Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

23 พฤษภาคม 2554 ศาลปค.รับฟ้องสุรนันท์ยื่นร้องคณะกรรมการ กสทช.มีคำสั่งไม่ชอบด้วยกม. // TOT3Gอนุมัติกู้เงินกรุงศรี ยูโอบี 14,707ลบ.10 ปี

ศาลปค.รับฟ้องสุรนันท์ยื่นร้องคณะกรรมการ กสทช.มีคำสั่งไม่ชอบด้วยกม. // TOT3Gอนุมัติกู้เงินกรุงศรี ยูโอบี 14,707ลบ.10 ปี
ศาลปค.รับฟ้องสุรนันท์ยื่นร้องคณะกรรมการ กสทช.มีคำสั่งไม่ชอบด้วยกม. // TOT3Gอนุมัติกู้เงินกรุงศรี ยูโอบี 14,707ลบ.10 ปี
ประเด็นหลัก

เมื่อ วันที่ 23 พ.ค.54 เวลาประมาณ 14.30 น. ศาลปกครองได้รับคำฟ้องคดี หมายเลขดำที่ 1173/2554 ซึ่งมีนายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นผู้ฟ้องคณะกรรมการสรรหา กสทช. ซึ่งมีนายจตุรงค์ ปัญญาดิลก เป็นประธาน ในกรณีกระบวนการพิจารณาและมีมติออกคำสั่งทางปกครองในการสรรหา กสทช.ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองไม่รับคำร้องคุ้มครองชั่วคราว เนื่องจากกรณีนี้ยังไม่มีเหตุผลเร่งด่วนที่จะต้องทำการไต่สวนฉุกเฉิน
นาย สุรนันท์กล่าวว่า ตนมีคะแนนเป็นอันดับ 5 เพราะฉะนั้นเมื่อนายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท ที่มีตำแหน่งเป็นกรรมการ บมจ.อสมท. ซึ่งขัดข้อห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับ เลือกเป็น กสทช. โดยเมื่อมีผู้คัดเลือกขาดคุณสมบัติควรที่จะเลื่อนลำดับถัดไปขึ้นมาแทน แต่คณะกรรมการสรรหาได้ใช้ดุลพินิจและมีมติให้ลงคะแนนคัดเลือกใหม่ ซึ่งตามกฎหมายแล้วการคัดเลือกใหม่จะทำได้ก็ต่อเมื่อผู้สมัครมีคะแนนเท่ากัน

_________________________________________________________

ศาล ปกครองรับคำฟ้อง สุรนันท์ยื่นร้องคณะกรรมการ กสทช.มีคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้านกรรมการยืนกระบวนการโปร่งใส ทีโอทีอนุมัติกู้เงินกรุงศรี ยูโอบี 14,707 ล้านบาท สัญญา 10 ปี
เมื่อ วันที่ 23 พ.ค.54 เวลาประมาณ 14.30 น. ศาลปกครองได้รับคำฟ้องคดี หมายเลขดำที่ 1173/2554 ซึ่งมีนายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นผู้ฟ้องคณะกรรมการสรรหา กสทช. ซึ่งมีนายจตุรงค์ ปัญญาดิลก เป็นประธาน ในกรณีกระบวนการพิจารณาและมีมติออกคำสั่งทางปกครองในการสรรหา กสทช.ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองไม่รับคำร้องคุ้มครองชั่วคราว เนื่องจากกรณีนี้ยังไม่มีเหตุผลเร่งด่วนที่จะต้องทำการไต่สวนฉุกเฉิน
นาย สุรนันท์กล่าวว่า ตนมีคะแนนเป็นอันดับ 5 เพราะฉะนั้นเมื่อนายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท ที่มีตำแหน่งเป็นกรรมการ บมจ.อสมท. ซึ่งขัดข้อห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับ เลือกเป็น กสทช. โดยเมื่อมีผู้คัดเลือกขาดคุณสมบัติควรที่จะเลื่อนลำดับถัดไปขึ้นมาแทน แต่คณะกรรมการสรรหาได้ใช้ดุลพินิจและมีมติให้ลงคะแนนคัดเลือกใหม่ ซึ่งตามกฎหมายแล้วการคัดเลือกใหม่จะทำได้ก็ต่อเมื่อผู้สมัครมีคะแนนเท่ากัน
“เมื่อ ผู้ที่ได้รับเลือกมีปัญหา คณะกรรมการสรรหาได้เลื่อนจากลำดับที่ 4 คือนายวิชัย โถสุวรรณจินดา ไปอยู่ลำดับที่ 3 ได้ ก็เท่ากับกรรมการควรจะเลื่อนลำดับ 5 ขึ้นมาแทนได้ แต่กรรมการกลับลงคะแนนเลือกใหม่ โดยเลือกนายยุทธ์ ชัยประวิตร ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 7 เป็นลำดับที่ 4 แทน ซึ่งตามหลักหากจะให้เกิดความเป็นธรรมโดยการลงคะแนนคัดเลือกใหม่ ก็ควรจะคัดเลือกใหม่ทั้ง 4 คนในสาขาเศรษฐศาสตร์ โดยเมื่อขอดูบัตรที่ลงคะแนนได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ว่า บัตรลงคะแนนได้ทำลายไปแล้ว ซึ่งแปลกใจว่าเป็นเอกสารทางราชการจะทำลายได้อย่างไร” นายสุรนันท์กล่าว
สำหรับ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหา กสทช.ในสาขาเศรษฐศาสตร์ ประกอบไปด้วย 1.นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ 2.นายพิษณุ เหรียญมหาสาร 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย โถสุวรรณจินดา 4.นายยุทธ์ ชัยประวิตร แทนนายอรรถชัย ที่ขาดคุณสมบัติ
ด้าน นายจาตุรงค์ ปัญญาดิลก ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา กสทช. ระบบบัญชี 2 กล่าวว่า ข้อโต้แย้งที่แตกต่างถือเป็นเรื่องปกติกับการสรรหา แต่ตนขอยืนยันว่าอยู่บนเจตนาโดยสุจริต ภายใต้กรอบกติกา
นายณัฐศิลป์ จงสงวน ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท พริ้นซิเพิล เวนเจอร์ ประเทศไทย หนึ่งในผู้สมัคร กสทช. บัญชี 2 กล่าวว่า จะเข้ายื่นคำร้องต่อศาลปกครองในวันนี้ เวลา 10.00 น. กรณีองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา กสทช.ไม่ถูกต้องและขัดต่อกฎหมาย โดยเฉพาะประเด็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และนอกจากนายณัฐศิลป์แล้ว ยังมีผู้ที่สมัครอีก 1 ท่านยื่นฟ้องศาลปกครองในวันนี้เช่นเดียวกัน แต่เป็นคนละประเด็น
นายประพันธ์ บุณยเกียรติ คณะกรรมการ (บอร์ด) บมจ.ทีโอที เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 พ.ค.54 ที่ผ่านมา บอร์ดได้อนุมัติการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการติดตั้งโครงข่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ 3 จี ทั่วประเทศ จากกลุ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารยูโอบี จำนวน 14,707.39 ล้านบาท หรือคิดเป็น 80% จากมูลค่าโครงการ 15,999 ล้านบาท ส่วนเงินที่เหลืออีกประมาณ 2 พันล้านบาท ทีโอทีจะเป็นผู้ลงทุนเอง.

ไทยโพสต์

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.