Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

20 กุมภาพันธ์ 2555 ( จำไว้คนไม่รู้จริง )สหภาพกสท.เชื่อสัญญา 3G CAT TRUE ถูกต้องแล้ว/ICT คาดชี้ขาดสิ้นก.พ

( จำไว้คนไม่รู้จริง )สหภาพกสท.เชื่อสัญญา 3G CAT TRUE ถูกต้องแล้ว/ICT คาดชี้ขาดสิ้นก.พ


ประเด็นหลัก

สำหรับประเด็นที่ บริษัท บีเอฟเคที ไม่ได้รับอนุญาตจาก กสทช.นั้น พบว่าไม่ได้รับอนุญาตจริง เพราะไม่ใช่เรื่องที่บริษัทต้องได้รับอนุญาต เพราะไม่ได้ให้บริการทั่วไป โดยตอนนี้มองว่าเป็นเรื่องความเห็นของรัฐบาลที่ต้องการพาดพิง นายจุติ ไกรฤกษ์ อดีตรมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) มากกว่า

"มอง ว่า คนที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงก็วิจารณ์กันไป แม้แต่คณะทำงานที่กระทรวงไอซีทีตั้งขึ้น คือ นายสุชาติ วงศ์อนันตชัย อธิบดีราชทัณฑ์ ก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงไม่รู้ที่มา โดยหลักแล้วสัญญานี้ ไม่ใช่เรื่องต้องนำเข้า พรบ.ร่วมการงาน แต่เป็นการขายส่งบริการ ซึ่งใครก็ได้มาซื้อก็ส่งต่อไป"นายสุขุม กล่าว


_________________________________________________________

สหภาพกสท.เชื่อสัญญา 3จี กสทฯ-TRUE ถูกต้องแล้ว/ICT คาดชี้ขาดสิ้นก.พ


นาย สุขุม ชื่นมะนา ประธานสหภาพแรงงาน บมจ.กสท โทรคมนาคม (CAT) กล่าวว่า สัญญา 3จี ระหว่าง กสทฯ-TRUE นั้น ได้มีการตีความถูกต้องแล้ว แต่ปัญหาที่มีการตรวจสอบใหม่ขณะนี้ นั้น ส่วนตัวคิดว่าเป็นเรื่องที่บางคนที่เข้ามาสอบไม่รู้รายละเอียดลึกซึ้ง และที่ผ่านมาก็ไม่รู้ว่า นายจิรายุทธ รุ่งสีทอง อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ กสทฯ ได้ชี้แจงขัดเจนหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้มันไม่เข้าข่ายในเรื่องของ MVNO เพราะไม่ใช่เรื่องการใช้คลื่นความถี่

สำหรับประเด็นที่ บริษัท บีเอฟเคที ไม่ได้รับอนุญาตจาก กสทช.นั้น พบว่าไม่ได้รับอนุญาตจริง เพราะไม่ใช่เรื่องที่บริษัทต้องได้รับอนุญาต เพราะไม่ได้ให้บริการทั่วไป โดยตอนนี้มองว่าเป็นเรื่องความเห็นของรัฐบาลที่ต้องการพาดพิง นายจุติ ไกรฤกษ์ อดีตรมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) มากกว่า

"มอง ว่า คนที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงก็วิจารณ์กันไป แม้แต่คณะทำงานที่กระทรวงไอซีทีตั้งขึ้น คือ นายสุชาติ วงศ์อนันตชัย อธิบดีราชทัณฑ์ ก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงไม่รู้ที่มา โดยหลักแล้วสัญญานี้ ไม่ใช่เรื่องต้องนำเข้า พรบ.ร่วมการงาน แต่เป็นการขายส่งบริการ ซึ่งใครก็ได้มาซื้อก็ส่งต่อไป"นายสุขุม กล่าว

ด้าน น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า กระทรวงไอซีที จะสามารถสรุปผลสอบของสัญญา 3จี ของ กสทฯ-TRUE ได้ในสิ้นเดือนนี้

อินโฟเควสท์
http://www.ryt9.com/s/iq05/1348243

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.