รวม 61,000 ล้านบาท

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9550000023900


_______________________________________________________________


สัญญา3จี 'กสท-ทรู' ขลุกขลัก เก็บเงินยังไม่ได้
Pic_240155

สัญญา 3จี "กสท-ทรู" ขลุกขลักเก็บเงินยังไม่ได้ เหตุระบบไม่พร้อม คาดต้น มี.ค.เริ่มส่งบิลเรียกเก็บเงินจากทรู โวปี 54 จ่ายเงินปันผลให้คลัง 6,000 ล้านบาท...

นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 2554 ซึ่ง กสท ได้ทำสัญญาการทำธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่เพื่อให้บริการ 3จี กับกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 1 ปีแล้ว แต่ กสท ยังไม่ได้รับเงินจากการทำสัญญาดังกล่าว เนื่องจากติดปัญหาระบบไอทีสำหรับการจัดเก็บข้อมูล ระบบการจัดเก็บเงินของ กสท ยังไม่สมบูรณ์ และจำนวนการติดตั้งสถานีฐานเกินเป้าหมาย โดยปี 2554 ต้องติดตั้ง 1,500 แห่ง แต่มีการติดตั้งจริง 3,000 แห่ง ส่วนปี 2555 จากเดิมจะติดตั้ง 4,000 แห่ง แต่จะพยายามติดตั้งให้ได้ 13,500 แห่ง ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องคำนวณรายได้อีกครั้ง โดยคาดว่าภายในต้นเดือน มี.ค.นี้จะสามารถส่งใบเสร็จ (บิลลิ่ง) เรียกเก็บไปยังกลุ่มทรูได้ ส่วนจะเรียกเก็บในอัตราจำนวนเท่าใด ต้องรอการคำนวณให้แล้วเสร็จก่อน ประกอบกับการเปิดให้บริการของทรูได้เริ่มให้บริการเมื่อเดือน ส.ค.2554

"กสท ก็จะเรียกก็บเงินจากบริษัท เรียลมูล จำกัด ในเครือกลุ่มทรู และ กสท จะนำเงินที่ได้จากเรียลมูฟ ไปจ่ายให้บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดหาและอุปกรณ์โทรคมนาคม แต่เมื่อ กสท ยังไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายและรายได้ ก็ไม่ได้รับเงินจากสัญญา 3จี ดังกล่าว ขณะเดียวกันก็ยังต้องรอผลการสอบสวนข้อเท็จจริงที่บอร์ด กสท ได้แต่งตั้งให้ศึกษารายละเอียดของสัญญา 3จี อย่างรอบคอบอีกครั้ง เพื่อมิให้เกิดปัญหาขึ้นหลังที่มีการจ่ายเงินระหว่างกันอีก"

นาย วิโรจน์ กล่าวต่อว่า ปี 2554 กสท ได้จ่ายเงินปันผลและปันผลพิเศษให้กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้น 100% จำนวน 6,000 ล้านบาท โดยมีรายได้รวม 51,327 ล้านบาท กำไรสุทธิ 8,000 กว่าล้านบาท ส่วนปี 2555 คาดว่าจะมีรายได้รวม 61,000 ล้านบาท สำหรับการแต่งตั้งนายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท นั้น คณะกรรมการ (บอร์ด) มีมติให้ทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ กสท ก่อน หลังจากกระทรวงการคลังแต่งตั้งเป็นกรรมการเรียบร้อยแล้ว บอร์ด กสท จะนัดประชุมอีกครั้ง เพื่อแต่งตั้งให้นายกิตติศักดิ์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท คนใหม่ ซึ่งบอร์ด กสท ได้นัดประชุมในวันที่ 5 มี.ค.นี้ หากบอร์ดอนุมัติก็จะมีการลงนามในสัญญาจ้างนายกิตติศักดิ์ โดยมีสัญญาจ้าง 4 ปี อัตราเงินเดือนไม่เกิน 400,000 บาท.

ไทยรัฐออนไลน์
http://www.thairath.co.th/content/tech/240155

_____________________________________________________________

กสท. คาด​เรียก​เ​ก็บ​เงิน TRUE กว่า 1.5 พันลบ.ตามสัญญา 3G HSPA มี.ค.นี้

นาย วิ​โรจน์ ​โต​เจริญวาณิช รักษา​การกรรม​การ​ผู้จัด​การ​ใหญ่ บมจ.กสท ​โทรคมนาคม (CAT) ​เปิด​เผย กสท.อยู่ระหว่าง​เรียก​เ​ก็บ​เงินจากบริษัท ​เรียลมูฟ จำกัด ​ซึ่ง​เป็นบริษัท​ในกลุ่ม บมจ.ทรู คอร์ปอ​เรชั่น (TRUE) ​เนื่องจากตั้ง​แต่กสท. ​ได้​ทำสัญญา​การ​ทำธุรกิจ​โทรศัพท์มือถือรูป​แบบ​ใหม่​เพื่อ​ให้บริ​การ 3 จี HSPA กับกลุ่ม TRUE ​เมื่อวันที่ 27 ม.ค.54 จน​ถึงปัจจุบัน นั้น ทาง TRUE ยัง​ไม่มี​การจ่าย​เงิน​ให้กับ กสทฯ

สำหรับสา​เหตุที่ กสท ​ไม่สามารถ​เรียก​เ​ก็บ​เงินจาก TRUE ​ได้นั้น ​เนื่องจากติดปัญหา​การวางระบบ​ไอทีสำหรับ​การจัด​เ​ก็บข้อมูล ​ซึ่งระบบ​การจัด​เ​ก็บ​เงินของกสท. นั้น ยัง​ไม่สมบูรณ์ ​และจำนวน​การติดตั้งสถานีฐานต่าง ๆ​ไม่​เป็น​ไปตาม​แผนงาน​เพราะติดตั้ง​เกิน​เป้าหมายมาก ​โดยปี 54 นั้นมี​การติดตั้ง 1,500 ​แห่ง​แต่ติดตั้งจริง 3,000 ​แห่ง ส่วนปี 55 จาก​เดิมจะติดตั้ง 4,000 ​แห่ง​แต่จะพยายามติดตั้ง​ให้​ได้ 13,500 ​แห่ง ฉะนั้นจำ​เป็นต้องคำนวณราย​ได้​ใหม่อีกครั้ง

"คาดว่าภาย​ในต้น​เดือน มี.ค.นี้จะสามารถส่ง​ใบ​เสร็จ (บิลลิ่ง) ​เรียก​เ​ก็บ​ไปยังกลุ่ม TRUE​ได้ ส่วนจะ​เรียก​เ​ก็บ​ในอัตราจำนวน​เท่า​ใด ต้องรอ​การคำนวณ​ให้​แล้ว​เสร็จก่อน ประกอบกับ​การ​เปิด​ให้บริ​การของ TRUE ​ได้​เริ่ม​ให้บริ​การ​เมื่อ​เดือนส.ค.54" นายวิ​โรจน์ กล่าว

​ ทั้งนี้ กสท.จะนำ​เงินที่​ได้จาก​เรียลมูฟ ​เพื่อนำ​ไปจ่าย​ให้บริษัท บี​เอฟ​เคที (ประ​เทศ​ไทย) จำกัด ​ผู้จัดหา​และอุปกรณ์​โทรคมนาคม ​แต่​เมื่อกสท. ยัง​ไม่สามารถคำนวณค่า​ใช้จ่าย​และราย​ได้​ทั้งหมด​ได้ ​ก็​ไม่สามารถรับ​เงินจากสัญญา ดังกล่าว​ได้​เช่นกัน อีก​ทั้งยังต้องรอผล​การสอบสวนข้อ​เท็จจริง ที่คณะกรรม​การ กสท.​ได้​แต่งตั้ง​ให้ศึกษารายละ​เอียดของสัญญา3จีอย่างรอบคอบอีกครั้ง ​เพื่อ​ไม่​ให้​เกิดปัญหาขึ้นหลังที่มี​การจ่ายตามมาอีก

สำหรับราย​ ได้จาก​การ​ทำสัญญา​เพื่อ​ให้บริ​การ 3 จี กับ TRUE นั้น รักษา​การกรรม​การ​ผู้จัด​การ​ใหญ่ กสท. กล่าวว่า หากประ​เมินประมาณ​การราย​ได้​แล้วจะ​ทำ​ให้กสท. มีราย​ได้​แล้วประมาณ 1,500 ล้านบาท มีกำ​ไรกว่า 300 ล้านบาท ​หรือ 23%ของราย​ได้ ​โดยตั้ง​เป้า​ในปี 55 จะมีราย​ได้จากสัญญา 3จี ประมาณ 19,000 ล้านบาท ​ในขณะที่ ราย​ได้จาก​การ​ให้บริ​การ​โทรศัพท์มือถือภาย​ใต้​แบรนด์ "มาย" ของ กสท. นั้น ตั้ง​เป้าสิ้นปี 55 จะมีราย​ได้ประมาณ 1,800 ล้านบาท

นอก จากนี้ บอร์ด​ได้มี​การอนุมัติ​การจ่าย​เงินปันผลพิ​เศษปี 54 ​ให้กระทรวง​การคลัง​ในฐานะ​ผู้ถือหุ้น 100% จำนวน 6,000 ล้านบาท ​โดยมีราย​ได้รวม 51,327 ล้านบาท ​แบ่ง​เป็นราย​ได้จากสัญญาสัมปทาน​โทรศัพท์มือถือประมาณ 34,120 ล้านบาท ราย​ได้จาก​การ​ให้บริ​การของกสทฯประมาณ 17,207 ล้านบาท คิด​เป็นมีกำ​ไรสุทธิ 8,000 กว่าล้านบาท ส่วนปี 55 คาดว่าจะมีราย​ได้รวม 61,000 ล้านบาท

นายวิ​โรจน์ กล่าวว่า สำหรับ​การ​แต่งตั้งนายกิตติศักดิ์ ศรีประ​เสริฐ ​ให้ดำรงตำ​แหน่งกรรม​การ​ผู้จัด​การ​ใหญ่ กสท. ขณะนี้บอร์ด​ได้มีมติ​ให้อนุมัติอัตราค่าตอบ​แทน​เดือนละ​ไม่​เกิน 400,000 บาท ​และ​เตรียม​ทำหนังสือ​ถึงกระทรวง​การคลัง ​เพื่อ​แต่งตั้ง​ให้​เป็นกรรม​การ กสท. ก่อน หลังจากกระทรวง​การคลัง​แต่งตั้ง​เป็นที่​เรียบร้อย​แล้ว ​โดย​ในวันที่ 5 มี.ค.นี้ จะมี​การประชุม​เพื่อ​แต่งตั้งกรรม​การ​ผู้จัด​การ​ใหญ่คน​ใหม่​และจะมี​การ ลงนาม​ในสัญญาจ้างนายกิตติศักดิ์ ​ซึ่งมีระยะ​เวลาจ้าง 4ปี


อิน​โฟ​เควสท์
http://www.ryt9.com/s/iq05/1349364

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.